Український геоботанічний сайт

Автореферати та дисертації за 1992


Роки:  |  Всі   |  1939  |  1947  |  1954  |  1958  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1967  |  1968  |  1969  |  1972  |  1973  |  1975  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1988  |  1990  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1997  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Андрієнко Т.Л. Рослинність Українського Полісся (територ. розподіл, динаміка, охорона): Автореф. дис......докт. біол. наук. – К., 1992. – 46 с.
  2. Дубина Д.В. Плавнево-літоральні фітосистеми північного Причорномор’я: Автореф....д-ра. біол. наук. – К., 1992. – 47 с.
  3. Корженевский В. В. Индикация современных процессов рельефообразования на основе эколого-флористической классификации (на примере Крыма) : автореферат дис. ... доктора биологических наук : 03.00.16. - Днепропетровск, 1992. - 33 c. PDF (1.65 MB)
  4. Ткаченко В.С. Автогенез степів України. Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. — К., 1992. — 42 с.
.