Український геоботанічний сайт

Монографії


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1899  |  1900  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1939  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  | 

 1. Дубина Д.В., Нойгойзлова З., Дзюба Т.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Продромус синтаксономічної різноманітності водойм, перезволожених територій та арен Північного Причорномор'я. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 200 с. DJVU (8.06 MB)
 2. Ткаченко В.С. Фітоценотичний моніторинг резерватних сукцесій в Українському степовому природному заповіднику. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 184 с.
 3. Гончаренко І.В. Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України. – Укр. фітоцен. зб. – Сер. А, вип. 1 (19). – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 203 с. DJVU (11.12 MB)
 4. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ [Текст] / Д. В. Дубина [та ін.] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Дунай. біосфер. заповідник, Укр. фітосоціол. центр. - К. : Фітосоціоцентр, 2003. - 459 с. - (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. 1)
 5. Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся / Панченко С.М., Андрієнко Т.Л., Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В.– Суми: Університетська книга, 2003.– 92 с.
 6. Зелена книга України: якою їй бути? / Під заг. ред. академіка НАН України Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К: Академперіодика, 2003. – 35 с.
 7. Менеджмент охоронних лісів України. /Під заг. ред. акад. НАН України Шеляга-Сосонка Ю.Р. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 299 с.
 8. Стеценко М.П., Яременко Л.П., Парфенюк В.А. та ін. Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно- заповідного фонду України різних категорій. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 56 с.
 9. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2003. - СЕР. С. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (20) PDF (5.61 MB)
 10. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів : Вид-во Наук. тов. ім. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 495 с.
 11. Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины. – Харьков, 2002. – 231 с.   Повний текст
 12. Зелена книга України. Ліси / Ю.Р. Шеляг- Сосонко, П.М. Устименко, С.Ю. Попович, Л.П. Вакаренко. — К.: Наук. думка, 2002. — 253 с.
 13. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. / Під наук. ред. д.б.н. С.Ю. Поповича. – Київ: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.
 14. Малиновський К.А., Крічфалушій В.В. Рослинні угруповання високогір’я Українських Карпат. – Ужгород: Вид-во “Карпатська вежа”, 2002. – 244 с.
 15. Попович С.Ю. Синфітосозологія лісів України. – К.: Академперіодика, 2002. – 228 с.
 16. Сметана М.Г. Синтаксономія степової та рудеральної рослинності Криворіжжя. - Вид-во "І.В.І.", Кривий Ріг. - 2002. - 132 с.
 17. Фельбаба-Клушина Л.М., Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології: навчальний посібник. – Ужгород: Ужгород. ун-т, 2001 – 212 с. PDF (2.62 MB)
 18. Малиновський К. А. Високогірна рослинність. Т.1 / К. А. Малиновський, В. В. Крічфалушій; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Фітосоціоцентр, 2000. - 231 c. - (Рослинність України; Т. 1)   Повний текст
 19. Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилищана примере Запорожского (Днепровского) водохранилища). — Днепропетровск: Днепропетр. нац. ун-т, 2000. — 172 с.   Повний текст
 20. Григора, І. М. Основи фітоценології: учбовий посібник / І. М. Григора, В. А. Соломаха. - К. : Фітосоціоцентр, 2000. - 240 с.   Повний текст
 21. Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління (Гол. ред. акад. НАНУ Ю.Р.Шеляг-Сосонко). – Київ: Наукова думка, ІнтерЕкоЦентр, 1999. – 704 с.
 22. Балашов Л.С., Вакаренко Л.П., Устименко П.М. та ін. Ценотаксономичне різноманіття лісів степової зони та їх синфітосозологічна класифікація. // Редкол. Укр. ботан. журн. — К., 1999. — 37 с. — Депон. в ДНТБ України 11.10.99, № 256.
 23. Остапенко Б.Ф., Улановский М.С. Типологическое разнообразие лесов Украины. Степь. – Харьков, 1999. – 157 с. DJVU (8.59 MB)
 24. Ткачик В.П. Рослинність заповідника "Розточчя". Класифікація методом Браун-Бланке. – Львів: НТШ, 1999. – 198 с.
 25. Генсірук С.А., Нижник М.С., Копій Л.І. Ліси Західного регіону України. – Львів : Вид-во "Атлас", 1998. – 408 с.
 26. Дідух Я. П., Ткаченко В. С., Плюта П. Г. та ін. Порівняльна оцінка фіторізноманітності заповідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів їх охорони. - К.: Ін-тут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 1998. - 75 с. с .   Повний текст
 27. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Зона широколистяних лісів. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-тет, 1998. – 127 с.
 28. Стойко С.М, Мілкіна Л.І., Ященко П.Т. та ін. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна "Зелена книга"). – Львів: "Поллі", 1998. – 190 с.
 29. Український природний степовий заповідник. Рослинний світ. / Під ред. Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 30. Воробйов Є.О., Балашов Л.С., Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності Поліського природного заповідника // Укр. фітоцен. зб., 1997. – Сер. B. Природно-заповідні території, Вип. 1 (8). – Київ: Фітосоціоцентр. – 1997. – 128 с. (без ст.12-13, 108-109, 114-115) PDF (20.87 MB)
 31. Ліси Закарпаття. Сучасний стан, використання та охорона / Федурця І.Ю., Печер І.І., Кічура В.П., Крічфалушій В.В., Сабадош В.І., Крочко Ю.І., Луговой О.Є. – Ужгород, 1997. – 55 с.
 32. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Лісостеп. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-тет, 1997. – 128 с.
 33. Ткачик В.П. Рослинність заповідника “Розточчя”: ідентифікація сучасного різноманіття фітоценозів. – Львів: НТШ, 1997. – 120 с.
 34. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навч. посібник. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с. DJVU (7.39 MB)
 35. Шевчик В.Л., Соломаха В.А., Войтюк Ю.О. Синтаксономія рослинності та список флори Канівського природного заповідника // Укр. фітоцен. зб. Сер. В. Природно-заповідні території. — 1996. — 1 (4). — 119 с. PDF (4.20 MB)
 36. Popadyuk R.V., Smirnova O.V., Evstigneev O.I., Yanitskaya T.O., Chumatchenko S.I., Zaugolnova I.B., Korotkov V.N., Chistyakova A.A., Khanina L.G., Komarov A.S. Current state of broad-leaved forests in Russia, Belorussia, Ukraine: historical development, biodiversity, structure and dynamic. – Pushchino, 1995. – 75 p.   Повний текст
 37. Smirnova O.V., Popadyuk R.V., Evstigneev O.I., Minaeva T.Yu., Shaposhnikov E.S., Morozov A.S., Yanitskaya T.O., Kuznetsova T.V., Ripa S.I., Samokhina T.Yu., Romanovskii A.M., Komarov A.S. Current state of conigerous broad-leaved forests in Russia and Ukraine: historical development, biodiversity, dynamic. – Pushchino, 1995. – 78 p.   Повний текст
 38. Остапко В.М.Продромус естественной растительности юго-востока Украины. – Донецкий ботан. сад, Донецк, 1995. – 142 с.   Повний текст
 39. Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. Фітосоціологічна схема синтаксонів рослинності України. – К., 1995. – 40 с.
 40. Соломаха, Володимир Андрійович. Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке та їх особливості / В. А. Соломаха ; Національний Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 115 с. PDF (2.68 MB)
 41. Мельник В.І. Острівні ялинники Українського Полісся. – К.: Наук. думка, 1993. – 104 с.   Повний текст
 42. Погребняк П.С. Лісова екологія і типологія лісів. Вибрані праці. – К.: Наук. думка, 1993. – 496 с.
 43. Генсірук С.А. Ліси України. – К.: Наук. думка, 1992. – 408 с.
 44. Дидух Я.П. Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). К.: Наук. думка, 1992. - 256 с.   Повний текст
 45. Кондратюк Е.Н., Чуприна Т.Т. Ковыльные степи Донбасса. – Киев: Наук. думка, 1992. – 171 с.
 46. Соломаха В.А., Костильов О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Синантропна рослинність України. – К.: Наук. думка, 1992. – 252 с. DJVU (6.20 MB)   Повний текст
 47. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Дубына Д.В. и др. Продромус растительности Украины. – Киев: Наук. думка, 1991. – 269 с.   Повний текст
 48. Корженевский В.В, Клюкин А.А. Растительность абразионных и аккумулятивных форм рельефа морских побережий и озер Крыма. – М.: Ред. журн. Биол. науки, 1990б. – 108 с. – Рукоп. депон. в ВИНИТИ 10.07.1990 г. – № 3822-В90.
 49. Голубев В.Н., Сазонов А.В. Эколого- биологическая структура скальнодубовых лесов заказника Аю-даг. — Ялта, 1989. — 234 с. — Деп. в ВИНИТИ 19.04.89, № 2795-89.
 50. Голубев В.Н., Сазонов А.В. Эколого-биологическая структура скальнодубовых лесов заказника Аюдаг. – Ялта, 1989. – 234 с. – Деп. в ВИНИТИ 19.04.89, № 2795-89.
 51. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Плавни Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1989. – 272 с.   Повний текст
 52. Мякушко В.К., Вольвач Ф.В., Плюта Н.Г. Экология сосновых лесов. – К.: Урожай, 1989. – 248 с.
 53. Балашев Л.С. Сипайлова Л.М., Соломаха Б.А. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Типология лугов Украины и их рациональное использование. Киев: Наук.думка. 1988, 237 с.
 54. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Чуприна Т.Т., Хомяков М.Т. Луганский государственный заповедник. Растительный мир. – Киев: Наук. думка, 1988. – 188 с. DJVU (6.35 MB)
 55. Определитель типов леса Украинских Карпат : (Практические рекомендации) / З. Ю. Герушинский; отв. ред. Б. Ф. Остапенко ; Львовский лесотехнический институт. - Львов : [б. и.], 1988. - 164 с.
 56. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко — К.: Наук. думка, 1987. — 216 с.
 57. Корженевский В. В. Методические рекомендации по фитоиндикации современных экзогенных процессов / В. В. Корженевский, А. А. Клюкин. – Ялта: Изд-во Никитского ботанического сада, 1987. – 41с.
 58. Алексеев Ю.Е., Бельгард А.Л., Губанов И.А., Ковалева О.В., Тарасов В.В., Травлеев А.П. 1986. Растительный и почвенный покров Присамарья Днепровского. Днепропетровск, 64 с.
 59. Андриенко Т.Л., Попович С.Ю., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Полесский государственный заповедник. Растительный мир. – К.: Наук. думка, 1986. – 208 с.   Повний текст
 60. Голубев В.Н., Корженевский В.В. Методические рекомендации по геоботаническому изучению и классификации растительности Крыма. – Ялта, 1985. – 37 с.
 61. Природа Украинской ССР. Растительный мир. - К.: Наукова думка, 1985. - 208 с.   Повний текст
 62. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Молчанов Е.Ф. Государственный заповедник "Мыс Мартьян". – Киев: Наук. думка, 1985. – 260 с.   Повний текст
 63. Герушинский З.Ю. Классификация типов леса Украинских Карпат. Практические рекомендации. - Львов : Львовский лесотехнический ин-т, 1984. - 19 с.
 64. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубына Д.В. Государственный заповедник "Дунайские плавни". – Киев: Наук. думка, 1984. – 284 с.
 65. Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. – Киев: Наук. думка, 1983. – 206 с.
 66. Балашев Л.С. Растительность Полесского государственного заповедника. К., 1983. - 160 с. DJVU (12.98 MB)
 67. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей Украины в четвертичном периоде. К.: Наук. думка, 1982. - 136 с. DJVU (3.86 MB)
 68. Балашев Л.С., Андриенко Т.Л., Кузьмичев А.И., Григора И.М. Изменение растительности и флоры болот УССР под влиянием мелиорации. – К.: Наук. думка, 1982. – 292 с.
 69. Дидух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карадагский государственный заповедник: растительный мир. – Киев: Наук. думка, 1982. – 152 с.
 70. Дубына Д.В. Кувшинковые Украины. – Киев: Наук. думка, 1982. – 229 с
 71. Стойко С.М., Тасєнкевич Л.О., Мілкіна Л.І. та ін. Флора і рослинність Карпатського заповідника. – К.: Наук. думка, 1982. – 220 с.
 72. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осычнюк В.В., Андриенко Т.Л. География растительного покрова Украины. – Киев: Наук. думка, 1982. – 286 с.
 73. Афанасьєв Д.Я., Сипайлова Л.М., Лихобабіна Є.П. та ін. Природні лучні угіддя Українського Полісся. — К.: Наук. думка, 1981. — 308 с.
 74. Стойко С.М. Рослинність // Природа Закарпатської області. – Львів: Вища школа, 1981. – С. 88-100.
 75. Карпенко Е.К., Ковтун В.А. Растительность Сумской области. – Сумы, 1980. – 21 с.
 76. Малиновський К.А. Рослинність високогір’я Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1980. – 230 с.
 77. Растительность Европейской части СССР / С. А. Грибова, Т. И. Исаченко. Е. М. Лавренко; Под ред. С. А. Грибовой и др. ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова Л.: Наука. Ленинградское отделение , 1980. – 425 с.   Повний текст
 78. Шеляг­Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной государственный заповедник: (Ботан.-географ. очерк). — К.: Наук. думка, 1980. — 184 с.
 79. Голубец М. А. Ельники Украинских Карпат. – Киев : Наук. думка,1978. – 264 с.
 80. Изюмский П.П., Молотков П.И., Ромашов Н.В. Лиственные леса УССР. – Харьков: Вища школа, 1978. – 183 с.
 81. Мякушко В.П. Сосновые леса равнинной части УССР. К.: Наукова думка, 1978. - 256 с. DJVU (6.75 MB)
 82. Рубцов Н.И. Растительный мир Крыма. Симферополь: Таврия, 1978. - 129 с. DJVU (2.11 MB)
 83. Геоботанічне районування Української РСР / АН УРСР, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного; [Т. Л. Андрієнко, Г. І. Білик, Є. М. Брадіс та ін. ; відп. ред. А. І. Барбарич]. – Київ: Наук. думка, 1977. – 304 с. DJVU (3.29 MB)
 84. Корелякова И.Л. Растительность Кременчугского водохранилища. – Киев: Наук. думка, 1977. – 197 с.
 85. Зеров К.К. Формирование растительности и зарастание водохранилищ Днепровского каскада. – Киев: Наук. думка, 1976. – 142 с. DJVU (4.43 MB)
 86. Хвойні ліси України / Пастернак П.С., Посохов П.П., Федець І.П., Шинкаренко І.Б. – К. : Вид-во "Урожай", 1976. – 112 с
 87. Генсирук С.А. Леса Украины. М.: Лесная промышленность, 1975. - 280 с.   Повний текст
 88. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси формації дуба звичайного на території України та їх еволюція. – К.: Наук. думка, 1974. – 240 с.   Повний текст
 89. Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. – К.: Наукова думка, 1973. – 428 c.   Повний текст
 90. М’якушко В.К. Черешня в лісах України. – К.: Наук. думка, 1972. – 116 с.
 91. Рослинність УРСР. Ліси / Відпов. ред. Є. М. Брадіс. - Київ, Наукова думка, 1971. - 460 с.   Повний текст
 92. Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. — К.: Наук. думка, 1971. — 427 с.
 93. Артюшенко А.Т. Растительность лесостепи и степи Украины в четвертичном периоде. – К.: Наук. думка, 1970. – 173 с.
 94. Горохова З.Н., Солодкова Т.І. Ліси Радянської Буковини. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 215 с.
 95. Дзенс-Литовская Н. Н. Почвы и растительность степного Крыма. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1970. – 156 с.   Повний текст
 96. Мулярчук С.О. Рослинність Чернігівщини. – К.: Вища шк., 1970. – 211 с.
 97. Брадіс Є. М., Бачурина Г. Ф. Рослинність УРСР. Болота УРСР. – К.: Наукова думка, 1969. – 243 c.   Повний текст
 98. Гордиенко И.И. Олешковские пески и биогеоценотические связи в процессе их зарастания. - К.: Наук. думка, 1969. - 186 с.
 99. Гордиенко И.И. Олешские пески и биогеоценотические связи в процессе их зарастания. – Киев: Наук. думка, 1969. – 247 с.
 100. Ярошенко П.Д., Грабарь В.А. Смены растительного покрова Закарпатья. – Л.: Наука, 1969. – 113 с.
.