Український геоботанічний сайт

Монографії за 2013


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1899  |  1900  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1939  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Безроднова О.В., Куземко А.А., Назаренко Н.Н., Панченко С.М. Компьютерные базы данных в современной ботанике: флористика, фитоценология, геоботаника, экология, фитоиндикация (специфика создания, работа с базами: Методические указания (для специалистов и магистров специальности «биология» / под общей редакцией д.б.н., проф. Т.В. Догадиной;— Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. — 48 с.
  2. Бурковський О.П., Василюк О.В., Єна А.В., Куземко А.А., Мовчан Я.І., Мойсієнко І.І., Сіренко І.П. Останні степи України: бути чи не бути? — Київ: Геопринт, 2013. — 38 с.   Повний текст
  3. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с. PDF (7.95 MB)
  4. Національний природний парк "Гуцульщина" [Текст] : монографія / [В. В. Пророчук та ін.] ; за ред. В. В. Пророчука [та ін.] ; Нац. природ. парк "Гуцульщина". - Львів ; Косів : Карти і Атласи, 2013. - 407 с.   Повний текст
  5. Основи спостережень за станом довкілля: Навчально-методичний посібник / За заг. редакцією к. б. н. С. М. Панченка, к. пед. наук Л. В. Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2013. – 352 с. PDF (4.52 MB)
  6. Панченко, С. М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" [Текст] : монография / С. М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 312 с.   Повний текст
  7. Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини / І. Данилик, Л. Борсукевич, О. Кузярін, В. Гончаренко, С. Ізмєст’єва   Повний текст
  8. Тертишний А. П. Лучна рослинність північної частини Лівобережного Лісостепу України : [монографія] / А. П. Тертишний, Б. Є. Якубенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фітосоціоцентр, 2013. - 520 c.
  9. Чорна Г. А. Рослинність водойм і боліт Лісостепу України [Текст] : монографія / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2013. - 304 с.
.