Український геоботанічний сайт

Монографії за 2007


Роки:  |  Всі   |  1858  |  1889  |  1899  |  1900  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1939  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1960  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritini, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi / Д. В. Дубина [та ін.] ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - К. : [б.в.], 2007. - 315 с. - (Рослинність України).   Повний текст
  2. Гончаренко І.В. Принципи побудови і ревізії макросинтаксономічної системи. - Суми: Вид-во СумДПУ, 2007. – 141 с. PDF (1.83 MB)
  3. Костюшин В., Куземко А., Онищенко В., Чорна Г. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. — Київ, 2007. — 92 с.   Повний текст
  4. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 270 с.
.