Український геоботанічний сайт

Монографії за 2005


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1899  |  1900  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1939  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  | 

 1. Малиновський К. А. Історія ботанічних досліджень і бібліографія флори та рослинності Українських Карпат (до 1970 р.) : Моногр. / К. А. Малиновський; Держ. природознав. музей НАН України. - Л., 2005. - 201 c. DJVU (7.57 MB)
 2. Войтюк Б.Ю. Рослинність засолених грунтів Північно-Західного Причорномор’я (сучасний стан, класифікація, напрями трансформації, охорона). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 224 с.
 3. Гомля Л.М. Рослинність долини річки Хорол // Укр. фітоцен. зб. – 2005. – Сер. А, Вип. 1 (22). – 187 с. DJVU (6.06 MB)
 4. Григора І.М., Воробйов Є.О., Соломаха В.А. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація рослинності). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 415 с.   Повний текст
 5. Григора І.М., Соломаха В.А, Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 452 с.   Повний текст
 6. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с. PDF (15.80 MB)
 7. Орлов О.О., Якушенко Д.М. Рослинний покрив проектованого Короcтишівського національного природного парку. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 180 с.
 8. Панченко С.М. Флора національного природного парку „Деснянсько-Старогутський” та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / За заг. ред. д.б.н. С.Л. Мосякіна. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 170 с.
 9. Чорней І. І. Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ : Моногр. / І. І. Чорней, В. В. Буджак, Д. М. Якушенко, В. П. Коржик, В. А. Соломаха; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. природ. парк "Вижницький", Укр. фітосоціол. центр. - К., 2005. - 248 c. - (Природ.-заповід. території України. Рослин. світ).   Повний текст
 10. Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Природний заповідник „Горгани”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – Вип. 4. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Чернівецький національній університет ім. Ю. Федьковича, НПП „Вижницький”, Український фітосоціологічний центр. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
 11. Чоха О.В. Газонні покриття м. Києва. - К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 82 с.
.