Український геоботанічний сайт

Монографії за 2003


Роки:  |  Всі   |  1858  |  1889  |  1899  |  1900  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1939  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1960  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  | 

  1. Гончаренко І.В. Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України. – Укр. фітоцен. зб. – Сер. А, вип. 1 (19). – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 203 с. DJVU (11.12 MB)
  2. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ [Текст] / Д. В. Дубина [та ін.] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Дунай. біосфер. заповідник, Укр. фітосоціол. центр. - К. : Фітосоціоцентр, 2003. - 459 с. - (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. 1)
  3. Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся / Панченко С.М., Андрієнко Т.Л., Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В.– Суми: Університетська книга, 2003.– 92 с.
  4. Зелена книга України: якою їй бути? / Під заг. ред. академіка НАН України Ю.Р. Шеляга-Сосонка. – К: Академперіодика, 2003. – 35 с.
  5. Менеджмент охоронних лісів України. /Під заг. ред. акад. НАН України Шеляга-Сосонка Ю.Р. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 299 с.
  6. Стеценко М.П., Яременко Л.П., Парфенюк В.А. та ін. Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно- заповідного фонду України різних категорій. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 56 с.
  7. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2003. - СЕР. С. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (20) PDF (5.61 MB)
.