Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LITTORELLETEA UNIFLORAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Sphagno-Utricularion T. Müller et Görs 1960

Scorpidio scorpioidis-Utricularietum Ilschner ex T. Müller et Görs 1960

Synonyms: Scorpidio-Utricularietum Ilschner 1959 (аrt. 1, nom. ined.); Sphagno-Utricularietum intermediae Fijałkowski 1960; Drepandoclado-Utricularietum T. Müller et Görs 1960; Utricularietum intermedio-minoris Krausch 1968; Utriculario minoris-Aldrovandetum vesiculosae Pietsch 1975; Sphagno-Utricularietum stygiae (Schumacher 1937) Oberd. 1957 corr. Dierßen 1996.

Діагностичні види: Sphagnum cuspidatum, Utricularia minor, U. vulgaris.

Умови місцезростань: мезотрофні й олігомезотрофні непроточні водойми зі слабокислою реакцією середовища, торф’янистими та мулисто-торф’янистими донними відкладами. Прибережні смуги заболочуваних озер, стариць, каналів і заток, міжкупинні зниження очеретяно-сфагнових боліт.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид синтаксону Utricularia minor занесений до Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3130, 3160).

.