Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС ASPLENIETEA TRICHOMANIS (BR.-BL. IN MEIER ET BR.-BL. 1934) OBERD. 1977

Союз Cymbalario-Asplenion Segal 1969

Asplenio-Scrophularietum rupestris Korzhenevsky et Klyukin 1989

Діагностичні види: Galium album, Satureja taurica, Scrophularia rupestris.

Умови місцезростань: виїмки, тріщини, навіси скель і гротів нуммулітових вапняків середнього еоцену. Пряме сонячне освітлення обмежене, зволоження за рахунок конденсації та затікання води із виступів.

Поширення в Україні: Гірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6110). 

Література: Пашкевич Н.А., Дідух Я.П. Асоціація Asplenio-Scrophularietum rupestris Korzhenevsky et Klyukin 1989 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 421.

.