Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Lembotropido nigricantis-Cornetum maris Fitsailo 2016

Діагностичні види: Cornus mas, Cotinus coggygria, Lembotropis nigricans.

Умови місцезростань: ділянки переважно на південно-західних схилах різної крутості з дерново-карбонатними ґрунтами.

Поширення в Україні: Вінницька, Хмельницька і Чернівецька області.

Синсозологічний статус: до складу угруповань входять декілька рідкісних трав’янистих видів — Sesleria heufleriana, Poa versicolor, Stipa pennata. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Lembotropido nigricantis-Cornetum maris Fitsailo 2016. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 407.

.