Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Lembotropido-Cotoneasteretum (Niemann 1962) Rauschert 1990

Діагностичні види: Cotoneaster melanocarpus, Dracocephalum austriacum, Polygonatum odoratum, Rosa canina.

Умови місцезростань: термофільні мезогігрофільні ділянки з нейтральною реакцією ґрунтового розчину.

Поширення в Україні: Тернопільська обл.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Lembotropido-Cotoneasteretum (Niemann 1962) Rauschert 1990. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 406.

.