Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС RHAMNO-PRUNETEA RIVAS GODAY ET BORJA CARBONELL EX TX. 1962

Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952

Synonyms: Berberidion Br.-Bl. 1950 nom. conserv. (art. 31, conserv. inval.); Carpino-Berberidion Doing 1963 (art. 2b); Sambuco-Berberidion Doing 1963 (art. 2b); Crataego-Prunion T. Müller 1974 (phantom); Crataego-Prunion T. Müller ex Korneck 1974 (syntax. syn.); Ligustro-Crataegion Passarge 1978 (art. 2b); Amelanchierion ovalis Arlot 1985 (art. 2b); Ligustro-Prunion spinosae Arlot 1985 (art. 2d, 5); Clematido vitalbae-Acerion campestris Felzines in Royer et al. 2006 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Berberis vulgaris, Cotoneaster integerrimus, C. melanocarpus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, R. rubiginosa, Viburnum lantana. 

Теплолюбні зарості з Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, Rosa canina зі значною участю трав’янистих видів класу Festuco-Brometea і Trifolio-Geranietea sanguinei. Угруповання поширені на багатих ґрунтах, зазвичай з нейтральною реакцією середовища, подекуди з підстильною породою вапняку. Найпоширеніший союз у південно-західній частині Європи. Має тісні зв’язки з угрупованнями термофільних дібров. 

Література: Фіцайло Т.В. Союз Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 403-404.

.