Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion graminei Westhoff et Den Held 1969

Synonyms: Potamion polygonifolii Den Hartog et Segal 1964 (orig. form) (art. 3f); Potamion alpini Lakušić 1975 (orig. form) (art. 2b); Junco-Potamion polygonifolii Passarge 1996 (orig. form) (syntax. syn.).

Діагностичні види: Potamogeton gramineus.

Угруповання укорінених, з листками, що плавають на поверхні води гідатофітів прибережних ділянок олігомезотрофних та мезотрофних замкнутих і проточних водойм з піщаними і мулисто-піщаними донними відкладами.

.