Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET TX. EX WESTHOFF ET AL. 1946

Союз Alnion glutinosae Malcuit 1929

Carici elongatae-Alnetum Schwickerath 1933

Synonyms: Carici elongatae-Alnetum Koch 1926 ex Tx. 1931; Dryopterido thelypteridis-Alnetum glutinosae Klika 1940 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Cardamine dentatа, Carex elongatа, Cicuta virosa, Frangula alnus, Geranium palustre, Solanum dulcamara.

Умови місцезростань: евтрофні мокрі й сирі екотопи з мулисто-торф’янистими ґрунтами незначної потужності, вираженим мікрорельєфом за рахунок утворення едифікатором трав’янистого ярусу невеликих купин. У міжкупинних зниженнях у першій половині вегетаційного періоду застоюється вода.

Поширення в Україні: Західне і Лівобережне Полісся, Правобережний (басейн р. Південний Буг) та Лівобережний (басейн р. Сіверський Донець) Лісостеп, Закарпаття.

Синсозологічний статус: угруповання потребують охорони, оскільки особливо в Лісостепу збереглися лише фрагментарно, мають багатий флористичний склад, заборонені для осушення. 

Література: Чорна Г.А. Асоціація Carici elongatae-Alnetum Schwickerath 1933. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 395.

Протолог

  • TÜXEN R. (1931): Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald und Ith in ihren Bezeihungen zu Klima, Boden und Mensch. In: BARNER W. (ed.), Unsere Heimat. Das Land zwischen Hildesheimer Wald und Ith, August Lar, Hundesheim, pp. 67–131. (Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931. Nomenclature type. Passarge (1960): p. 507, Table 4, relevé 5, neotypus (designated by Dengler et al. 2004). Carici elongatae-Alnetum Schwickerath 1933 - синонім. PDF (1.70 MB)
.