Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС SALICETEA PURPUREAE MOOR 1958

Союз Salicion albae Soó 1951

Salicetum albae Issler 1926

Synonyms: Populetum nigrae Szafer 1935; Salici-Populetum Soó (1927) 1946; Salicetum albae Klika 1955; Salicetum albo-fragilis Tx. 1955; Salicetum albo-fragilis Tx. (1944) 1955; Salicetum fragilis Passarge 1957.

Діагностичні види: Galium aparine, Humulus lupulus, Phalaroides arundinacea, Ranunculus repens, Rubus caesius, Salix alba, S. fragilis, Stachys palustris.

Умови місцезростань: рівнинні місцезростання у перехідній зоні від прируслової до центральної частини заплави, де значно послаблюються алювіальноерозійні процеси і формуються супіщані лучні ґрунти.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91E0, № 92A0). 

Література: Фіцайло Т.В., Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Асоціація Salicetum albae Issler 1926. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 387.

.