Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна рослинність

Клас LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955

Асоціація Lemnetum minoris Soó 1927

 

Діагностичні види: Lemna minor.

Ценотична характеристика. Загальне проективне покриття становить 100%, Lemna minor – 60-100%. Флористичний склад налічує 29 видів, що пояснюється широкою екологічною амплітудою діагностичного виду. Найвищим ступенем постійності відзначаються Spirodela polyrrhiza, Lemna trisulca та Ceratophyllum demersum. Кількість видів в ценозах коливається від 4 до 8. Надводний ярус зазвичай слабо виражений, утворений повітряно-водними видами широкої екологічної амплітуди. Підводний – складений переважно Ceratophyllum demersum та Lemna trisulca. В еколого-ценотичних рядах ценози розміщуються між угрупованнями союзів Phragmition communis та Ceratophyllion demersi.

Синекологія: ценози трапляються в усіх типах водойм. Однак, оптимальними для їх формування є мілкі (30-100 см) евтрофні водойми з рНн2о 6-8,5, значним вмістом органічних речовин та незначною або відсутньою течією. Щільні монодомінантні угруповання не відіграють значної ролі в процесах заростання водойм. Вони сприяють накопиченню мулу та перешкоджають розвитку занурених видів.

Синхорологія: одна з найбільш поширених асоціацій. Менш характерна для Карпат, оскільки у висотній поясності піднімається до висоти близько 400 м н. р. м.

.