Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Tilio-Acerion Klika 1955

Poo nemoralis-Tilietum cordatae Yakushenko 2004 nom. inval. (art. 3o, 5, 31)

Діагностичні види: Acer platanoides, A. tataricum, Asarum europaeum, Carex digitata, Corylus avellana, Dryopteris filix-mas, Euonymus verrucosa, Lamium maculatum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Quercus robur, Stellaria holostea.

Умови місцезростань: ділянки на крутих (30—60°) схилах з виходами гранітних порід у долинах річок.

Поширення в Україні: Житомирське Полісся — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9180). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Poo nemoralis-Tilietum cordatae Yakushenko 2004 nom. inval. (art. 3o, 5, 31) . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 353.

.