Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939) Soó 1964

Synonyms: Abietі-Piceion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 (corresp. as suballiance); Galio rotundifolii-Abietion albae Oberd. 1957 (phantom); Piceo-Abietion Ellenberg et Klötzli 1972 (phantom).

Діагностичні види: Abies alba, Atragene alpina, Circaea alpina, Lonicera nigra, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Picea abies, Prenanthes purpurea, Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Sorbus aucuparia. Мезофітні ялицеві ліси на бурих лісових ґрунтах гір Центральної Європи. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Союз Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939) Soó 1964. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 345.

.