Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС KALIDIETEA FOLIATI MIRKIN ET AL. EX RUKHLENKO 2012

Союз Artemisio santonicae-Puccinellion fominii Shelуag-Sosonko, Golub et Solomakha 1989

Suaedo-Petrosimonietum Golub et Tchorbadze 1989

Synonyms: Petrosimonio-Suaedetum confusae Golub 1983 (art. 2b, 3i, 3o).

Діагностичні види: Petrosimonia oppositifolia, P. triandra, Salicornia perennans, Suaeda acuminata, S. salsa. 

Умови місцезростань: сухі незатоплювані глинисті солончаки з незначною часткою черепашкового піску.

Поширення в Україні: Дунайсько-Дністровське та Дністровсько-Дніпровське межиріччя.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Suaedo-Petrosimonietum Golub et Tchorbadze 1989. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 339-340.

.