Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Salicornion prostratae Géhu 1992

Bassietum sedoidis (Ubrizsy 1949) Soó 1964

Діагностичні види: Bassia sedoides.

Умови місцезростань: мулисто-глинисті солончаки по берегах лиманів.

Поширення в Україні: Причорномор’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Bassietum sedoidis (Ubrizsy 1949) Soó 1964. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 331.

.