Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Poo angustifoliae-Ferulion orientalis Solomakha et al. 2005 nom. inval. (3о, 5)

Phlomido scythicae-Feruletum euxinae Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3o, 5)

Synonyms: Arenario uralensis-Elytrigietum pseudocaesiae Solomakha et al. 2005 (art. 3o, 5, syntax. syn.).

Діагностичні види: Bromus squarrosus, Euphorbia leptocaula, Ferula euxina, Phlomis scythica, Serratula erucifolia, Stipa ucrainica, Verbascum phoeniceum.

Умови місцезростань: переважно середні й нижні, рідше — верхні частини схилів подів з лучно-каштановими оглеєними осолоділими ґрунтами (у верхніх частинах схилів — з солонцюватими південними чорноземами).

Поширення в Україні: степова зона (Лівобережжя Нижнього Дніпра, Присивасько-Приазовський степ).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№1530). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Phlomido scythicae-Feruletum euxinae Shapoval 2006 nom. inval. (art. 3o, 5). В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 328.

.