Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ EX VICHEREK 1973

Союз Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995

Діагностичні види: Glycyrrhiza glabra.

Лучно-степові угруповання на слабозасолених ґрунтах.

Література: Дзюба Т.П. Союз Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 314.

.