Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Juncetum acuti-maritimi Popescu et Sanda 1972

Діагностичні види: Apera maritima, Juncus maritimus, J. tyraicus.

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні ділянки, депресії, що перебувають під впливом згінно-нагінних явищ.

Поширення в Україні: Західне Причорномор’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). Діагностичні види асоціації Juncus tyraicus і Apera maritima є причорноморськими субендемами. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Juncetum acuti-maritimi Popescu et Sanda 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 303.

.