Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС FESTUCETEA VAGINATAE SOÓ EX VICHEREK 1972

Союз Artemisio arenariae-Festucion beckeri Dubyna et Dziuba 2019

Cynodonto-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 1975

Діагностичні види: Cynodon dactylon, Medicago minima.

Умови місцезростань: порушені випасанням рівнинні приморські ділянки.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: у складі угруповань беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Tragopogon borysthenicus, Додатку I Бернської Конвенції та Червоної книги України — Alyssum borzaeanum. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Cynodonto-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 1975. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 285.

.