Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Степова рослинність

КЛАС FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. ET TX. EX SOÓ 1947

Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944

Synonyms: Festucion sulcatae de Soó 1929 (art. 2b); Festucion sulcatae Soó 1938 (art. 31); Danthonio-Stipion stenophyllae Soó 1947 (art. 3b); Danthonio-Stipion stenophyllae Soό 1949 (syntax. syn.); Thymo comosi-Festucion sulcatae Pop 1968 (syntax. syn.); Carici humilis-Bromion erecti Redžić 1991 (art. 1).

Діагностичні види: Brachypodium pinnatum, Briza media, Carex humilis, Carlina vulgaris s. l., Centaurea scabiosa, Cirsium pannonicum, Dorycnium pentaphyllum, Inula ensifolia, Linum catharticum, Ononis spinosa, Prunella grandiflora, Viola hirta.

Центральноєвропейські мезоксерофітні луки, часто — багатовидові, на карбонатних ґрунтах (рендзинах) або відслоненнях. В Україні представлені переважно на території Західного та, значно рідше, Центрального Поділля. 

Література: Винокуров Д.С. Союз Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 253.

.