Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Geranion sanguinei Tx. in T. Müller 1962

Geranio sanguinei-Trifolietum alpestris T. Müller 1962

Synonyms: Geranio-Trifolietum alpestris T. Müller 1961 (art. 2b); Veronico teucrii-Trifolietum alpestris Passarge 1979 p. max. p. (syntax. syn.); Vicio cassubicae-Trifolietum alpestris Passarge 1979 p. p. (syntax. syn.); Violo rivinianae-Lathyretum nigri Schmitt et Rameau 1983 (art. 3b); Serratulo-Potentilletum albae Türk et Meierott 1992 (art. 5); Galio albi-Thalictretum mini (Wollert 1967) Passarge 2002 p. p. (art. 3f).

Діагностичні види: Convallaria majalis, Genista tinctoria, Lathyrus niger, Potentilla alba, Trifolium alpestre, Vicia cassubica.

Умови місцезростань: узлісся дубових і сосново-дубових лісів на легких супіщано-суглинистих дерново-підзолистих ґрунтах, що підстилаються кристалічними породами, карбонатною мореною або суглинками. У Поліссі асоціація є характерним елементом динамічного кола освітлених дібров Potentillo albaeQuercetum petraеae.

Поширення в Україні: Полісся — зазвичай, Лісостеп — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Geranio sanguinei-Trifolietum alpestris T. Müller 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 247-248.

.