Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. MÜLLER 1962

Союз Trifolion medii T. Müller 1962

Trifolio medii-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973

Synonyms: Stachys betonica-Melampyrum nemorosum-Ges. Passarge 1967 (art. 3c); Stachyo-Melampyretum nemorosi Passarge 1967 ex T. Müller 1978 (art. 29); Trifolio-Melampyretum nemorosi (Passarge 1967) Dierschke 1973 sensu auct. (art. 3c); Cruciato glabrae-Melampyretum nemorosi Passarge 1979. 

Діагностичні види: Melampyrum nemorosum, Trifolium medium.

Умови місцезростань: мезофільні, достатньо затінені узлісся дубово-грабових і букових лісів порядку Fagetalia sylvaticae із сірими лісовими або буроземними ґрунтами.

Поширення в Україні: лісова і лісостепова зони — зазвичай.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Якушенко Д.М. Асоціація Trifolio medii-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 243-244.

.