Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959

Myriophylletum alterniflori Chouard 1924

Synonyms: Myriophylletum alterniflori Stensloff 1939; Myriophylletum alterniflori Lemče 1937 em. Sissingh 1943.

Діагностичні види: Myriophyllum alterniflorum.

Умови місцезростань: мезотрофні й евтрофні прісноводні проточні, рідше — замкнуті, водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, незначним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—100 (150) см, піщаними, мулисто-піщаними і мулисто-щебенистими донними відкладами. У заплавних водоймах, старицях, рукавах, затоках річок, водосховищах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп (західні регіони) — дуже рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 2). Діагностичний вид синтаксону знаходиться на південній межі ареалу і занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.