Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС CALLUNO-ULICETEA BR.-BL. ET TX. EX KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945

Rhodococco-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972

Synonyms: Convallario-Vaccinietum myrtіlli Sýkora 1972 (syntax. syn.); Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972 (syntax. syn.); Calamagrostio villosae-Vaccinietum Schubert 1973 p. p. (syntax. syn.); Ledo-Vaccinietum vitis-idaeae Sýkora et Hadač 1984 (syntax. syn.); Hypochaerido uniflorae-Nardetum strictae sensu Solomakha et al. 2004 non (Pałczyński 1962) Winnicki 1999.

Діагностичні види: Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.

Умови місцезростань: субмонтанні й монтанні пустища з домінуванням чорниць на кислих ґрунтах з достатнім зволоженням. Переважно репрезентують вторинну рослинність на місці ацидофільних лісів, рідше — поширені на відслоненнях гірських порід.

Поширення в Україні: Карпати (національний природний парк «Сколівські Бескиди»).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 4060). 

Література: Куземко А.А., Якушенко Д.М., Чорней І.І. Асоціація Rhodococco-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 235-236.

.