Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985

Agrostietum vinealis-tenuis Shelуag-Sosonko et al. ex Shelуag-Sosonko et al. 1985

Synonyms: Hieracio pilosellae-Agrostietum tenuis Bulokhov 1990 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrostis capillaris, A. vinealis, Festuca rubra agg., Koeleria delavignei, Potentilla argentea.

Умови місцезростань: рівнинні й підвищено-рівнинні, добре дреновані ділянки, плоскі вершини та пологі схили центральної, рідше — прируслової частин заплави з дерново-підзолистими, рідше — лучними дерновими піщаними, супіщаними та глинисто-піщаними ґрунтами, з ґрунтовими водами на глибині до 1,5 м.

Поширення в Україні: заплави Поліського Дніпра і Десни, поза заплавами — спорадично на території всього Лівобережного Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6270).

Література: Куземко А.А. Асоціація Agrostietum vinealis-tenuis Shelуag-Sosonko et al. ex Shelуag-Sosonko et al. 1985. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 208-209.

.