Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна рослинність

Клас LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Діагностичні види: Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza.

Об’єднує угруповання вільноплаваючих на поверхні та у товщі води неукорінених рослин. Ценози класу поширені переважно в евтрофних та мезотрофних непроточних і малопроточних водоймах (ставах, старицях, копанках, заростаючих меліоративних каналах). Вони трапляються здебільшого на мілководді. На ділянках із значною глибиною та у водоймах з швидкою течією формуються розріджені ценози. Найбільш виражений наводний та підводний яруси. Надводний – розріджений, складений повітряно-водними видами.

.