Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Alismatetum lanceolati Zahlheimer ex Šumberová in Chytrý 2011

Synonyms: Butomo-Alismatetum lanceolati (Timar 1957) Hejný 1969; Butomo-Alismatetum lanceolati (Timar 1957) Westhoff et Segal in Westgoff et Den Held 1969 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Alisma lanceolatum, Butomus umbellatus.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних слабосолонуватоводних і прісноводних водойм зі слаболужною або нейтральною реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 10—30 (50) см, мулистими і мулисто-піщаними донними відкладами.

Поширення в Україні: Степ (річки Інгул, Інгулець, гирлові частини річок Дунай, Дністер і Дніпро), Передгірський Крим — спорадично, Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Сула, Хорол) — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.