Український геоботанічний сайт

Монографії


Роки:  |  Всі   |  1858  |  1889  |  1899  |  1900  |  1904  |  1908  |  1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1925  |  1927  |  1928  |  1938  |  1939  |  1941  |  1949  |  1950  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1958  |  1959  |  1960  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  | 

 1. Interpretative manual of European riparian forests and ahrublands, 2021 / eds. D. Mandžukovski, A. Čarni, K. Sotirovski, Skopje: Ss.Cyril and Methodus university in Skopje   Повний текст
 2. Біотопи степової зони України / Ред. академік НАН України Я.П. Дідух. – Київ – Чернівці: ДрукАРТ. - 2020. - 392с. PDF (22.50 MB)
 3. Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали четвертої науково- теоретичної конференції (Київ, 25–26 березня 2020 р.) / За ред. акад. НАН України Я.П. Дідуха. – Київ, 2020. – 149 с. PDF (1.97 MB)
 4. Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Рослинний світ та гриби / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 1. – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – 280 с. PDF (4.42 MB)
 5. Продромус рослинності Україн // Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. PDF (2.99 MB)
 6. Класифікація рослинності та біотопів України: матеріали третьої науково-теоретичної конференції (Київ, 19–21 квітня 2018 р.) / За редакцією Я.П. Дідуха, Д.В. Дубини. – Київ, 2018. – 188 с. PDF (6.49 MB)
 7. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 8. Попович С.Ю., Устименко П.М. Синфітосозологічний аналіз заповідного раритетного дендрофітоценофонду зони широколистяних лісів України // Чорноморськ. ботан. журн. – 2018. – Т. 14, №2. – С.180-190.   Повний текст
 9. Смарагдова мережа Донецької області / Василюк О.В., Спінова Ю.О., Садогурська С.С., Бронскова О.М., Казарінова Г.О., Бронсков О.І., Гончаров Г.Л., Чусова О.О., Яроцька М.О, Куземко А.А., Вашеняк Ю.А., Щерба Ю., Залевський В.Д. — Харків: ПРАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус», 2018. — 104 с. PDF (5.69 MB)
 10. Устименко П.М., Дубина Д.В., Мовчан Я.І., Давидов Д.А., Якубенко Б.Є. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в контексті формування екомережі. -К.: Видавництво Ліра-К, 2018. - 524 с.
 11. Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). / M.G. Kholodny Institute of Botany/, 2017– Kyiv: Alterpress, 2017. – 376 p. PDF (11.48 MB)
 12. Гончаренко І.В. Фітоіндикація антропогенного навантаження: монографія / І.В. Гончаренко. – Дніпро: Середняк Т.К., 2017. – 127 с. PDF (2.53 MB)
 13. Природа національного природного парку "Пирятинський" / Абдулоєва О.С., Данько К.Ю., Проценко Ю.В., Подобайло А.В. - К.: Талком, 2017. - 179 с. DJVU (13.65 MB)
 14. Соломаха І.В., Шевчик В.Л., Соломаха В.А. Огляд вищих одиниць рослинності України за методом Браун-Бланке та їх діагностичні види. - Київ: Фітосоціоцентр, 2017. – 116 с.   Повний текст
 15. Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Устименко П.М., Дубина Д.В., Чурілов А.М. Геоботаніка: методичні аспекти досліджень. Навчальний посібник. / Національний університет біоресурсів і природокористування України; Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного /– К.: Ліра К, 2017. – 368 с.
 16. Абдулоєва О.С., Блінкова О.І. Фіторесурсознавство. Електронний навчальний посібник. Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 17. Біотопи Гірського Криму. Ред. Я.П. Дідух, Київ: Інтерсервіс, 2016, 292 c. DJVU (24.25 MB)   Повний текст
 18. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат: монографія / Дідух Я.П., Чорней 1.1., Буджак В.В. та ін.; наук. ред. Я.П. Дідух, 1.1. Чорней. - Чернівці: Друк Арт, 2016.-280 с. PDF (8.53 MB)
 19. Клестов М. Л., Гальченко Н. П., Прядко О. І., Химин М. В., Башта А.-Т. В., Некрасова О. Д., Старовойтова М. Ю., Конограй В. А. Рослинний та тваринний світ пониззя річки Сули / під загальною редакцією Клестова М. Л. та Гальченко Н. П. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 240 с.   Повний текст
 20. Мала Ю.І. 2016. Межа між Лісостепом і Степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі правобережної України). Київ: Наукова думка,165 с.
 21. Национальный природный парк "Синевир". Мир растений. К., 2016,   Повний текст
 22. Онищенко В.А. Оселища України за класифікацією EUNIS / В.А. Онищенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2016. – 56 с. PDF (1.29 MB)
 23. Коніщук В.В. Торфові болота. Монографія. Київ: ДІА, 2015, 207 с.
 24. Куземко А. А., Діденко І. П., Швець Т. А., Чіков І. В., Джус Л. Л., Чеканов М. М. Рідкісні та зникаючі види колекції трав’янистих рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. — К.: ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 180 с.
 25. Куземко А.А., Чорней І.І., Токарюк А.І,, Буджак В.В. Основи роботи в середовищі програм TURBOVEG та JUICE. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 64 с. PDF (7.67 MB)
 26. Плугатарь Ю.В. Леса Крыма: Монография. – Ялта.: ГБУ РК «НБС-ННЦ», 2015. – 385 с. PDF (3.36 MB)
 27. Соломаха І.В., Воробйов Є.О., Мойсієнко І.І. Рослинний покрив лісів та чагарників Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 387 с. PDF (39.85 MB)   Повний текст
 28. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини : видання 2-ге, виправле, доповнене / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич, К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика, О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник,М. Скибіцька, З. Мамчур, А. Новіков,Т. Фостяк, В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець, Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.
 29. Устименко П.М. Рослинність верхів’я долини Тиси (Закарпатська область): cучасний стан, фітоценорізноманітність, антропогенна трансформація, охорона : монографія / П.М. Устименко, Д.В. Дубина, Л.М. Фельбаба-Клушина. – Ужгород : ТОВ “ІВА”, 2015. – 128 с. PDF (1.04 MB)
 30. Бурда Р.І., Приходько С.А., Куземко А.А., Багрикова Н.А. Кодекс поведінки ботанічних садів та дендропарків України щодо інвазійних чужорідних видів. — Київ-Донецьк, 2014. — 20 с.
 31. Дайнеко Н. М. Оценка состояния луговых экосистем поймы р. Днепр приграничных территорий Гомельской и Черниговской областей : монография / Н. М. Дайнеко, С. Ф. Тимофеев, А. В. Лукаш, Ю. А. Карпенко. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 131 c.   Повний текст
 32. Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) /Микітчак Т., Решетило О., Костюк А., Попельницька О., Данилик І., Царенко П., Борсукевич Л., Мателешко О., Мартинов О., Ліліцька Г., Капустін Д., Гончаренко В., Кокіш А./ – /Інститут екології Карпат НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка/ – Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с.   Повний текст
 33. Лукаш А. В. Созологически ценные растительные сообщества Полесья / А. В. Лукаш, Т. Л. Андриенко. – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 160 с.
 34. Прибрежно-водная растительность приграничных территорий Брянской (Россия), Гомельской (Беларусь) и Черниговской (Украина) областей / Анищенко Л.Н., Булохов А.Д., Дайнеко Н.М., Карпенко Ю.А., Кириенко С.В., Лукаш А.В., Панасенко Н.Н., Романова Ю.Н., Семенищенков Ю.А., Сковород- никова Н.А., Тимофеев С.Ф, – Чернигов: Десна Полиграф, 2014. – 176 с.   Повний текст
 35. Безроднова О.В., Куземко А.А., Назаренко Н.Н., Панченко С.М. Компьютерные базы данных в современной ботанике: флористика, фитоценология, геоботаника, экология, фитоиндикация (специфика создания, работа с базами: Методические указания (для специалистов и магистров специальности «биология» / под общей редакцией д.б.н., проф. Т.В. Догадиной;— Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. — 48 с.
 36. Бурковський О.П., Василюк О.В., Єна А.В., Куземко А.А., Мовчан Я.І., Мойсієнко І.І., Сіренко І.П. Останні степи України: бути чи не бути? — Київ: Геопринт, 2013. — 38 с.   Повний текст
 37. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с. PDF (7.95 MB)
 38. Національний природний парк "Гуцульщина" [Текст] : монографія / [В. В. Пророчук та ін.] ; за ред. В. В. Пророчука [та ін.] ; Нац. природ. парк "Гуцульщина". - Львів ; Косів : Карти і Атласи, 2013. - 407 с.   Повний текст
 39. Основи спостережень за станом довкілля: Навчально-методичний посібник / За заг. редакцією к. б. н. С. М. Панченка, к. пед. наук Л. В. Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2013. – 352 с. PDF (4.52 MB)
 40. Панченко, С. М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" [Текст] : монография / С. М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи. – Сумы : Университетская книга, 2013. – 312 с.   Повний текст
 41. Рідкісні оселища (NATURA-2000) верхів’я басейну ріки Західний Буг у контексті створення екологічної мережі Львівщини / І. Данилик, Л. Борсукевич, О. Кузярін, В. Гончаренко, С. Ізмєст’єва   Повний текст
 42. Тертишний А. П. Лучна рослинність північної частини Лівобережного Лісостепу України : [монографія] / А. П. Тертишний, Б. Є. Якубенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фітосоціоцентр, 2013. - 520 c.
 43. Чорна Г. А. Рослинність водойм і боліт Лісостепу України [Текст] : монографія / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Умань : Жовтий О. О. [вид.], 2013. - 304 с.
 44. Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні резуль- тати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – 194 с. PDF (3.87 MB)
 45. Дідух Я.П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – Київ: НаУКМА, Аграр Медіа Груп, 2012. – 163 с
 46. Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини. Ред. Б. Проць, О. Кагало, Львів: Меркатор, 2012, 294 с. PDF (8.18 MB)
 47. Козак М.І. Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона. — Кам'янець-Подільський: ПП «Медобо­ри-2006», 2012. — 268 с.
 48. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 278 с.
 49. Остапенко Б.Ф. Лесная типология. Курс лекцій. – Харьков, 2012. – 178 с.
 50. Чорний М.Г., Чорна Л.О., Грищенко В.М., Шевчик В.Л., Борисенко М.М., Косенко І.С., Грабовий В.М., Звягінцева О.М., Осокіна Т.Г., Пруденко М.М., Куземко А.А., Спрягайло О.В., Чорна Г.А., Ружіленко Н.С. Заповідна Черкащина / Під заг. ред М.Г. Чорного. Черкаси: Брама-Україна, 2012. — 200 с.
 51. Абдулоєва О.С., Соломаха В.А. Фітоценологія. Навчальний посібник. - Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. PDF (13.76 MB)
 52. Безусько Л.Г., Мосякін С.Л, Безусько А.Г. Безусько Л.Г. и др. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву у пізньому плейстоцені та голоцені. - К.: Альтерпрес, 2011. - 448 с. PDF (2.09 MB)
 53. Болтачов О.Р. Смарагдова мережа в Україні / О.Р. Болтачов, Я.П. Дідух, О.В. Дудкін та ін. – К.: Хімджест, 2011. – 200 с.
 54. Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич Н.А., Альошкіна У.М. Біотопи лісової та лісостепової зон України /Ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: Тов. «Макрос», 2011. – 288 с. DJVU (31.54 MB)   Повний текст
 55. Назаренко Н.М. Листяні ліси північно-степовогоПридніпров’я України. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 374 с.
 56. Національний природний парк "Гуцульщина" Рослинний світ / Л.М. Дерщипільський та ін. – К. : Вид-во "Фітосоціоцентр", 2011. – 360 с. DJVU (22.37 MB)
 57. Панченко С.М., Кутявін Є.Г. Гербарій національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" / за заг. ред. к.б.н. Н.М. Шиян. – Суми: Університетська книга, 2011. – 83 с.
 58. Гаврусевич А.М. Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення / А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, Р.М. Яцик, О.І. Голубчак // Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – 159 с.
 59. Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони. – Ужгород: Поліграф центр “Ліра”, 2010. – 192 с. PDF (3.01 MB)
 60. Шпарик Ю.С. Структура букового пралісу Українських Карпат. / Ю.С. Шпарик, Б. Коммармот, Ю.Ю. Беркела – Снятин: Прутпринт, 2010. – 143 с.
 61. Якубенко Б.Є., Попович С.Ю., Григорюк І.П., Мельничук М.Д. Геоботаніка: тлумачний словник: Навч. посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 420 с.
 62. Биоразнообразие Луганского природного заповедника: растительный мир / Составители: Сова Т. В., Русина Н. В., Гузь Г. В., Боровик Л. П., Шиян-Глотова А. В. – Луганск: Элтон-2, 2009. – 130 с.
 63. Зелена книга України /Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна академія наук України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного/. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.   Повний текст
 64. Куземко А. А. Лучна рослинність. Клас Molinio-Arrhenatheretea / А. А. Куземко; НАН України, Нац. дендрол. парк "Софіївка", Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. - К., 2009. - 376 c. - (Рослинність України).
 65. Онищенко В.А. Ліси порядку Fagetalia sylvaticae в Україні / Під ред. С. Л. Мосякіна. – К.:Альтерпрес, 2009. – 212 с.   Повний текст
 66. Поляков А.Ф., Плугатарь Ю.В. Лесные формации Крыма и их экологическая роль . – Харьков: Нове слово, 2009. – 405 с.
 67. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» – збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття / [ Р. Кіш, Б. Проць, А. Поляновський, Т. Башта та ін.] – Ужгород : Мистецька лінія, 2009. – 20 с.
 68. Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона. – Львів, 2009. - 221 с.   Повний текст
 69. Воробйов Є.О., Любченко В.М., Соломаха В.М., Орлов О.О. Класифікація грабових лісів України. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 252 с. DJVU (8.71 MB)
 70. Гамор Ф. Д., Довганич Я. О., Покиньчереда В. Ф., Сухарюк Д. Д., Бундзяк Й.Й., Беркела Ю. Ю., Волощук М. І., Годованець Б. Й., Кабаль М. В.// Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент. – Рахів, 2008 – 86 с.
 71. Дослідницька робота школярів з біології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. к.б.н. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 368 с.
 72. Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення. Монографія. — Київ: Фітосоціоцентр, 2008. — 296 с.   Повний текст
 73. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя. – Львів:Світ, 2008. – 434 с.
 74. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення / За ред. С.М. Стойка. – Львів, 2008. – 306 с.
 75. Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення / За ред. Ю. Чорнобая, О. Кагала. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 166 с.
 76. Галофітна рослинність. Класи Bolboschoenetea maritini, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Juncetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi / Д. В. Дубина [та ін.] ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - К. : [б.в.], 2007. - 315 с. - (Рослинність України).   Повний текст
 77. Гончаренко І.В. Принципи побудови і ревізії макросинтаксономічної системи. - Суми: Вид-во СумДПУ, 2007. – 141 с. PDF (1.83 MB)
 78. Костюшин В., Куземко А., Онищенко В., Чорна Г. та ін. Південно-Бузький меридіональний екологічний коридор: стислий огляд біорізноманіття та найцінніші території. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл. — Київ, 2007. — 92 с.   Повний текст
 79. Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного. – К.: Фітосоціоцентр, 2007. – 270 с.
 80. Башуцька У.Б. Сукцесії рослинності породних відвалів шахт Червоноградського гірничопромислового району: Монографія. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. - 180 с.
 81. Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип. 5. – К. : Фітосоціоцентр, 2006. – 176 с. DJVU (7.92 MB)
 82. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Мельничук М.Д. Геоботаніка. Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. – 448 с.
 83. Дейнека А.М., Мілкіна Л.І., Приндак В.П. Ліси національного природного парку «Сколівські Бескиди». – Львів: Сполом, 2006. – 176 с.
 84. Дерполюк С.В., Сметана М.Г. 2006. Структурна організація рослинних угруповань східної Кіровоградщини. Кривий Ріг: Видавничий дім, 124 c.
 85. Дубина Д.В. Вища водна рослинність. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharicion acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritimi) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 534 с.
 86. Кіш Р.Я, Андрик Є.Й., Мірутенко В.В. Біотопи Natura 2000 на Закарпатській низовині. – Ужгород: Мистецька лінія, 2006. – 64 с.
 87. Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М. та ін. Природний заповідник «Горгани». Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400 с.   Повний текст
 88. Тищенко О. В. Рослинність приморських кіс північного узбережжя Азовського моря. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. - 156 с.   Повний текст
 89. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона (під заг. ред. Андрієнко Т.Л.) /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.   Повний текст
 90. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Сучасний стан рослинності природних кормових угідь та рекомендації по технологічним заходам їх оптимізації в Лісостепу України. – К.: Арістей, 2006. – 43 с.
 91. Малиновський К. А. Історія ботанічних досліджень і бібліографія флори та рослинності Українських Карпат (до 1970 р.) : Моногр. / К. А. Малиновський; Держ. природознав. музей НАН України. - Л., 2005. - 201 c. DJVU (7.57 MB)
 92. Войтюк Б.Ю. Рослинність засолених грунтів Північно-Західного Причорномор’я (сучасний стан, класифікація, напрями трансформації, охорона). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 224 с.
 93. Гомля Л.М. Рослинність долини річки Хорол // Укр. фітоцен. зб. – 2005. – Сер. А, Вип. 1 (22). – 187 с. DJVU (6.06 MB)
 94. Григора І.М., Воробйов Є.О., Соломаха В.А. Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація рослинності). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 415 с. DJVU (25.47 MB)   Повний текст
 95. Григора І.М., Соломаха В.А, Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). К.: Фітосоціоцентр, 2005. - 452 с.   Повний текст
 96. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с. PDF (15.80 MB)
 97. Орлов О.О., Якушенко Д.М. Рослинний покрив проектованого Короcтишівського національного природного парку. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 180 с.
 98. Панченко С.М. Флора національного природного парку „Деснянсько-Старогутський” та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / За заг. ред. д.б.н. С.Л. Мосякіна. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 170 с.
 99. Чорней І. І. Національний природний парк "Вижницький". Рослинний світ : Моногр. / І. І. Чорней, В. В. Буджак, Д. М. Якушенко, В. П. Коржик, В. А. Соломаха; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. природ. парк "Вижницький", Укр. фітосоціол. центр. - К., 2005. - 248 c. - (Природ.-заповід. території України. Рослин. світ).   Повний текст
 100. Чорней І.І., Буджак В.В., Якушенко Д.М., Коржик В.П., Соломаха В.А., Сорокан Ю.І., Токарюк А.І., Соломаха Т.Д. Природний заповідник „Горгани”. Рослинний світ. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – Вип. 4. /Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Чернівецький національній університет ім. Ю. Федьковича, НПП „Вижницький”, Український фітосоціологічний центр. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248 с.
.