Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Онищенко В. А. Охоpона дубово-гpабових та гpабових лісів у заповідниках Укpаїни / В. А. Онищенко // Пpобл. становлення і функціонування новоствоpених заповідників. – 1995. – С. 65-66.
 2. Повх В. Н., Жуков С. П. О формировании сообществ высших растений на отвалах угольных шахт // Интродукция и акклиматизация растений.- 1995.- Вып. 22.- С. 89-91 .
 3. Стойко С.М., Надорожняк О.Я., Мазур Б.А., Кулешко М.П. Еколого- фітоценотична характеристика модриново-кедрового резервату «Кедрина» в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – С. 528-536.   Повний текст
 4. Ткаченко В.С., Чуприна Т.Т. Зміни в рослинному покриві Стрільцівського степу за даними фітоценологічного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 252-259.   Повний текст
 5. Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. –1995. – 52, № 5. – С. 703-706.   Повний текст
 6. Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, N 3. – C. 414-419.   Повний текст
 7. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonco Yu.R. Coastal vegetation of the «BirjucijIsland» spit in the Azov Sea, Ukraine, Preslia, 1994, 66, pp. 193–216.
 8. Андрієнко Т.Л. Еколого-ценотичні особливості заростання пісків Україн - ського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 34-38.   Повний текст
 9. Гринюк Ю.Г. Деякі особливості рослинних сукцесій в заповіднику "Розточчя" / Гринюк Ю. Г., Сорока М. І., Стрямець Г. В., Ференц Н. М. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 14-19.
 10. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.   Повний текст
 11. Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Рослинність заказника «Городоцька дача» (Хмельницька обл. України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 137-144.   Повний текст
 12. Костильов О.В., Устименко П.М., Попович С.Ю. Рослинний покрив Сивашика // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, N 5. – C. 115-121.   Повний текст
 13. Куковиця Г.С. Синтаксономiя лучних степів Західного Поділля (Україна) / Г.С. Куковиця, Я.I. Мовчан, В.А. Соломаха, Шеляг- Ю.Р. Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1994. – Вип. 51, № 2/3. – С. 35-47.   Повний текст
 14. Мельник В.І. Залишки корінних дубово-соснових лісів на Лівобережжі Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, №2/3. – С. 48-52.   Повний текст
 15. Байрак О.М., Андрiєнко Т.Л. Фiтоценотична характеристика болотних заказникiв Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1993. - Т. 50, N 4. - С. 109-113.   Повний текст
 16. Балашев Л.С. Растительность и природоохранные территории бассейна р. Шостки // Редкол. Укр. ботан. журн. — Киев: УООП, 1993. — 16с. — Депон. в ГНТБ Украины 01.12.93, № 2347.
 17. Балашов Л.С. Растительность и природоохранные территории бассейна р. Шостка. - Киев: УООП, 1993. - Деп. в ГНТБ Украины 1.12.1993 № 2347. - 16 с.
 18. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М. Екологічні режими фітоценозів на межі: Волинське Плато – М. Полісся – Кременецькі гори (Рівненська обл., Україна) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 5. – С. 23-34.   Повний текст
 19. Калугина­Гутник А.А., Евстигнеева И.К. Многолетняя динамика видового состава и структуры фитоценозов Филлофорного поля Зернова // Экология моря. — 1993. — Вып. 43. — С. 90–97.
 20. Мілкіна Л.І. Мішані смерекові ліси // // Природа Карпатського національного парку –Київ: Наук. думка, 1993. – С. 91-99.
 21. Мілкіна Л.І. Формація букові ліси (Fagetea sylvaticae) // Природа Карпатського національного парку –Київ: Наук. думка, 1993. – С. 70-76.
 22. Мельник В. И. Экстразональная степная растительность Волынской возвышенности и ее ботанико-географические святи с луговыми степями Западной и Восточной Европы // Ботан. журн. – 1993. – Т. 78. – N. 2. – С. 28–38.
 23. Ткаченко В. С., Генов А. П., Лисенко Г. М. Структура рослинності заповідного степу «Михайлівська цілина» за даними крупно масштабного картування у 1991р. // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 4. – С. 5-15.   Повний текст
 24. Ткаченко В.С., Генов А.П. Ценотична структура заповідника «Крейдяна флора» (Донецька обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 1. – С. 44-51.   Повний текст
 25. Ткаченко В.С., Уманець О.Ю. Фітоценотична характеристика Солоноозерної ділянки Чорноморського заповідника (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 2. – С. 14-23.   Повний текст
 26. Устименко П.М., Попович С.Ю. Состояние растительности как основа функционального зонирования национальных парков (на примере Тростянецкого лесного массива) // География и природные ресурсы. – 1993. – N 2. – C. 89-94.
 27. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Розподіл рослинності на території Гомольшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, N 3. – C. 65 29.   Повний текст
 28. Андрієнко Т.Л., Кофман Й.Ш., Уманець О.Ю., Якушина Л.А. Розподіл рослинності на Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського біосферного заповідника та антропогенний вплив на неї // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 2. – С. 22-26.   Повний текст
 29. Дзюба Т. П. Рослинність дамб рисових систем Причорномор’я / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 31–35.   Повний текст
 30. Крамарець В.О., Кучерявий В.О., Соломаха В.А. Паркова та лісопаркова рослинність міст заходу України // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, 3. – С. 12-20   Повний текст
 31. Куковиця Г.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А., Шеляг- Сосонко Ю.Р. Новий синтаксон Poaёtum versicoloris ass. nova степiв Захiдного Подiлля // Укр. ботан. журн. — 1992. — 49, № 1. — С. 27—30.   Повний текст
 32. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р., Комендар В.І., Крічфалушій В.В. Флористична класифікація високогірної рослинності // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 3. – С. 5-12.   Повний текст
 33. Попович С. Ю. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку / С. Ю. Попович, П. М. Устименко // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 26-31.   Повний текст
 34. Попович С.Ю., Устименко П.М. Антропогенные изменения травяного покрова в лесах западных отрогов Среднерусской возвышенности // География и природные ресурсы. – 1992. – N 4. – C. 116-121.
 35. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 3. – C. 25-31.   Повний текст
 36. Попович С.Ю., Устименко П.М., Костильов О.В. Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 1. – C. 78-82.   Повний текст
 37. Соломаха В. А. Динамiка сегетальної рослинностi України / В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 2. – С. 13–16.   Повний текст
 38. Устименко П.М., Попович С.Ю. Растительность проектируемого Славяногорского национального парка и зонирование его территории // Бюл. Гл. ботан. сада РАН. – 1992. – N 164. – C. 76-81.
 39. Korzhenevsky V.V., Kljukin A.A. Vegetation description of mud volcanoes of Crimea // Feddes Repertorium. – 1991. – Bd. 102, Hf. 1-2. – S. 137-150. PDF (698.86 KB)
 40. Андриенко Т.Л., Каркуциев Г.Н., Прядко Е.И. Гидрофильная растительность верховьев р. Прут // Гидробиол. журн. – 1991. – 27, № 5. – С. 16-22.   Повний текст
 41. Балашев Л.С. Антропогенные изменения лугов Украинского Полесья // Экология. — 1991. — № 1. — С. 3–9.
 42. Дiдух Я. П. Флористична структура синтаксонiв сегетальної рослинностi рiвнинноi частини України / Я. П. Дiдух, В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 1. – С. 12–18.   Повний текст
 43. Дубина Д.В. Рослинність долини Дунаю та її геоботанічне районування (в межах СРСР) // Укр ботан. журн. – 1991. – 48, № 3. – С. 55-60.   Повний текст
 44. Карпова Г.А., Ярошевич А.Е. Развитие остаточных водоемов дельты Днепра и особенности их зарастания высшей водной растительностью // Гидроэкол. проблемы внутренних водоемов Украины. – К., 1991. – С. 16-20.
 45. Кирильчук І.Г. Лісова рослинність заплави пониззя р. Псла // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, №1. –. С. 18-21.   Повний текст
 46. Косман Є. Г., Новий комп’ютерний метод обробки описів рослинних угруповань / Є. Г. Косман, І. П. Сіренко, В. А. Соломаха, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 2. – С. 98–104.   Повний текст
 47. Косман Є.Т., Сіренко І.П. Новий комп'ютерний метод обробки описів рослинних угруповань // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, № 2. – С. 98-104.   Повний текст
 48. Кучерявий В.О., Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Крамарець В.О. Синтаксономія рудеральної рослинності м. Львова. Укр. бот. журн., 1991, 48(3): 48–55.   Повний текст
 49. Малиновский К.А., Ишбирдин А.Р., Кричфалуший В.В. Синтаксономия высокогорной растительности Украинских Карпат III Приручьевые, околоводные и болотные сообщества. – Ред. ж. Биол. науки. – М., 1991. – 42 с. – Деп. в ВИНИТИ 09.10.91, № 3893-В 91.
 50. Папуча І.В. Рудеральна рослинність м. Чернігова. Укр. бот. журн., 1991, 48(2): 39–41.   Повний текст
 51. Попович С.Ю., Устименко П.М. Охрана островных лесов на Донецком кряже // География и природные ресурсы. – 1991. – N 3. – C. 46-52.
 52. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Костильов О.В., Попович С.Ю., Дубина Д.В., Устименко П.М. Аналіз синтаксонів рослинності України // Укр ботан. журн. – 1991. – 48, № 1. – С. 5-11.   Повний текст
 53. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Попович С.Ю., Устименко П.М. Продромус лісової рослинності Донбасу // Укр. ботан. журн. – 1991. – 48, N 5. – C. 46-51.   Повний текст
 54. Kopженевский В.В. Синтаксономический состав растительности флишевого низкогорья юго-восточного Крьма // Биоморфоструктура и классификация растительности Крьма // Бюлл. Гос. Никитск. бот. сада.- 1990.- Т. 110.- С. 80-90.
 55. Дзюба Т. П. Сегетальна рослинність попередників рісової сівозміни в Причорномор’ї / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 2. – С. 67–71.   Повний текст
 56. Корженевский В.В. Растительность флишевого низкогорья юго-восточного Крыма: Ред. журн. биол. наук.- М. 1990, - 27 с. Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, № 1430-590.
 57. Корженевский В.В., Клюкин А.А. О синтаксонах–индикаторах склоновых процессов // Тр. Никит. ботан. сада. – 1990. – Т. 110. – С.90-103.
 58. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Очерк растительности грязевых вулканов Крыма: Ред. ж. Биол. науки. - М., 1990. - 23 с. - Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, №1429-В90.
 59. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность абразионных и аккумулятивных форм рельефа морских побережий и озер Крыма: Никит. бот. сад.- Ялта 1990. - 108 с. Деп. в ВИНИТИ 10.07.90, № 3822-590.
 60. Мілкіна Л.І. Категоризація та закономірності поширення рідкісних природних хвойних лісових угруповань північно-східного макросхилу Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 1. – С. 75-78.   Повний текст
 61. Мілкіна Л.І. Рідкісні листяні лісові угруповання північно-східного макросхилу Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 3. – С. 73-75.   Повний текст
 62. Соломаха В.А. Синтаксономія сегетальної рослинності Криму // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 5. – С. 20–26.
 63. Стойко С.М., Жижин М.П., Кагало О.О. Флороценотична структура та охорона раритетних лісів Pineto-Fageta Sylvaticae на північно-східній межі поширення // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, №3. – С. 68-73.   Повний текст
 64. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Синтаксономічний склад рослинного покриву запроектованого Гомольшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, N 4. – C. 25-29.   Повний текст
 65. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Фітоценотична репрезентативність болотних природно-заповідних об’єктів України // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 1. – С. 77-80.   Повний текст
 66. Дідух Я.П. Флористична класифікація угруповань «гісопової флори» // Укр. ботан. журн. — 1989. — 46, № 6. — С. 16—21.   Повний текст
 67. Дзюба Т.П. Класифiкацiя бур'янової рослинностi рисових полiв Причорномор'я // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 6. – С. 26-30.
 68. Дубина Д.В. Динаміка рослинності придунайських озер // Укр ботан. журн. – 1989. – 46, № 6. – С. 22-26.   Повний текст
 69. Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Принципы классификации высщей водной растительности // Гидробиол. журн. – 1989. – 25, № 2. – С. 11-18.
 70. Иванов В.Ф., Молчанов Е.Ф., Корженевский В.В. Растительность и почвообразование на извержениях грязевых вулканов Крыма// Почвоведение.- 1989.- № 2.- С. 5-12.
 71. Корелякова И.Л., Горбик В.П. Факторы, определяющие зарастание водохранилищ и основные закономерности этого процесса // Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. – Киев, 1989. – С. 12-20.
 72. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Класс Asplenietea trichomanis на территории Крыма // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1989. — Вып. 70. — С. 19–21.
 73. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность бедлендов Крыма // Экология. – 1989. – № 6. – С. 26 – 33.
 74. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность гротов Крыма// Бюлл. Гос. Никит. бот. сада.- 1989.- Вып. 70.- С. 13-19.
 75. Костильов О.В. Синтаксономія степових фітоценозів з домінуванням видів роду Festuca L. на Україні // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46(4). – С. 36–40.   Повний текст
 76. Соломаха В. А. Синтаксономія сегетальної рослинності рівнинної частини України / В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1989. – Т. 46, № 2. – С. 10–21.   Повний текст
 77. Ткаченко В.С. Изучение особенностей резерватных сукцессий Стрельцовской степи по материалам периодического картирования // Геобот. картографирование. – Л.: Наука, 1989. – С. 47-61.
 78. Шеляг-Сосонко Ю. Р, Дідух Я. П. Теоретичні питання розвитку фітоценології // Укр. ботан. журн.- 1989.- 46, № 2.- С 5-10.   Повний текст
 79. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Голуб В.Б., Соломаха В.А. Синтаксономія класу Salicornietea fruticosae галофільної рослинності європейської частини СРСР // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46, № 3. – С. 5-10.   Повний текст
 80. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Соломаха В.А., Міркін Б.М. Стан класифікації рослинності України за методом Браун-Бланке // Укр ботан. журн. – 1989. – 46, № 1. – С. 5-10.   Повний текст
 81. Андриенко Т.Л. Динамика зарастания водоемов Украинского Полесья // Гидробиол. журн. – 1988. – Т. 24. - № 2. – С. 7-13.
 82. Гамор Ф. Д. Синтаксономия сегетальных сообществ садов и виноградников Закарпатья / Ф. Д. Гамор // Проблемы общ. и молек. биол (Киев). – 1988. – № 7. – С. 3–9.
 83. Гамор Ф.Д. Динаміка сегетальної рослинності Українських Карпат // Укр. ботан. журн. –1988. – Т. 45, № 6. – С. 32-36.   Повний текст
 84. Голубев В.Н. Редкие растительные сообщества — трагакантники Южной Демерджи // Бюл. Никитск. ботан. сада. — 1988. — Вып. 65. — С. 5–13.
 85. Клоков В.М., Карпова Т.А. Применение методов школы Браун-Бланке для классификации сообществ болотноцветника щитолистного Nymphoides peltata на Украине // Ботан. журн. – 1988. – 73, 6. – С. 845-849.   Повний текст
 86. Клоков В.М., Карпова Т.А., Козина С.Я., Дьяченко Т.Н., Таран О.Н. Закономерности развития высшей водной растительности Днепровской устьевой области Днепровско-Бузского лимана и ее эколого-экономическая оценка. – К., 1988. – 131 с. – Рук. деп. в ВИНИТИ № 1907-В88.
 87. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Ассоциация Atraphaco-Capparidetum из Крыма// Бюлл. Гос. Никит. бот. сада.- 1988.- Вып. 67.- С. 14-20.
 88. Костильов О.В., Шеляг-Сосон- ко Ю.Р. Поляризація та універсалізація степової рослинності Причорномор'я України // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45(1). – С. 20–23.   Повний текст
 89. Мазур Б.А. Угруповання з участю Tilia tomentosa Moench в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45, №6. – С. 68-70.   Повний текст
 90. Мальцев В.И., Карпова Г.А. Данные по структуре и динамике зарослей воздушно-водной растительности Киевского водохранилища // Вопр. гидробиол. водоемов Украины. – К., 1988. – С. 23-28.
 91. Соломаха В. А. Сегетальная растительность лесной зоны Украины / В. А. Соломаха // Биол. науки. – 1988. – С. 69–74.
 92. Соломаха В. А. Синтаксономія сегетальної рослинності Північного Причорномор’я / В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1988. – Т. 45, № 3. – С. 27–33.   Повний текст
 93. Соломаха Т. Д. Екологiчнi та флористичнi спектри синтаксонiв сегетальної рослинностi Лiвобережного Лiсостепу України / Т. Д. Соломаха // Укр. ботан. журн. –1988. – Т. 45, № 4. – С. 19–23.   Повний текст
 94. Сорока М.І. Синтаксономія рослинності Українського Розточчя // Наук. вісн. – Львів: Укр ДЛТУ, 1988. – Вип 7. – С. 37-41.
 95. Стойко С.М., Вантух М.С. Екологічні особливості фітоценозів Carpineto-Abieto-Quercetum roboris i Querceto roboris-Abietum, поширених у лісах Прикарпаття // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45, № 5. – С. 75-80.   Повний текст
 96. Стойко С.М., Одинак Я.П. Буковые леса // Украинские Карпаты. Природа / Голубец М.А., Гаврусевич А.Н., Загайкевич И.К. и др. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 72-77.
 97. Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю. Рідкісні угруповання оліготрофних боліт України // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – С. 60-64.   Повний текст
 98. Балашов Л.С. Висяче болото в долині середньої течії річки Тетерів // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – С. 73-77.   Повний текст
 99. Вакаренко Л.П., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Растительность Предгорного Крыма и его ботанико-географическое районирование // Ботан. журн. – 1987. – 71, № 1. – С. 39-48.   Повний текст
 100. Гамор Ф. Д. Класифікація видів та угруповань сегетальної рослинності Закарпаття / Ф. Д. Гамор // Укр. ботан журн. – 1987. – Т. 44, № 5 – С. 36–43.   Повний текст
.