Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Куземко А.А. Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та її зміни унаслідок антропопресії // Інтродукція рослин. — 2011, №2. — С.19-30.   Повний текст
 2. Куземко А.А. Степова та лучна рослинність долини річки Гірський Тікич // Вісник Донецького Національного Університету, Сер. А: Природничі науки, 2011. — № 1. — С. 141-150   Повний текст
 3. Куземко А.А., Козир М.С. Синтаксономічні зміни лучної рослинності заплави річки Сейм на території України // Укр. ботан. журн. — 2011. — Т.68, №2 — С. 216-226.   Повний текст
 4. Куземко А.А., Сидорук Т.М., Діденко І.П., Швець Т.А., Бойко І.В. Спонтанна флора Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 25-36.   Повний текст
 5. Кузярін О.Т. Прируслова деревно-чагарникова рослинність басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 109-118.   Повний текст
 6. Кузярін О.Т. РОСЛИННІСТЬ КЛАСУ ALNETEA GLUTINOSAE BR.-BL. ET R. TX. 1943 БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ (УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності – Т. 2(9), № 1. - 2011. - 183-206. PDF (520.74 KB)
 7. Лісова Н.О. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2011. — № 3 (48). - С. 23-26. PDF (548.80 KB)
 8. Назаренко Н.М., Куземко А.А. Синтаксони рослинності листяних лісів північного Степу України // Наукові доповіді НУБіП. — 2011. — 2 (24).   Повний текст
 9. Намлієва Л.М. Солончакова рослинність Північно-Західного Приазов'я: закономірності розподілу // Біологічний вісник МДПУ. - 2011. - Том 1, №2. - С. 58-63. PDF (193.90 KB)
 10. Онищенко В.А, Шумська Н.В. Лісова рослинність Галицького НПП // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 4. – C. 427-438.   Повний текст
 11. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. ТЕРЕМКИ (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2011. – Т.3, вип. 1. – C. 56-75.   Повний текст
 12. Парпан В.І., Неспляк О.С. КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ПОПИЛОВІДВАЛІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 82-87.   Повний текст
 13. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ: РІВЕНЬ КЛАСІВ РОСЛИННОСТІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 80-83.   Повний текст
 14. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС QUERCO-FAGETEA BR.-BL ET VLIEG. 1937 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 30-33.   Повний текст
 15. скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 16-19.   Повний текст
 16. Сорока М.І, ОБ'ЄКТИ ОХОРОНИ МЕРЕЖІ NATURA 2000 НА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "РОЗТОЧЧЯ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 13-17.   Повний текст
 17. Сорока М.І. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ГІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ РОСЛИННОСТІ НА РОЗТОЧЧІ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 71-74.   Повний текст
 18. Тертишний А. П. Основні типи рослинності північної частини Лівобережного Лісостепу України (Північний лівобережний геоботанічний округ) // Наукові доповіді НУБіП. - 2011. - 24 (2).   Повний текст
 19. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Надєіна О.В., Ходосовцева Ю.А., 2011: Лишайникові та мохові угруповання нижньодніпровських арен: синтаксономія та індикація дефляційних процесів. Чорноморськ. бот. ж.,Т.7, № 1: 44-66.   Повний текст
 20. Чорна Г.А., Куземко А.А. Історія вивчення рослинного покриву Вінниччини Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 143-152.   Повний текст
 21. Onyshchenko V. A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae // Tuexenia. – 2010. – 30. – С. 31-45 PDF (1.50 MB)
 22. Багрікова Н.О. Антропотолерантність угруповань та стратегія бур'янів в агроценозах Криму // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №4 (2010). - С. 468-474.   Повний текст
 23. Борсукевич Л. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності басейнів верхніх течій Дністра, Прута і Західного Бугу // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 107-114.   Повний текст
 24. Борсукевич Л.М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) – представник нового для флори України роду // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №1. – С. 100-103.   Повний текст
 25. Борсукевич Л.М. Збереження біорізноманіття водно-болотних угідь шляхом оптимізації регіональної екомережі (басейн верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу) // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 85-93.   Повний текст
 26. Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Пруту та Західного Бугу // Наук. записки держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 123-136.   Повний текст
 27. Борсукевич Л.М., Данилюк К.М. Нові місцезнаходження Glyceria declinata Bréb. в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №5. – С. 694-699.   Повний текст
 28. Гапон С. В. Епіфітні бріоугруповання Лісостепу України: аналіз флори і синтаксономія / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 446–453.   Повний текст
 29. Гапон С. В. Нові для науки асоціації та субасоціації мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 865–879.   Повний текст
 30. Дідик Л.В. Рослинний покрив Козарського лісового урочища на південному заході Чернігівщини // Укр. ботан. журн., 2010, т. 67, № 1. - С. 23-30.   Повний текст
 31. Дідух М.Я., Куземко А.А., Мазур Т.П., Вініченко Т.C. Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) – новий вид флори України // Вісн. Київ. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. К. – 2010. – Вип. 28. – С. 10 – 16.   Повний текст
 32. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие растительности устьевой области Днепра IV. Класс Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Раст-ть России СПб. – 2010. – № 16. – С. 3-26. PDF (1.82 MB)
 33. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Приморська ценофлора України та її аналіз // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 56-67.
 34. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Розвиток синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №4 (2010). - С. 428-438.   Повний текст
 35. ЗИМАН С.М., ДРЕМЛЮГА Н.Г., БУЛАХ О.В. АНАЛІЗ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ З УЧАСТЮ ВИДІВ CAMPANULA L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 2. – C. 56-61.   Повний текст
 36. Куземко А.А. Генетичні зв’язки лучних та лісових угруповань в умовах лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. Збірник наукових праць. — Умань: УКВПП, 2010. — С.10-23. PDF (760.54 KB)
 37. КУЗЕМКО А.А., ВАШЕНЯК Ю.А. ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕФУГІУМ БОРЕАЛЬНОЇ ФЛОРИ: СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТА ЗАВДАННЯ ОХОРОНИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 2. – C.73-77.   Повний текст
 38. Кучерявий В.П., Брунець К.С., Мисяк Р.И., Попович В.В. ФІТОЦЕНОТИЧНА СТРУКТУРА СОСНЯКІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 18-21.   Повний текст
 39. Лисенко Г. М. , Данилик І. М. Подільські лучні степи в екологічному континуумі Європейської частини степової області Євразії // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Том 4/№1. – С. 95–108.   Повний текст
 40. Лисенко Г., Данилик І., Борсукевич Л. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 9-18.   Повний текст
 41. Лисенко Г.М., Коломійчук В.П., Шаповал В.В. Синфітоіндикаційна оцінка рослинних угруповань Бердянського полігону (Запорізька обл.) та їх положення в екологічному континуумі Причорноморських (Понтичних) степів // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №3 (2010). - С. 338-351.   Повний текст
 42. Лобань Л. О. Лісова рослинність межиріччя Остер–Удай (Чернігівська обл.) / Л. О. Лобань, Л. В. Дідик // Наук. вісн. Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – Вип. 18. – [Сер. Біологічні науки]. – Луцьк. – 2010. – С. 20–23.
 43. Мандзюк В.П., Третяк П.Р. ЛІСОВІ РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР'Я // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.12. – С.46-53.   Повний текст
 44. Назаренко Н.Н., Лоза И.М. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОЛКОВЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія . Екологія . – 2010. – Вип . 18, т . 2. – С . 46–53.   Повний текст
 45. Онищенко В.А. Лісова рослинність Українського Полісся в аспекті флористичної класифікації // Фіторізноманіття прикордонних територій України, Росії та Білорусі у пост чорнобильський період: збірник статей за матер. міжнар. наук. конф (Чернігів, 17-18 грудня 2010). – К., 2010. – С. 186-198.
 46. Панченко С.М., Кондратенко В.М. Структура популяцій Corydalis cava та C. solida (Fumariaceae) в лісах національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №6. – С. 880 – 892.   Повний текст
 47. Перегрим М.М., Куземко А.А. Новий для флори України міжродовий гібрид x Dactylocamptis uechtritziana (Hausskn.) M.Peregrym et Kuzemko, comb. nov (Orchidaceae) // Укр. ботан. журн. - 2010. - Т. 67, №5. - С. 655-662.   Повний текст
 48. ПРОТОПОПОВА В.В., ФЕДОРОНЧУК М.М,, ШЕВЕРА М.В., ДЖУРАН В.М., КРЕЦУЛ Н.І. СИНАНТРОПІЗАЦІЯ ЛУЧНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 3. – C. 52-57.   Повний текст
 49. ПРОЦЬ Б.Г. ЗАПЛАВНІ ЛІСИ ЗАКАРПАТТЯ: ІСНУВАННЯ ПОРЯД ІЗ ЛЮДИНОЮ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 3. – C. 58-62.   Повний текст
 50. Расевич В. В. Фітоіндикаційна та синтаксономічна оцінки угруповань з участю Daphne cneorum L. // Наукові записки. - 2010. - Том 106, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 51-55. PDF (538.11 KB)
 51. Скробала В. Багатовимірна типологія рослинного покриву України: регіональний рівень // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2010. – Вип. 52. – С. 83-90.   Повний текст
 52. Скробала В.М. БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. 1939 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 26-29.   Повний текст
 53. Сорока М.І. РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ФІТОБІОТИ РОЗТОЧЧЯ // // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.16. – С. 187-194.   Повний текст
 54. Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Коротченко І.А. Рослинність острова Зміїного // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 12-26   Повний текст
 55. Устименко П.М., Дубина Д.В., Вакаренко Л.П. Раритетний фітоценофонд України: структура та аналіз // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 1. – С. 16-22.
 56. Фельбаба-Клушина Л.М. Продромус синтаксонів рослинності боліт і холодних джерел Українських Карпат (класи ScheuchzerioCaricetea fuscae Tx. 1937, Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff. et al. 1946, Montio-Cardaminetea Br.- Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944) // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. — 2010. — 28. — С. 73—82.
 57. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Дубина Д.В. Синтаксономічна різноманітність лісової рослинності долини Тиси та її приток // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 187-199.   Повний текст
 58. ЯКУБЕНКО Б.Є., ГРИГОРЮК І.П., ЯКУБЕНКО Н.Б., СЕРГА О.І. ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2010. – Т.2, вип. 1. – C. 32-38.   Повний текст
 59. Яроцька М.О. Характеристика лісової рослинності Національного природного парку «Гомільшанські ліси» за результатами вибірково-статистичної інвентаризації // Лісівництво та агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – Вип. 117. – С.40–48
 60. ОНИЩЕНКО В.А. БУКОВІ ЛІСИ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ // Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455. - 2009. - С. 81-99. PDF (15.83 MB)
 61. Kuzemko A. Dry grasslands on sandy soils in the forest and forest-steppe zones of the plains region of Ukraine: present state of syntaxonomy // Tuexenia. — 2009, № 29. — P.369-390   Повний текст
 62. Prots B., Omelchuk O. Responses of plant functional traits to forest succession in floodplain ecosystems of the Transcarpathia (Ukraine) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. T. 1, Вип. 1. – Чернівці, 2009. – С.21-26. PDF (10.08 MB)
 63. Ємельянова С.М. Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – Т.5, № 3 – С. 376-383.   Повний текст
 64. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Трапляння чужинних інвазійних рослин в синтаксонах рослинності України. // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – Т.5, №2. – С.189-198.   Повний текст
 65. Абдулоєва О.С., Шевчик В.Л., Карпенко Н.І. Інвазійні чужинні види вищих рослин у рослинних угрупованнях Канівського природного заповідника. // Заповідна справа в Україні. – 2009. – 15, вип. 2. – С. 31-36. PDF (3.36 MB)
 66. Борсукевич Л.М. Созологічна оцінка вищої водної рослинності Східної Галичини // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 28-36. PDF (347.78 KB)
 67. Борсукевич Л.М. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини // Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 80-90.   Повний текст
 68. Воронцов Д.П. Раритетний фітоценофонд національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 237-244.   Повний текст
 69. Гапон С. В. Епіфітні бріоугруповання ландшафтного заказника «Чорноліський» (Кіровоградська обл.) / С. В. Гапон // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 66, № 4. – С. 477–489.   Повний текст
 70. Гапон С.В. Епіксильні бріоугруповання природно-заповідних територій півдня лісостепу України // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Екологія. - Том 17 № 1 (2009). - С. 16-24.   Повний текст
 71. Гончаренко В. Оценка флористического сходства классов браун-бланке // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 38-47. PDF (394.18 KB)
 72. Гринчак М.М., Полив’яна Г.В. Антропогенна трансформація рослинного покриву і радіаційний баланс тепла басейнових екосистем Східних Бескид // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 85-90.   Повний текст
 73. Дідух Я.П., Куземко А.А. Нові синтаксони класу Molinio-Arrhenatheretea з Гірського Криму // Чорноморський ботанічний журнал. — 2009. — 5, №4. — С. 547-562.   Повний текст
 74. Давидов Д.А. Лісова рослинність долини річки Коломак та прилеглих плакорних територій / Д.А. Давидов // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія Біологічні науки. – 2009. – Вип. 24, № 4 (1). – С. 73–77. PDF (2.24 MB)
 75. Дубина Д.В., Тимошенко П.А., Дворецький Т.В. Еколого-флористичні особливості угруповань класу Festucetea vaginatae в Україні та завдання їх охорони // Чорноморський ботанічний журнал – том 5, №4 (2009). - С. 491-501.   Повний текст
 76. ДУБИНА Д.В., УСТИМЕНКО П.М., ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА Л.М. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ДОЛИНИ ТИСИ ТА ЇЇ ПРИТОК В УМОВАХ АНТРОПОПРЕСІЇ: ДИНАМІКА ТА СИНАНТРОПІЗАЦІЯ// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C. 53-59.   Повний текст
 77. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Растительность пойменных засоленных лугов Украины: синтаксономия, оптимизация, охрана // Пойменные луговые системы как объекты с высоким фиторазнообразием, их изучение и картирование. мат-лы междунар. науч.-практ. семинара (Гомель, 11-12 июня 2009 г.). – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2009. – С. 131-144.
 78. Дубына Д.В., Дзюба Т.П. Синтаксономическое разнообразие устьевой области Днепра. ІІІ. Класс PhragmitoMagnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. Порядки Magnocaricetalia Pignatti 1953 и Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 // Раст-сть России. СПб. – 2009. – № 13. – С. 15-36. PDF (886.80 KB)
 79. Жигаленко О.А. Лісова рослинність Ічнянського національного природного парку / О.А. Жигаленко // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 6. – С. 836–845.   Повний текст
 80. Кобів Ю., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 63-82.   Повний текст
 81. Козак М.І., Федорчук І.В., Жигульова Е.О. Вища водна рослинність Кам’янецькогоПридністров’я (клас PHARGMITO-MAGNOCARICETEA, порядок PHRAGMITETALIA)// Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. PDF (349.56 KB)
 82. Конограй В. А. Географічна структура флори Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. Науки. – 2009. – Вип. 156. – С. 31–36.   Повний текст
 83. Конограй В. А. Синтаксономія класу Phragmitо–magnocaricetea Кременчуцького водосховища (порядки Phragmitetalia, Bolboschoenetalia maritime, Nasturtio–Glycerietalia) / В. А. Конограй // Чорноморський ботанічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 384–396.   Повний текст
 84. Корженевский В. В., Квитницкая А. А. ФИТОИНДИКАЦИЯ СУФФОЗИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКИХ БРЕКЧИЯХ В КРЫМУ // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2009. Вып. 20. С. 32–44. PDF (1.79 MB)
 85. Корженевский В.В., Квитницкая А.А. Фитоиндикация грязевых вулканов Крыма // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2009. – Вип. 12. – С. 155-165. PDF (358.34 KB)
 86. КОРОТЧЕНКО I.А., МАЛА Б.І., ФІЦАЙЛО Т.В. СИНТАКСОНОМІЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C.75-83.   Повний текст
 87. Коротченко І. А., Мала Ю. І., Фіцайло Т. В. Синтаксономія степової рослинності крайнього півдня Правобережного Лісостепу України // Наукові записки. - 2009. - Том 93, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 54-69. PDF (367.37 KB)
 88. КОРОТЧЕНКО І.А., ТОКАРЮК A.І.,ЧОРНЕЙ І.І. УГРУПОВАННЯ СОЮЗУ CARPINION BETULI (КЛАС QUERCO-FAGETEA) ЗА УЧАСТЮ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ У БУКОВИНСЬКОМУ ПРИКАРПАТТІ // Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455. - 2009. - С. 44-53. PDF (15.83 MB)
 89. Куземко А.А. Європейський досвід класифікації трав’яної рослинності в Чеській республіці // Український ботанічний журнал. — 2009. — 66, №3. — С. 307-314.   Повний текст
 90. Куземко А.А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — Серія Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — Вип. 22-24.— С.136-138.   Повний текст
 91. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Сіренко Т.В. Ценотична різноманітність ковилових степів басейну р. Базавлук // Інтродукція рослин. – 2009. – 1. – С. 3–9
 92. Мойсієнко І.І., Овечко С.В., Винокуров Д.С. Созофіти у флорі заплави Нижнього Дніпра // Чорноморськ. бот. ж. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 108-123.   Повний текст
 93. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинність ділянки Сомино Рівненського природного заповідника // Наук. вісн. Волинськ. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Біол. науки. – 2009. – № 9. – С. 173-187
 94. ОНИЩЕНКО В.А., ЛУКАШ О.В. ВИДОВИЙ СКЛАД ГРАБОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ В РАЙОНІ КОНТАКТУ ПОДІЛЬСЬКОЇ І ПРИДНІПРОВСЬКОЇ АСОЦІАЦІЙ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2009. – Т.1, вип. 1. – C. 68-73.   Повний текст
 95. Панченко С.М. Рак О.О. Парцелярная структура лесного сообщества и динамика популяции Goodyera repens (Orchidaceae) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, Вип. 1. – С. 22 – 27.   Повний текст
 96. Пашкевич Н.А. Синантропна рослинність трансформованих біотопів Чернігівщини / Н.А. Шашкевич, Т.В. Фіцайло // Укр. ботан. журн. -2009. - №2. - С. 213-220.   Повний текст
 97. Скробала В. Багатовимірна типологія рослинного покриву України: рівень типів рослинності // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2009. – Вип. 50. – С. 44-51.   Повний текст
 98. Сорока М.І. ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ ПРОЕКТОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "РОЗТОЧЧЯ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 7-13.   Повний текст
 99. Ткаченко В.С. Структурні зміни в рослинному покриві «Єланецького степу» за перше десятиліття заповідання // Чорноморський ботанічний журнал – том 5, №3 (2009). - С. 319-332.   Повний текст
 100. Токарюк А. І., Коротченко І. А., Буджак В. В. Угруповання класу Molinio-Arrhenatheretea за участю раритетних видів у Прут-Сіретському межиріччі (Буковинське Прикарпаття) // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15. – Вип. 1. – С. 7-22 PDF (3.62 MB)
.