Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Панченко С. М. Доповнення до флори Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – Т. 10, №2. – С. 263 – 270.   Повний текст
 2. Польовий Є. В. Прибережно-водна рослинність басейну р. Савранки: (Cl. Phragmito-Magnocaricetea) // Наукові записки. - 2014. - Том 158, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 88-101. PDF (2.56 MB)
 3. Польовий Є.В., Дідух Я.П. ЕКОЛОГО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МОДЕЛЬНОГО ПОЛІГОНУ «РОМАШКОВО» В ДОЛИНІ р. САВРАНКИ (ВІННИЦЬКА ОБЛ.) // Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6. - С. 647-659.   Повний текст
 4. Скробала В.М. Типологія лісів Гірського Криму // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 84-87.   Повний текст
 5. Соломаха І.В. Класифікація чорновільхових боліт Північного Причорномор’я // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 233-238. (для загрузки див. Воробйов)
 6. Сорока М.І. ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКІ ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ ЯК ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ЕКОМЕРЕЖІ NATURA 2000 // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. - С. 8-13.   Повний текст
 7. Устименко П. М. Раритетний фітоценофонд Лісостепу України в аспекті формування екомережі / П. М. Устименко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2014. - Т. 10, №. 3. - С. 372-387. PDF (377.91 KB)
 8. Устименко П.М., Дубина Д.В., Любинська Л.Г. СОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ АСОЦІАЦІЙ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Мат-ли ІІІ Міжнар. науково-практ. кругового столу. – К., 2014. – С. 255-260. (для загрузки див. Воробйов)
 9. Фельбаба-Клушина Л. М., Воткальчук К. А. Ботанічні дослідження боліт і водойм Українських Карпат та їх аналіз // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Т. 36. – С. 23-29. PDF (335.74 KB)
 10. Фельбаба-Клущина Л. М., Воткальчук К. А. Динаміка ареалу Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae) та асоціації Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnic 1956 на Закарпатті / Л .М. Фельбаба-Клушина, К. А. Воткальчук // Агроекологічний журнал. - 2014. - № 4. - С. 84-88.   Повний текст
 11. Фостяк Т. До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 147-152.   Повний текст
 12. Черневий Ю. Динамічні аспекти типології лісів / Ю. Черневий // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 44-66. PDF (324.09 KB)
 13. Чурілов А. М., Якубенко Б. Є. Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся // Наукові доповіді НУБіП. — 2014. — 6 (48)   Повний текст
 14. Шевчик В. Л., Подобайло А. В., Вашека О. В., Сенчило О. О. Водна рослинність ділянки русла річки Удай в межах національного природного парку "Пирятинський" // Заповідна справа. – Випуск 1(20), 2014 – С. 52-55 PDF (4.35 MB)
 15. Шумська Н. Синтаксони гідрофільної рослинности галицького національного природного парку, що занесені до Зеленої книги України / Н. Шумська // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. - 2014. - Т. 39. - С. 135-140. PDF (129.12 KB)
 16. Kricsfalusy V.V. Mountain grasslands of high conservation value in the Eastern Carpathians: syntaxonomy, biodiversity, protection and management // Thaiszia - J. Bot., Košice. - 2013. - 23 (1): 67-112 PDF (3.15 MB)
 17. Ізмест’єва С.В., Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Оцінка стану популяцій рідкісних видів рослин на території торфово-болотного масиву “Переброди” (Рівненський природний заповідник) // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 34-37. (для загрузки див. Коніщук)
 18. БУДЖАК В.В., КОРОТЧЕНКО І.А., ТОКАРЮК А.І., ЧОРНЕЙ І.І. ГЕОБОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ УРОЧИЩА «СТЕП МАСЬОК» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 235-249.   Повний текст
 19. Вакаренко Л. П. Рослинність Тарутинського степу (Одеська область) та проблеми її охорони / Л. П. Вакаренко, Д. В. Дубина // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 283-291. PDF (534.34 KB)
 20. Вашеняк Ю. А., Дідух Я. П. Біотопи Центрального Поділля // Наукові записки. - 2013. - Том 142, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 42-54. PDF (1.15 MB)
 21. ВАШЕНЯК Ю.А. УЗЛІСНІ УГРУПОВАННЯ КЛАСУ TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI TH. MULLER 1961 НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 2. – C. 210-220.   Повний текст
 22. Винокуров Д.С. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – C. 24-28. (для загрузки див. Коніщук)
 23. Возняк А., Сорока М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УГРУПОВАНЬ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ У МІСЦЯХ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. - С. 9-14.   Повний текст
 24. Гайова Ю.Ю. ПОШИРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ AEGOPODIO-PARIETARIETUM OFFICINALIS НА ТЕРИТОРІЇ МОШНОГІРСЬКОГО КРЯЖУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 46-52.   Повний текст
 25. Гайова Ю.Ю., Коротченко І.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ З УЧАСТЮ DAPHNE CNEORUM L. НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 27-33.   Повний текст
 26. Гапон С. В. Бріоугруповання природних типів рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 257-264. PDF (333.06 KB)
 27. Гапон С.В. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОХОВОЇ РОСЛИННОСТІ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 392-397.   Повний текст
 28. Гончаренко І. В. Методика кількісної оцінки фітоценозів за фітосоціологічним спектром / І. В. Гончаренко, О. О. Сенчило, Я. П. Дідух // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 485-496. PDF (1.17 MB)
 29. Гончаренко І. В., Ігнатюк О. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Лісова рослинність урочища Феофанія та її антропогенна трансформація // Екологія та ноосферологія. - 2013. - Т. 24, № 3–4. - С. 51-63.   Повний текст
 30. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. ЕКОЛОГО-ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДІЛЛЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 6. - С. 715-722.   Повний текст
 31. Давидов Д.А. ОЦІНКА СИНАНТРОПІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 5. - С. 630-634.   Повний текст
 32. Дацюк В. В. Раритетне фіторізноманіття лісових екосистем Волинської височини / В. В. Дацюк, І. П. Логвиненко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 451-458. PDF (305.66 KB)
 33. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 34. Коваленко О. А. Угруповання асоціації Sagino procumbentis–Bryetum argentei Diemont et al. 1940 в урбаноекосистемах Пирятина (Полтавська обл.) та Києва / О. А. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 4. - С. 559-571. PDF (1.87 MB)
 35. Коваленко О.А. Рослинні угруповання Національного природного парку ,,Пирятинський“ під охороною ,,Зеленої книги України“ / О.А. Коваленко // Заповідна справа в Україні. – 2013. – № 2. – С. 68–80.
 36. КОЗАК О.М., ДІДУХ Я.П. СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОСИСТЕМ СУБАЛЬПІЙСЬКОЇ ЗОНИ ЗАКАРПАТТЯ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 4. – C. 541-549,   Повний текст
 37. Коніщук В.В. Екологічні особливості та сукцесії боліт Поліського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2013. – Т. 19, Вип. 1 – С. 69-74. PDF (3.26 MB)
 38. Коніщук В.В. Еколого-геоботанічне районування поліської підпровінції зони мішаних лісів на основі класифікації Браун-Бланке. У зб. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: зб. наук. ст. К.: ДІА, 2013, 133–140 с. PDF (9.43 MB)
 39. Куземко А.А. Квіткові натюрморти 18-19 століття як джерело інформації про квіткове оформлення історичних парків // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2013. — Вип. 9. — С.38-50.   Повний текст
 40. КУЗЕМКО А.А. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ IN SITU ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 71-75.   Повний текст
 41. Кузь І. А. Синтаксономія рослинності боліт Середнього Придністров’я (клас Phragmitо-Magnocaricetea, порядок Phragmitetalia): характеристика синтаксонів, синекологія та синхорологія / І. А. Кузь // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 2. - С. 214-225. PDF (365.68 KB)
 42. Лисенко Г., Данилик І. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка оселищ ксеротермної рослинності Подільської височини та Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 62. – С. 203-215.   Повний текст
 43. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2013. — № 3 (56). - С. 23-27. PDF (2.15 MB)
 44. ЛЮБІНСЬКА Л.Г. ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 418-422.   Повний текст
 45. Любіньська Л.Г. ДИНАМІКА І АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОСЛИННОСТІ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2013, № 3 (56). - C. 23-27. PDF (2.15 MB)
 46. Міронова Н.Г. РОСЛИННІСТЬ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ ЕКОТОНІВ ТЕХНОГЕННИХ ОЗЕР МАЛОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. - С. 341-346.   Повний текст
 47. Москалець В. В., Москалець Т. З. Особливості стану сегетальної рослинності в агрофітоцеозах тритикале озимого на синекологічному рівні // Наукові доповіді НУБіП. - 2013. - 2 (38).   Повний текст
 48. Ольшевська І. А., Дідух Я. П., Мала Ю. І., Пашкевич Н. А. Лучна рослинність заплави р. Случ // Природа Західного Полісся та прилеглих територій — 2016 —№13 — С. 59-87.
 49. ОНИЩЕНКО В.А. ЛІСОВА РОСЛИННІСТЬ УР. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЛІС (М. КИЇВ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 1. – C. 93-116.   Повний текст
 50. ОНИЩЕНКО В.А. РОСЛИННІСТЬ УР. БИЧОК (НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ», М. КИЇВ)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 395-403.   Повний текст
 51. Панченко С.М., Клименко А.А. Эколого-ценотические особенности популяций Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) в Деснянском биосферном резервате (Украина) и вопросы его охраны // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2013, №2. – С. 62 – 67.   Повний текст
 52. Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. ЕКОЛОГІЧНА ТА ФІТОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ FAGETA SYLVATICAE УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОЇ ПЛОЩІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ // Укр. ботан. журн., 2013, т. 70, № 3. - С. 361-368.   Повний текст
 53. Санісло Я.П., Будніков Г.Б. Хорологія нелісових фітоценозів долини річки Тур’я (Закарпатська область) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 5-16 PDF (1.19 MB)
 54. Скробала В.М. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 17-21.   Повний текст
 55. Сорока М.І. ПРОБЛЕМИ ОБ'ЄКТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИНТАКСОНІВ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 40-45.   Повний текст
 56. СОСНОВСЬКА С. В., ДАНИЛИК І. М. ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ CAREX PAUCIFLORA LIGHTF. (CYPERACEAE JUSS.) В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2013. – Т.5, вип. 3. – C. 359-365.   Повний текст
 57. Федоненко О. В., Поздній Є. В. Екологічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. - 2013. - № 1 (13). - С. 60-65. PDF (173.53 KB)
 58. Фельбаба-Клушина Л. М., Гасинець Я.С., Пущак В. І. Рідкісні угруповання з Batrachium trichophyllum (Сhaix) Bosch у Ґорґанах (Українські Карпати) // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. біол. – 2013. – Т. 35. – С. 136-138. PDF (272.87 KB)
 59. Чурілов А.М., Якубенко Б.Є. ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 82-88.   Повний текст
 60. Шевчук І.О., Борсукевич Л.М., Хамар І.С. Приуроченість вищої водяної рослинності до озер різної трофності Шацького національного природного парку // Studia biologica. – 2013. – T. 7, N1. – C. 149-158.   Повний текст
 61. Шумська Н. В. Синтаксономія рослинності водойм Галицького національного природного парку / Н. В. Шумська // Чорноморський ботанічний журнал. - 2013. - Т. 9, №. 3. - С. 330-348. PDF (580.76 KB)
 62. Якубенко Б. Є., Григорюк І.П., Чурілов А. М. ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 5, №5-6, 2013. - С. PDF (490.77 KB)
 63. Яроцька М.О. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛОРИСТИЧНОЇ ТА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ЛІСІВ ДОЛИНИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ // Біологічний вісник МДПУ. - 2013. №1. - С. 147-165. PDF (761.59 KB)
 64. Borsukevych L. The distribution, ecology and phytosociology of rare Potamogeton species in central part of Western Ukraine // Natural human environment: Danger, protection, education: Monographs of the University of Ecology and Management in Warsaw. – Warsaw, 2012. – P. 123-134. PDF (412.70 KB)
 65. Dengler J., Todorova S., Becker T., Boch S., Chytrý M., Diekmann M., Dolnik C., Dupré C., Giusso del Galdo G. P., Guarino R., Jeschke M., Kiehl K., Kuzemko A., Löbel S., Otýpková Z., Pedashenko H., Peet R. K., Ruprecht E., Szabó A., Tsiripidis I. & Vassilev K. Database Species-Area Relationships in Palaearctic Grasslands // Biodiversity & Ecology. Special Volume: Vegetation databases for the 21st century, edited by Jürgen Dengler, Jens Oldeland, Florian Jansen, Milan Chytrý, Jörg Ewald, Manfred Finckh, Falko Glöckler, Gabriela Lopez-Gonzalez, Robert K. Peet & Joop H.J. Schaminée. — 2012. — 321–322.   Повний текст
 66. Абдулоєва О.С., Карпенко Н.І. Обгрунтування критеріїв інвазійного потенціалу чужинних видів рослин в Україні // Чорномор. ботан. журн. – 2012. – 8, 3. – С.252-257. PDF (137.24 KB)
 67. Андрієнко Т.Л. Рослинність і флористичні особливості водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава річки Стохід» (Волинська область)// Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 5. - С. 638-643.   Повний текст
 68. Бланкова А. І. Стан рослинного покриву ландшафтного заказника місцевого значення «Градіївський» в умовах антропогенного впливу // Наукові доповіді НУБіП. - 2012. - 2 (31).   Повний текст
 69. Дідух Я. П. Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки // Наукові записки. - 2012. - Том 132, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 41-48. PDF (654.44 KB)
 70. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля // Укр. ботан. журн., 2012, т. 69, № 6. - С. 789-817.   Повний текст
 71. Жуков С.П. К методике определения организации и устойчивости фитоценозов в ходе их развития развития на отвалах угольных шахт / С.П. Жуков // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 19-24. PDF (383.80 KB)
 72. Козак М. І., Григорчук І. Д. Вища водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (порядок Potametalia союз Мagnopotamion) // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Біол. науки. – 2012. – № 2. – С. 109-116.   Повний текст
 73. Козырь Н.С. Синтаксономия лесной растительности природно-заповедного фонда г. Киев // Популяційна екологія рослин: сучасний стан, точки росту: Збірник наук. праць за матер. міжнар. інтернет-симпозіуму до 80-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності д-ра біол. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Злобіна Ю.А. (2-4 квітня 2012 р., Суми).- С. 65-70. PDF (6.36 MB)
 74. КОЛОМІЙЧУК В.П. СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТА ЇЇ ДИНАМІЧНІ ЗМІНИ (ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.) // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 104. - С. 11-17. PDF (275.38 KB)
 75. Конякін С. М. Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району. /С. М. Конякін, В. А. Конограй // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– Вип. 2 (215). – С. 67–72.
 76. КонякінС . М., Конограй В. А. Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2012.– №39 (252). – С. 66–72.   Повний текст
 77. Корженевский В.В., Квитницкая А.А., Едигарян З.Ф., Лыскович З.Ф. ФИТОИНДИКАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. - 2012. - Вып. 104. - С. 17-21. PDF (199.70 KB)
 78. Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №2. — С. 190-202.   Повний текст
 79. Куземко А.А. Класифікація лучних біотопів Полісся та Лісостепу України. У зб.: Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації Мат. робочого семінару. (Київ 21–22 березня 2012 року). Київ-Львів, 2012, с. 81–88.
 80. Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. — 2012. — 69, №1. — С. 28-45.   Повний текст
 81. Куземко А.А. Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав’яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Черкаського університету. Серія «Біол. наки». — 2012. — Вип. №2 (215). — С. 79-84.   Повний текст
 82. Куземко А.А. Ретроспективний аналіз генезису лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2012. — №8. — С.24-34.   Повний текст
 83. Кучеревський В. В. Структура флори рослинних угруповань з участю Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Fabaceae Lindl.) / В. В. Кучеревський, Т. А. Провоженко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 257-264. PDF (153.11 KB)
 84. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А. Chamaecytiseta granitici – нова формація чагарникової рослинності Правобережного Злакового Степу України // Укр. ботан. журн.– 2012.– 69(5).– С. 644–651.   Повний текст
 85. Лисенко Г., Данилик І., Кіш Р., Беднарська І. Екотопічні особливості осередків ксеротермної рослинності Закарпатської низовини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 52-65.   Повний текст
 86. Мала Ю. І. Грабові ліси на південній межі поширення / Ю. І. Мала // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 3. - С. 265-283. PDF (1.05 MB)
 87. Назаренко Н.М. Еколого-ценотична структура байрачних дібров Північного Степу України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2 . – С. 46 –56.   Повний текст
 88. Остапко В.М. Флора и растительность отделения «Трехизбенская степь» Луганского природного заповедника / В.М. Остапко, Т.В. Сова, А.С. Назаренко, Ю.В. Ибатулина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 67-74. PDF (737.47 KB)
 89. Пашкевич Н.А. Вытаптываемая растительность (класс Plantaginetea R.Tx. еt Prsg. іn R.Tx 1950) в Украине. Известия Самарского научного центра РАН, 2012. 14, (6): 1508–1511.
 90. Попович С.Ю., Сотник Л.П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ "ШАЦЬКИЙ" // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 36-41.   Повний текст
 91. Приходько С.А. Синтаксономічна різноманітність рослинності Південного Сходу України в аспекті синфітосозології / С.А. Приходько, В.М. Остапко, Л.В. Купрюшина // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 53-60. PDF (718.55 KB)
 92. РАГУЛІНА М.Є., ІСІКОВ В.П. ЕПІФІТНІ БРІОУГРУПОВАННЯ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ПІВДЕННОГО БЕРЕГA КРИМУ // Бюллетень ГНБС. - 2012 № 105 - С. 21-24. PDF (160.35 KB)
 93. Сорока М.І. ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 8-13.   Повний текст
 94. Сорока М.І. ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ ГАВРИЛОВОЇ ГОРИ (УКРАЇНСЬКЕ РОЗТОЧЧЯ) // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 15-22.   Повний текст
 95. Устименко П. М., Дубина Д. В., Зиман С. М., Тюх Ю. Ю., Дербак М. Ю. Букові праліси Національного природного парку "Синевир": стан та перспективи // Чорноморський ботанічний журнал. - 2012. - Т. 8, №. 4. - С. 354-361. PDF (345.35 KB)
 96. Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф. Лишайникові та мохові угруповання чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка) // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2012. – Вип. 18. – С. 199-206. PDF (381.01 KB)
 97. Цап'юк Л.М., Шумська Н.В. Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-Франківськ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 1 (50). - C. 28-34. PDF (588.00 KB)
 98. Шевчук О.М. Роль пасовищних екосистем у збереженні біорізноманітності на Південному Сході України / О.М. Шевчук // Промышленная ботаника. — 2012. — Вип. 12. — С. 61-66. PDF (637.07 KB)
 99. Kuzemko A. A. A role of altitude, latitude and longitude in the distribution of the meadow vegetation in the floodplains of the Northern Ukraine // Annali di botanica. Coenology and plant ecology — Vol. 1, 2011. — S. 73-80.   Повний текст
 100. Алëшкина У.М. Растительные сообщества зеленой зоны г. Киева. Том 1: Разнообразие типов растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография растительности. История и перспективы геоботаниче- ских исследований. В сб.: Отечественная геоботаника: основные вехи и перспекти- вы. Материалы Всероссийской конференции (г. Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). Санкт-Петербург: 2011, с. 7–10.
.