Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Якимчук М.К. Лісова рослинність долини верхньої течіїр. Прут // Укр. ботан. журн. – 1972. – 29, № 5. – С. 641-646.   Повний текст
 2. Алексеенко М.И. Растительность Харьковской области. В кн.: Материалы Харьковского отдела Географического общества Украины. – Харьков, 1971. – Вып. 8. – С. 80–94. DJVU (365.90 KB)
 3. Андрієнко Т.Л. Шляхи розвитку боліт Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, №3. – С. 362-366.   Повний текст
 4. Андрієнко Т.Л., Кузьмичов А.І., Прядко О.І. Болота в районі Шацьких озер // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 6. – С. 727-733.   Повний текст
 5. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинний покрив абсолютно заповідної ділянки Хомутовського степу // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 3. – С. 337-342.   Повний текст
 6. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинний покрив Провальського степу УРСР // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 4. – С. 443-449.   Повний текст
 7. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинний покрив Стрільцівського степу УРСР // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 5. – С. 613-617.   Повний текст
 8. Белоконь Г.С. К вопросу о формировании растительности каналов юга Украины // Гидробиол. журн. – 1971. – 7, № 4. – С. 43-50.
 9. Бережний М.І. Зміна тра’яного покриву під впливом поступових і суцільних рубок у свіжих кленово-липових дібровах на півдні Сумської області // Укр. ботан. журн. - 1971. - 28, № 3. - С. 343-350.   Повний текст
 10. Голова Т.П., Кононович Е.Д. Растительность лугов на солонцовых комплексах Полтавской области // Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – 1971. – Т. 149. Пути повышения урожайности сельскохозяйственных культур. – С. 142–148. DJVU (150.40 KB)
 11. Евдущенко А.В. Распространение высшей водной растительности в Днепродзержинском водохранилище в условиях каскада. В кн.: Днепродзержинское водохранилище: Научный сборник НИИ гидробиологии. – Днепропетровск, 1971. – С. 41–53. DJVU (163.90 KB)
 12. Зеров К.К. Рослинність Дніпровсько-Бузького лиману і можливий вплив на неї збирання дніпрової води // Дніпровсько- Бузький лиман. – К.: Наук. думка, 1971. - С. 14-31.
 13. Куковиця Г.С. Реліктова формація вівсюнця пустельного (Helictotrichoneta desertori) на Поділлі // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 6. – С. 772-773.   Повний текст
 14. Ткаченко В.С. Сучасний стан рослинного покриву Успенівського степу та прилеглої території заповідника «Асканія-Нова» // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28,№1. – С. 107-111.   Повний текст
 15. Шеляг-Сосонко Ю. Р. Ацидофильные дубравы Украины // Ботан. журн.- 1971.- 56, № 4.- С. 512-517.   Повний текст
 16. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубові ліси других терас річок лісостепової зони України // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 2. – С. 186-191.   Повний текст
 17. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубовые леса Подолии // Ботан. журн. – 1971. – 55, №4. – С. 512-517.   Повний текст
 18. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Фітоценотична класифікація формації Querceta roboris України // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 4. – С. 456-461.   Повний текст
 19. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Формація дуба звичайного (Querceta roboris) Лівобережного рельєфного лісостепу України // Укр. ботан. журн. – 1971. – 28, № 3. – С. 356-361.   Повний текст
 20. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковица Г.С. Геоботаническое районирование равнинной части запада Украины // Ботан. журн. – 1971. – 56, № 10. – С. 1388-1395.   Повний текст
 21. Андрієнко Т.Л. Оліготрофні болота Передкарпаття // Укр ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 209-215.   Повний текст
 22. Афанасьєв Д.Я. Рослинність лучних степів басейну р. Великої Висі і її протиерозійна та водоохоронна роль // Укр. ботан. журн., 1970, №. 6. - С. 705-715.   Повний текст
 23. Білик Г.І. Детальне геоботанічне районування Лісостепу Української РСР // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 3.   Повний текст
 24. Білик Г.І., Панова Л.С. Поновлення степової рослинності в заповіднику Кам'яні Могили після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 6. – С. 711-715.   Повний текст
 25. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність ділянки Північного новоасканійського заповідного степу на першому році після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 216-222.   Повний текст
 26. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність урочища Потіївка Чорноморського державного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 4. – С. 491-496.   Повний текст
 27. Балашов Л. С. Деякі спостереження над динамікою трав’яномохових угруповань на болоті Видра на Остерщині / Л. С. Балашов // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 4. – С.497–501.   Повний текст
 28. Балашов Л. С. Мезотрофні ділянки евтрофного болота Видра Косачівська на Остерщині та деякі флористичні знахідки на ньому / Л. С. Балашов // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 37, №1. – С. 114–116.   Повний текст
 29. Балашов Л.С. Фрагменти соснового лісу в заплаві р. Уборть // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 5. – С.656-658.   Повний текст
 30. Берко Й.М. Фітоценотичний нарис смерекових лісів (Рісееtа abietis) на Горганах // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, №5. – С. 608-613.   Повний текст
 31. Григора І. М. Евтрофні та мезотрофні болота долини р. Уборть // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 3. – С.291-298.   Повний текст
 32. Зиман С.М. Луки Ясинської улоговини Закарпатської області, їх раціональне використання та поверхневе поліпшення // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 1. – С. 66-71.   Повний текст
 33. Мринський О. П. До питання про самостійність лучних степів // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 1. – С. 42-48.   Повний текст
 34. Мулярчук С.О. Соснові ліси Сумського Полісся // Укр. ботан. журн., 1970, №. 6. - С. 726-731.   Повний текст
 35. Осичнюк В.В., Істоміна Т.Г. Вплив випалювання на степову рослинність // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 3. – С. 284-290.   Повний текст
 36. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубові ліси Полісся України / Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1970. – Т. 27, № 1. – С. 54-59.   Повний текст
 37. Білик Г. І. Прогноз змін рослинного покриву заплави р. Сіверський Донець під впливом гідроспоруд / Г. І. Білик, В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 24, № 1. – С. 16-21.   Повний текст
 38. Балашов Л.С. Плавун щитолистий (Nymphoides peltata (S. Gmel.) Kuntze) та асоціації з його участю у водоймах верхів’їв Південного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 2. – С. 72-74.   Повний текст
 39. Богайчук Р.С., Куковиця Г.С. Степова рослинність Західного Поділля // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 5. – С. 17–21.   Повний текст
 40. Брадіс Є.М. Рослинний покрив боліт УРСР // Рослинність УРСР. Болота. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 34-133.
 41. Брадіс Є.М., Андрієнко Т.Л., Лихобабіна Є.П. Оліготрофні болота Закарпатської області // Укр. ботан. журн. — 1969. — 26, № 1. — С. 29–35.   Повний текст
 42. Веденьков Е.П., Водопьянова В.Г. Результаты изучения растительности заповедной степи “Аскания-Нова” // Тр. УНИИЖ “Аскания-Нова”. - Аскания-Нова, 1969. – Т. 14. – Ч. ІІ. - С. 75-100.
 43. Голубец М.А., Малиновский К.А. Классификация растительности Украинских Карпат // Проблемы ботаники. Т. 2. Вопросы ценологии, географии, эко- логии и использования растительного покрова СССР. – Л.: Наука, 1969. – С. 237-254.
 44. Горбик В.П., Андрієнко Т.Л. Болота Чивчин // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 3. – С. 40-44.   Повний текст
 45. Григора І. М. Лісові сосново-чагарниково-сфагнові угруповання Волинського і Ровенського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 26, № 2. – С. 18-23.   Повний текст
 46. Григора И.М. Сосново-пушицево-сфагновые сообщества в Украинском Полесье // Науч. докл. высшей щколы. Биол. науки. - 1969. - Вып. 2. - С. 70-74.
 47. Зиман С.М. Лісова рослинність Ясинської улоговини в Українських Карпатах, її сезонна динаміка і раціональне використання // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 17-22.   Повний текст
 48. Кузнєцова Г.О., Протопопова В.В., Саричева З.А. Флора і рослинність Волижинського лісу в Чорноморському заповіднику // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 26, № 4. – С. 35-40.   Повний текст
 49. Махаева Л.В. О новых типах можжевелловых лесов Крыма // Бюл. ГНБС. - 1969. - Вып. 1 (8). - С. 7-11.
 50. Мринський О. П. До характеристики лісової рослинності пониззя р. Удай // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 22-26.   Повний текст
 51. Мулярчук С.О., Балашов Л.С. Ліси Чернігівщини Ш. Деревно-чагарникова рослинність заплав річок // Укр. ботан. журн.,1969,т.26, № 5, с. 10-16.   Повний текст
 52. Стойко С.М. Висотно-зональні рослинні ступені Українських Карпат і їх зв'язок з геоморфологічною будовою // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 5. – С. 9-16.   Повний текст
 53. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Горохова З.Н. Дубові ліси Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 2. – С. 5-10.   Повний текст
 54. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Давиденко І.О. Ліси смуг підтоплення і дренування захисної зони Київського водосховища та прогнозування їх змін // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 27-34.   Повний текст
 55. Андрієнко Т.Л. Болота Горган // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 3. – С. 67- 72.   Повний текст
 56. Андрієнко Т.Л. Евтрофні болота Передкарпаття // Укр ботан. журн. – 1968. – 25, № 5. – С. 46-50.   Повний текст
 57. Афанасьєв Д.Я. Короткий геоботанічний нарис заплавних лук р. Ужа // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 4. – С. 30-37.   Повний текст
 58. Белоконь Г.С. Зарастание каналов юга УССР // Каналы СССР. – К., 1968. – С. 187-199.
 59. Бойко М.П. Про зміни видового складу і мінливість сезонних аспектів у травʼянистих асоціаціях на Білій горі в Бродівському районі Львівської області у період з 1959 по 1963 р. У зб.: Досягнення ботанічної науки на Україні. 1965–1966 рр. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 46–47. DJVU (10.96 KB)
 60. Воробйов Д.В., Федець І.Ф. Класифікація типів лісу Українських Карпат // Природні умови та природні ресурси Українських Карпат. - К.: Наук. думка, 1968.
 61. Горбик В.П. Лісова та чагарникова рослинність Чивчинських та Гринявських гір // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 6. – С. 87-92.   Повний текст
 62. Моляка А.И., Дубына Д.В. Динамика растительности островов Кременчугского водохранилища (1963-1967) // Материалы по динамике растительного покрова. – Владимир, 1968. – С. 232-233.
 63. Мулярчук С.О. Лicи Чернігівщини I. Cоснові та широколистяно-хвойнi ліси // Укр. ботан. журн., 1968, Т.25, № I, с. 47-54.   Повний текст
 64. Мулярчук С.О. Лicи Чернігівщини I. Листяні ліси // Укр. ботан. журн., 1968, Т.25, № 2   Повний текст
 65. Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат та їх типологічна класифікація // Природні умови та природні ресурси Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 21-33.
 66. Чопик В.І. До історії виникнення криволісся з вільхи зеленої (Alnus viridis D.C.) в Українських Карпатах. У зб.: Досягнення ботанічної науки на Україні. 1965–1966 рр. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 125–127. DJVU (43.59 KB)
 67. Білик Г.I., Осичнюк В.В. Сучасний стан рослинності асканійського цілинного степу. Укр. ботан. журн., 1967, 24(4): 44–49.   Повний текст
 68. Бачурина Г.Ф. Болота Украинского Полесья // Природа болот и методы их исследований. — Л.: Наука, 1967. — С.32-36.
 69. Брадис Е.М., Балашев Л.С. Болота Западной Подолии // Природа болот и ме- тоды их исследований. – Л.: Наука, 1967. – С. 43-46.
 70. Голубец М. А. О высотной зональности растительного покрова Украинских Карпат // Проблемы ботаники. Т. 9: Растительный мир высокогорий СССР и вопросы его использования. – Фрунзе: Илим, 1967. – С. 56-66.
 71. Голубец М. А. Принципы классификации и классификация растительности Украинских Карпат / М. А. Голубец, К. А. Малиновский // Ботан. журн. – 1967. – 52, № 2. – С. 189-201.   Повний текст
 72. Зеров К.К. Основные черты формирования растительности Днепровских водохранилищ в первые годы существования // Гидробиол. режим Днепра в усл. зарегулиров. стока. – К., 1967. – C. 223-248.
 73. Корелякова И.Л. Количественная характеристика растительности придунайских водоемов // Гидробиол. журн. – 1967. – 3, № 1. – С. 3-10.
 74. Кузьмичев А.И. Леса Волынского лессового плато // Укр. ботан. журн. – 1967. – 24, № 2. – С. 66-71.   Повний текст
 75. Панова Л.С. Рослинність гранітових відслонень заповідника "Кам'яні Могили" // Укр. ботан. журн. – 1967. – 24, № 2. – С. 67-71.   Повний текст
 76. Слободян М.П. Про ліси з підліском із бузини на Українському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1967. – 24, № 4. – С.70-74.   Повний текст
 77. Ткаченко В. С. Лiсова рослиннiсть заплави Сiверського Дiнця / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1967. – Т. 24, № 2. – С. 55-60.   Повний текст
 78. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Балашов Л.С. Заплавні луки верхньої та середньої течії р. Сейму / / Укр. ботан. журн. — 1967. — 24, № 1. — С. 88— 94.   Повний текст
 79. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Кузьмичов А.І. Заплавні луки р. Горині / / Укр. ботан. журн. — 1967. — 24, № 3. — С. 74-79.   Повний текст
 80. Амелін І. С. Луки Дублянсько-Яричевської долини Львівської області // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 2. - С. 72-79.   Повний текст
 81. Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність верхнього та середнього Поліського Дніпра і водойм його заплави // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 1.   Повний текст
 82. Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність лісостепового та степового Дніпра і водойм його заплави // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 4. – С. 44-49.   Повний текст
 83. Афанасьєв Д.Я. Рослинність долини р. Великої Висі і основні заходи щодо її поновлення та охорони // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 5. – С. 89-94.   Повний текст
 84. Балашов Л.С. Высшая водная растительность р. Снов и водоемов ее поймы // Гидробиол. журн. – 1966. – 2, № 4. – С. 56-58.
 85. Берко Й.М. Роль рослинного покриву в запобіганні сельових явищ в Українських Карпатах. — В кн.: Селі України. К, 1966.
 86. Берко Й.М. Рослинний покрив селенебезпечних районів Українських Карпат, його захисні функції, раціональне використанні і збереження // Охорона природи Західних областей України. - Вид-во Львів. ун-ту, 1966.
 87. Владимирова К.С., Зеров К.К. Донная растительность Килийской дельты Дуная // Гидробиол. журн. – 1966. – 2, № 2. – С. 9-16.
 88. Ермаченко Г.А. Щучковые луга высокогорья Украинских Карпат. В сб.: Проблемы ботаники. Т. 8. Растительность высокогорий и вопросы ее хозяйственного использования. – М.–Л.: Наука, 1966. – С. 246–254. DJVU (159.54 KB)
 89. Малиновский К.А. Смены растительного покрова Карпатского высокогорья под влиянием антропогенных факторов. В сб.: Проблемы ботаники. Т. 8. Растительность высокогорий и вопросы ее хозяйственного использования. – М.–Л.: Наука, 1966. – С. 130–138. DJVU (155.74 KB)
 90. Мулярчук С.О. Сучасний стан природних лісостанів ялини європейської (Picea abies (L.) Karts.) на Лівобережному Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1966. – 23, № 3. – С. 111-116.   Повний текст
 91. Ткаченко В. С. Заплавні луки Сiверського Дiнця та їх народногосподарське значення / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 5.   Повний текст
 92. Ткаченко В. С. Рослиннiсть заплави Сiверського Дiнця в районі с. Світличного / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 2.   Повний текст
 93. Федец Й.Ф. Принципы классификации типов леса Украинских Карпат // Труды Казах. НИИЛХА. - Алма-Ата, 1966. - №5. - С. 125-137.
 94. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси межиріччя Десна – Сейм // Український ботанічний журнал. 23. №3. — 1966. с.105-110.   Повний текст
 95. Афанасьєв Д.Я., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Заплавні луки західної частини Волинського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, № 4. – С. 67-73.   Повний текст
 96. Голубец М.А., Малиновский К.А., Стойко С.М. Геоботаническое районирование Украинских Карпат // Докл. и сообщ. львовского отдела геогр. общества УССР. - 1965.
 97. Котов М. I. Рослиннiсть Iзюмского лiсгоспу на Лiвобережжi Сiверського Дiнця у Харкiвськiй областi / М. І. Котов // Укр. ботан. журн. – 1965. – Т. 22, № 6. – C. 97-98.   Повний текст
 98. Мулярчук С.О. Рослинність Наддеснянської вододільної рівнини // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, № 2. – С. 56-63.   Повний текст
 99. Посохов П.П. Особливості складу дібров Одеської області // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, №3. – С.60-67.   Повний текст
 100. Рубцов Н.И. О саванноидном типе растительности в Крыму // Пробл. совр. ботаники. — М.; Л.: Наука, 1965. — 1. — С. 307—311.
.