Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Куковица Г.С. Геоботаническое районирование равнинной части запада Украины // Ботан. журн. – 1971. – 56, № 10. – С. 1388-1395.   Повний текст
 2. Андрієнко Т.Л. Оліготрофні болота Передкарпаття // Укр ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 209-215.   Повний текст
 3. Білик Г.І., Панова Л.С. Поновлення степової рослинності в заповіднику Кам'яні Могили після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 6. – С. 711-715.   Повний текст
 4. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність ділянки Північного новоасканійського заповідного степу на першому році після припинення випасання // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 2. – С. 216-222.   Повний текст
 5. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Рослинність урочища Потіївка Чорноморського державного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 4. – С. 491-496.   Повний текст
 6. Балашов Л. С. Деякі спостереження над динамікою трав’яномохових угруповань на болоті Видра на Остерщині / Л. С. Балашов // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 27, № 4. – С.497–501.   Повний текст
 7. Балашов Л. С. Мезотрофні ділянки евтрофного болота Видра Косачівська на Остерщині та деякі флористичні знахідки на ньому / Л. С. Балашов // Укр. ботан. журн. – 1970. – Т. 37, №1. – С. 114–116.   Повний текст
 8. Берко Й.М. Фітоценотичний нарис смерекових лісів (Рісееtа abietis) на Горганах // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, №5. – С. 608-613.   Повний текст
 9. Мулярчук С.О. Ліси Чернігівщини. Листяні ліси // Укр. ботан. журн., 1970, №. 6.   Повний текст
 10. Осичнюк В.В., Істоміна Т.Г. Вплив випалювання на степову рослинність // Укр. ботан. журн. – 1970. – 27, № 3. – С. 284-290.   Повний текст
 11. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубові ліси Полісся України / Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1970. – Т. 27, № 1. – С. 54-59.   Повний текст
 12. Білик Г. І. Прогноз змін рослинного покриву заплави р. Сіверський Донець під впливом гідроспоруд / Г. І. Білик, В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 24, № 1. – С. 16-21.   Повний текст
 13. Балашов Л.С. Плавун щитолистий (Nymphoides peltata (S. Gmel.) Kuntze) та асоціації з його участю у водоймах верхів’їв Південного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 2. – С. 72-74.   Повний текст
 14. Богайчук Р.С., Куковиця Г.С. Степова рослинність Західного Поділля // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 5. – С. 17–21.   Повний текст
 15. Брадіс Є.М. Рослинний покрив боліт УРСР // Рослинність УРСР. Болота. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 34-133.
 16. Брадіс Є.М., Андрієнко Т.Л., Лихобабіна Є.П. Оліготрофні болота Закарпатської області // Укр. ботан. журн. — 1969. — 26, № 1. — С. 29–35.   Повний текст
 17. Голубец М.А., Малиновский К.А. Классификация растительности Украинских Карпат // Проблемы ботаники. Т. 2. Вопросы ценологии, географии, эко- логии и использования растительного покрова СССР. – Л.: Наука, 1969. – С. 237-254.
 18. Горбик В.П., Андрієнко Т.Л. Болота Чивчин // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 3. – С. 40-44.   Повний текст
 19. Кузнєцова Г.О., Протопопова В.В., Саричева З.А. Флора і рослинність Волижинського лісу в Чорноморському заповіднику // Укр. ботан. журн. – 1969. – Т. 26, № 4. – С. 35-40.   Повний текст
 20. Махаева Л.В. О новых типах можжевелловых лесов Крыма // Бюл. ГНБС. - 1969. - Вып. 1 (8). - С. 7-11.
 21. Мринський О. П. До характеристики лісової рослинності пониззя р. Удай // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 4. – С. 22-26.   Повний текст
 22. Мулярчук С.О., Балашов Л.С. Ліси Чернігівщини Ш. Деревно-чагарникова рослинність заплав річок // Укр. ботан. журн.,1969,т.26, № 5, с. 10-16.   Повний текст
 23. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Горохова З.Н. Дубові ліси Передкарпаття // Укр. ботан. журн. – 1969. – 26, № 2. – С. 5-10.   Повний текст
 24. Андрієнко Т.Л. Болота Горган // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 3. – С. 67- 72.   Повний текст
 25. Андрієнко Т.Л. Евтрофні болота Передкарпаття // Укр ботан. журн. – 1968. – 25, № 5. – С. 46-50.   Повний текст
 26. Белоконь Г.С. Зарастание каналов юга УССР // Каналы СССР. – К., 1968. – С. 187-199.
 27. Горбик В.П. Лісова та чагарникова рослинність Чивчинських та Гринявських гір // Укр. ботан. журн. – 1968. – 25, № 6. – С. 87-92.   Повний текст
 28. Моляка А.И., Дубына Д.В. Динамика растительности островов Кременчугского водохранилища (1963-1967) // Материалы по динамике растительного покрова. – Владимир, 1968. – С. 232-233.
 29. Мулярчук С.О. Лicи Чернігівщини I. Cоснові та широколистяно-хвойнi ліси // Укр. ботан. журн., 1968, Т.25, № I, с. 47-54.   Повний текст
 30. Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат та їх типологічна класифікація // Природні умови та природні ресурси Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 21-33.
 31. Білик Г.I., Осичнюк В.В. Сучасний стан рослинності асканійського цілинного степу. Укр. ботан. журн., 1967, 24(4): 44–49.   Повний текст
 32. Бачурина Г.Ф. Болота Украинского Полесья // Природа болот и методы их исследований. — Л.: Наука, 1967. — С.32-36.
 33. Брадис Е.М., Балашев Л.С. Болота Западной Подолии // Природа болот и ме- тоды их исследований. – Л.: Наука, 1967. – С. 43-46.
 34. Голубец М. А. О высотной зональности растительного покрова Украинских Карпат // Проблемы ботаники. Т. 9: Растительный мир высокогорий СССР и вопросы его использования. – Фрунзе: Илим, 1967. – С. 56-66.
 35. Голубец М. А. Принципы классификации и классификация растительности Украинских Карпат / М. А. Голубец, К. А. Малиновский // Ботан. журн. – 1967. – 52, № 2. – С. 189-201.   Повний текст
 36. Зеров К.К. Основные черты формирования растительности Днепровских водохранилищ в первые годы существования // Гидробиол. режим Днепра в усл. зарегулиров. стока. – К., 1967. – C. 223-248.
 37. Корелякова И.Л. Количественная характеристика растительности придунайских водоемов // Гидробиол. журн. – 1967. – 3, № 1. – С. 3-10.
 38. Панова Л.С. Рослинність гранітових відслонень заповідника "Кам'яні Могили" // Укр. ботан. журн. – 1967. – 24, № 2. – С. 67-71.   Повний текст
 39. Слободян М.П. Про ліси з підліском із бузини на Українському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1967. – 24, № 4. – С.70-74.   Повний текст
 40. Ткаченко В. С. Лiсова рослиннiсть заплави Сiверського Дiнця / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1967. – Т. 24, № 2. – С. 55-60.   Повний текст
 41. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Балашов Л.С. Заплавні луки верхньої та середньої течії р. Сейму / / Укр. ботан. журн. — 1967. — 24, № 1. — С. 88— 94.   Повний текст
 42. Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність верхнього та середнього Поліського Дніпра і водойм його заплави // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 1.   Повний текст
 43. Афанасьєв Д.Я. Прибережно-водна рослинність лісостепового та степового Дніпра і водойм його заплави // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 4. – С. 44-49.   Повний текст
 44. Афанасьєв Д.Я. Рослинність долини р. Великої Висі і основні заходи щодо її поновлення та охорони // Укр. ботан. журн. – 1966. - 23, № 5. – С. 89-94.   Повний текст
 45. Балашов Л.С. Высшая водная растительность р. Снов и водоемов ее поймы // Гидробиол. журн. – 1966. – 2, № 4. – С. 56-58.
 46. Берко Й.М. Роль рослинного покриву в запобіганні сельових явищ в Українських Карпатах. — В кн.: Селі України. К, 1966.
 47. Берко Й.М. Рослинний покрив селенебезпечних районів Українських Карпат, його захисні функції, раціональне використанні і збереження // Охорона природи Західних областей України. - Вид-во Львів. ун-ту, 1966.
 48. Владимирова К.С., Зеров К.К. Донная растительность Килийской дельты Дуная // Гидробиол. журн. – 1966. – 2, № 2. – С. 9-16.
 49. Мулярчук С.О. Сучасний стан природних лісостанів ялини європейської (Picea abies (L.) Karts.) на Лівобережному Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1966. – 23, № 3. – С. 111-116.   Повний текст
 50. Ткаченко В. С. Заплавні луки Сiверського Дiнця та їх народногосподарське значення / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 5.   Повний текст
 51. Ткаченко В. С. Рослиннiсть заплави Сiверського Дiнця в районі с. Світличного / В. С. Ткаченко // Укр. ботан. журн. – 1966. – Т. 23, № 2.   Повний текст
 52. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ліси межиріччя Десна – Сейм // Український ботанічний журнал. 23. №3. — 1966. с.105-110.   Повний текст
 53. Котов М. I. Рослиннiсть Iзюмского лiсгоспу на Лiвобережжi Сiверського Дiнця у Харкiвськiй областi / М. І. Котов // Укр. ботан. журн. – 1965. – Т. 22, № 6. – C. 97-98.   Повний текст
 54. Мулярчук С.О. Рослинність Наддеснянської вододільної рівнини // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, № 2. – С. 56-63.   Повний текст
 55. Посохов П.П. Особливості складу дібров Одеської області // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, №3. – С.60-67.   Повний текст
 56. Рубцов Н.И. О саванноидном типе растительности в Крыму // Пробл. совр. ботаники. — М.; Л.: Наука, 1965. — 1. — С. 307—311.
 57. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Байрова Р.С. Нарис рослинності Подільського Покуття // Укр. ботан. журн. – 1965. – 22, № 5. – С. 67-74.   Повний текст
 58. Алексеенко М. И. К истории лесов Харьковской области / М. И. Алексеенко // Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – 1964. – С. 85-88.
 59. Афанасьєв Д.Я. Болотна рослинність Дніпровської заплави // Укр. ботан. журн. – 1964. – Т. 21, № 5. – С. 95-101.   Повний текст
 60. Берко Й.М. Загальні закономірності поширення деревно-чагарникової рослинності у верхів'ї р. Лімниця // Рослинність Українських Карпат і шляхи її раціонального використання. - К.: Наукова думка, 1964.
 61. Данько В.Н. Типы пойменных лесов Донецкой и Луганской областей // Лесоведение и лесоводство. – 1964. – С. 81-90.
 62. Дзен-Литовская Н.Н. Растительность песчаных кос и островов Азово-Черноморского ПобережьяД // Уч. зап. ЛГУ. Сер. геогр. наук. - 1964. - Вип. 9. - №166. - С. 323-364.
 63. Зеров К . К . Формирование флористического состава водной растительности // Каховское водохранилище . Киев , 1964. С . 112—127.
 64. Комендар В.И. О сообществе Curvuletum в Украинских Карпатах // Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. – 1964. – 2. – С. 124-127.
 65. Корелякова І.Л. Огляд вищої водної рослинності від Макошиного до гирла // Десна в межах України. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 87-94.
 66. Корелякова І.Л. Огляд вищої водної рослинності Десни від Макошино до гирла // Десна в межах України, санітарно-гідробіологічна та гідрохімічна характеристика. – К., 1964. – С. 87-94.
 67. Протопопова В.В. Крейдяний бір на горах Артема і необхідність його охорони // Охороняйте рідну природу. – К.: Урожай, 1964. – С. 80-86.
 68. Ткаченко В.С. Лучна рослинність заплави Сіверського Дінця в раойні м. Змієва // Питання експерименьальної ботаніки. - К., 1964
 69. Балашов Л.С. Загальна характеристика рослинності долини р. Снов // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 105-152. PDF (6.12 MB)
 70. Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. - К., 1963
 71. Заверуха Б.В. Нарис рослинності Кременецьких гір // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 81-103. PDF (3.26 MB)
 72. Константінова А.Г. Піскова рослинність Луганської області та її значення для закріплення пісків // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 1. – С. 73-78.   Повний текст
 73. Корелякова І.А. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-86.   Повний текст
 74. Корелякова І.А. Заростання заплавних водойм верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 5. – С. 87-92.   Повний текст
 75. Корелякова І.Л. Водна рослинність русла і водойм додаткової системи верхньої течії Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1963. – 20, № 2. – С. 80-87.   Повний текст
 76. Корелякова І.Л. Екологічна характеристика водної рослинності Верхнього Дніпра // Питання екології і ценології водних організмів Дніпра. – К., 1963. – С. 3-14.
 77. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Загальна характеристика рослинності долини р. Снов // Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – Київ: Вид. АН УССР, 1963. – С. 153-179. PDF (3.47 MB)
 78. Афанасьєв Д.Я. О лугах Полесья. В кн «Геоботаническое изучение лугов». Изд-во АН БССР. В.4. — Минск, — 1962.
 79. Білик Г.І., Брадіс Є.М. Геоботанічне районування Української РСР // Укр. ботан. журн. – 1962. – 19, № 4. – С. 23-32   Повний текст
 80. Балашов Л.С. Рослинність мезотрофних боліт долини р. Снов // Укр. ботан. журн. — 1962. — 19, №1. — С. 64–72.
 81. Бойко М. П. Рослинність Підліської гори біля с. Підлісся Одеського району Львівської області // Укр. ботан. журн. –1962. – Т. 19. – N 5. – С. 68–72.
 82. Боч М.С., Рубцов Н.И. О болотных массивах западных ра йонов Подольской возвышености // Ботан. журн. — 1962. — № 4. — С. 506—518.   Повний текст
 83. Бухало М.О. Широколистяні ліси формації Carpineta в Гологорах на Західному Поділлі // Bicн. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. - 1962, вип. I. - с. 30-44.
 84. Климентов Л. В. До характеристики осокових купин та купинників пригирлових плавнів Дністра та Дніпра // Щорічник Укр. ботан. т–ва. – 1962. – № 3. – С. 72–73.
 85. Климентов Л. В. Сдвиги в ландшафте и растительности приустьевой части поймы нижнего Днестра и ее плавней // Труды Одесского госуниверситета. Серия геолог. и геогр. наук. – 1962. – 152, вып. 9. – С. 93–107.
 86. Коліщук В.Г. До характеристики типів ялинових і букових лісів Карпат за вологістю грунту // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1962. - 10 - С. 33-44.   Повний текст
 87. Малиновський К.А. Історія вивчення флори і рослинності Українських Карпат І. Австро-Угорський період (1772-1918 рр) // Щорічн. УБТ. – 1962. - № 3. – С. 77.
 88. Малиновський К.А. Вологість грунту деяких трав'янистих асоціацій субальпійського поясу Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1962. - 10 - С. 22-32.   Повний текст
 89. Мулярчук С.О. До історії досліджень флори та рослинності Чернігівської області // Наук. записки (Серія природничих наук) Ніжинського педінституту. — 1962. — Вип. 12. — С. 10-14.
 90. Погребняк И.И. О генезисе донной растительности лиманов северо-западного Причерноморья // Тр. Одеск. гос. ун-та им. И.И. Мечникова. Сер. геол.-геогр. – 1962. – Т. 152, Вып. 9. – С. 173-179.
 91. Потульницький П.М. Формування водної і прибережної рослинності в Кременчуцькому водоймищі протягом 1960 р. // Щорічн. УБТ. – 1962. - № 3. – С. 91-92.
 92. Балашов Л.С. Заплавні луки середньої течиї р. Снов // Укр. ботан. журн. — 1961. — 18, № 3. — С. 94–99.
 93. Барбарич А.І. До історії ботанічних досліджень на Українському Поліссі / А.І. Барбарич // Український ботанічний журнал. – 1961. – Т. 18, № 5. – С. 99-106.   Повний текст
 94. Гаврусевич А. Н. Типы равнинных дубовых лесов. – В кн. : Типы горных лесов, Ужгород, 1961. – с. 22-32.
 95. Евдущенко А.В. Высшая водно-болотная растительность малых рек северного Приазовья // Малые водоемы равнинных областей СССР и их использование. – М.-Л., 1961. – С. 350-354.
 96. Зеров К.К. Водная растительность Килийской дельты Дуная // Тр. ин-та гидробиол. АН УССР. – 1961. - № 36.- С. 37-49.
 97. Зеров К.К. Растительность придунайских лиманов // Тр. Ин-та гидробиол. АН УССР. – 1961. - № 36. – С. 210-221.
 98. Котова И. Н. Флора и растительность Керченского полуострова / И. Н. Котова // Тр. Никит. ботан. сада. – 1961. – Т. 35. – С. 64–168.
 99. Малиновський К.А. Геоботанічна характеристика південно-західної частини Чорногірського хребта // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1961. - 9 - С. 104-120.   Повний текст
 100. Мулярчук С.А. Низинные засоленные луга Черниговской области // // Український ботанічний журнал. – 1961. – Т. 18, № 4. – С. 88-98.   Повний текст
.