Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Христюк П.М. Начальные фазы зарастания Симферопольского водохранилища // Тр. Карадагск. биол. ст. АН УССР. – 1959. - Вып. 15. – С. 149-153.
 2. Афанасьев Д.Я. Деревно-чагарникова рослинність заплави поліського Дніпра // Укр. ботан. журн. – 1958. – №1. – С. 48-60.   Повний текст
 3. Бельгард А. Л. О географическом и экологическом соответствии леса условиям местообитания / А. Л. Бельгард // Научн. докл. высш. шк. Сер. биол. – 1958. – № 2. – С. 24-34.
 4. Бухало М.О. Водяно-болотна рослинність озера Тур, Заболотівського району, Волинської області, та її використання // Біол. зб. ЛДУ. – 1958. – Вип. 8. – С. 109-121.
 5. Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Пониззя Дніпра, його біологічні та гідрологічні особливості. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – С. 3-11.
 6. Зеров К.К. Прибережна та водна рослинність пониззя Дніпра // Тр. Ин-та гидробиол. АН УРСР. – 1958. - № 34. – С. 35-60.
 7. Козій Г.В., Стойко С.М. Матеріали до вивчення рослинності Свидовецьких гір // Укр. ботан. журн. – 1958. – 15, № 3. – С. 37-48.   Повний текст
 8. Лазаренко А.С., Малиновський К.А. Перші результати стаціонарного вивчення високогірної рослинності Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 1958. - 6 - С. 87-106.   Повний текст
 9. Мулярчук С.О. Заплавні луки Чернігівського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1958. - 15, № 4, с. 49-60.   Повний текст
 10. Привалова Л.А. Растительный покров нагорий Бабугана и Чатырдага. Общее заключение по всему Крымскому нагорью // Тр. Никит. ботан. сада. – 1958. – 28. – С. 3-203.
 11. Рубцов Н.И. Краткий обзор типов растительности Крыма // Ботан. журн. — 1958. — 43, № 4. — С. 571—577.   Повний текст
 12. Білик Г. І. Рослинність заповідника «Михайлівська цілина» та її зміни під впливом господарської діяльності людини // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 26-39.   Повний текст
 13. Білик Г.І. Низинні засолені луки північної частини лівобережжя Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 2. – С. 3-12.   Повний текст
 14. Брадіс Є.М. Рослинність східної частини Малого Полісся та питання ботаніко-географічного районування західних областей УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14, № 4. – С. 3-13.   Повний текст
 15. Комендар В.І, До питання про динаміку рослинних поясів у Східних Карпатах // // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 15-26.   Повний текст
 16. Мулярчук С.О. Суходільні та низинні луки Чepнігівського Поліссся // Укр.ботан.журн. - 1957, т. 14 №2. - с. 14-23.   Повний текст
 17. Поварніцин В.О. Принципи класифікації лісової рослинності УРСР // Укр. ботан. журн. – 1957. – 14. – 4. - С. 81-92.   Повний текст
 18. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботан. зб. Ін-ту ботаніки АН УРСР. К., 1957
 19. Kocтантинова А.Г. Растительность поймы р. Днестр и его притока Тисменицы в Дрогобычской области // Уч. зап. Харьков. ун-та. – 1956. – 72. – С. 165-195.
 20. Афанасьєв Д.Я. Класифікація рослинності Української РСР / [Д.Я. Афанасьєв, Г.І. Білик, Є.М. Брадіс, Ф.О. Гринь] // Укр. ботан. журн. – 1956. – 13, № 4. – С. 63–82.   Повний текст
 21. Коліщук В.Г. Букові праліси Закарпаття // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1956. - 5 - С.150-166.   Повний текст
 22. Малиновський К.А., Бережний І.В. Матеріали до вивчення чагарничкових і напівчагарничкових пустищ східних Карпат // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1956. - 5 - С.81-110. PDF (2.92 MB)
 23. Білик Г.І. Рослинні комплекси лівобережжя середнього Придніпров'я // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 46-66.   Повний текст
 24. Барбарич А.І. Флора і рослинність Полісся Української РСР // Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. - К.:Київ. ун-т, 1955. -С. 269-319.
 25. Барбарич А.І. Флора і рослинність Полісся Української РСР // Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. — К.: Вид-во Київ. ун-та, 1955, — С.298-319.
 26. Бухало М.А.Водно-болотная растительность озер Заболотьевского района Волынской области // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1955. - Вип. 5, ч. ІІ. – С. 4-7.
 27. Бухало М.О. Растительность группы озер Песочное и Домашнее, Заболотьевского района на Волыни // Допов. та повідомл. Львів. ун-ту. – 1955. - Вип. 5, ч. ІІ. – С. 7-9.
 28. Комендар В. І. Характер верхньої межі лісу на хребті Чорногора в Радянських Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 4. – С. 75-84.   Повний текст
 29. Малиновський К.А., Мельничук В.М. Рослинність Боржавських полонин, їх кормова характеристика та шляхи поліпшення // Наук. зап. Природознавч. музею Львівського філіалу АН УРСР. - Львів, 1955. - 4 - С.113-128. PDF (2.25 MB)
 30. Поварніцин В.О. Лісова рослинність поліської частини Ровенської області // Ботан. журн. АН УРСР. – 1955. – 12, № 1. – С. 51-63.   Повний текст
 31. Брадіс Є.М., Зап’ятова О.О. Високогірна рослинність // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 137-210.
 32. Гринь Ф.О. Вільхові ліси // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: АН УРСР, 1954. – С. 38-41.
 33. Комендар В.І. Соснове криволісся хребта Чорногора в Східних Карпатах // Ботан. журн. АН УРСР. – 1954. – 11, № 3. – С. 67-80.   Повний текст
 34. Шишова Є.І. Лісні асоціації району Львова і умови їх відновлення // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту. Сер. біол. – 1954. – 26, вип. 7. – С. 85-104.
 35. Білик Г.І. Сіножаті і пасовища Півдня УРСР, їх раціональне використання та поліпшення // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 45-58.   Повний текст
 36. Барбарич А.І. Острівне поширення ялини на Українському Поліссі// Ботан. журн. АН УРСР. – 1953, т. X, № 3. – С. 52-55.   Повний текст
 37. Зеров К.К. Зарастание водоемов нижнего Днепра и возможное изменение их растительности в связи с созданием Каховского водохранилища // Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К., 1953. – С. 15-31.
 38. Косець М.I. Нарис лісової рослинності Львівської області УРСР / М.І. Косець // Ботан. журн. АН УРСР. – 1953. – 10, № 4. – С. 75-85.   Повний текст
 39. Береговий П.М. Рослинність заплави р. Псла в межах південного лісостепу .. Праці Канів. Біогеогр. Заповідника. – 1952.– 11, Вип. 5, №40. – С. 5-44. PDF (5.06 MB)
 40. Флоровский А.М. Принципы классификации плавневых лесов УССР // Масивное лесоразведение и выращивание посадочного материала. – К.: АН УССР, 1952. – С. 5-53.
 41. Афанасьєв Д.Я. Геоботанічний нарис Нижньодніпровських плавнів // Ботан. журн. АН УРСР. – 1951. - 8, № 2.   Повний текст
 42. Брадіс Є.М. Болота гірської частини Закарпатської області // Укр. ботан. журн. — 1951. — 8(1). — С. 33—46.   Повний текст
 43. Грабарь В.А. Очерк растительности бассейна р. Тересвы // Наук. зап. Ужгород. держ. ун- ту. Біол. серія, т. ІV. — Ужгород, 1951. — С. 25—27.
 44. Лазаренко А.С. Мохова рослинність вогких гранітних скель р. Тясмина // Наук. зап. Львів. наук.-природ. музею АН УРСР. — 1951. — 1. — С. 40–49.   Повний текст
 45. Гринь Ф.О. Нарис лісової рослинності Тернопільської області// Укр. ботан. журн. – 1950, т. VII, № 1. – С. 34-50.   Повний текст
 46. Поварніцин В.О. Ліси Закарпаття // Ботан. журн. АН УРСР. — 1950. — 7, № 3. — С. 66—79.   Повний текст
 47. Сакало Д.І. Фрагменти лукових степів у районі Придеснянського плато // Ботанічний журнал АН УРСР, т.7 №7. – 1950.   Повний текст
 48. Бiлик Г.I. Заплавнi луки р. Пiвн. Дiнця //Ботан. журн. АН УРСР. – 1949. – 6(4). – С. 10–32.   Повний текст
 49. Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області // Укр. ботан. журн. – 1949. – 6, № 1 – С. 42-57.   Повний текст
 50. Котов М. І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії / М. І. Котов // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – Т. 6, № 1/2. – С. 53-59.   Повний текст
 51. Харкевич С. С. Про флору й рослиннiсть гiрської частини Закарпатської областi УРСР / Харкевич С. С. // Студ. наук. працi КДУ. – 1949. – 8. – С. 56-59.
 52. Бельгард А. Л. Об амфиценозах / А. Л. Бельгард // Науч. зап. ДГУ. – Д. : ДГУ, 1948. – С. 87-89.
 53. Гроссгейм А. А. Некоторые данные о растительности ныне затопленных песчаных островов Днепра близ Днепропетровска / А. А. Гроссгейм // Сб. работ биол. фак-та Днепропетровского ун-та. – Днепропетровск, 1948. – С. 3–32.
 54. Сидельник Н. А. Типы зарастания водоемов долины порожистого Днепра и Самары Днепровской / Н. А. Сидельник // Вестник НИИ ин-та гидробиол. Днепропетр. ун-та. – Днепропетровск, 1948. – Т. 8. – С. 9–11.
 55. Бельгард А. Л. Древесно-кустарниковая растительность юго-востока УССР /. А. Л. Бельгард // Растительный и животный мир юго-востока УССР. – К. : КГУ, 1947. – С. 27-39.
 56. Косець М.І. Букові ліси Західного Поділля // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 4, № 3/4. – С. 101-114.   Повний текст
 57. Котов М.І. Гірські соснові бори як проблема історичної ботанічної географії // Ботан. журн. АН УРСР. – 1947. – 6, № 1/2. – С. 53-59.   Повний текст
 58. Ярошенко П. Д. Нариси рослинностi Закарпатської областi / П. Д. Ярошенко // Науковi записки Ужгородського державного унiверситету. – 1947. – 1. – С. 87-95.
 59. Білик Г.І. Геоботанічний опис басейну ріки Молочної і Молочного лиману // Бот. журн. АН УРСР. – 1946. – Т. ІІІ, № 1-2. – С. 55-68.   Повний текст
 60. Ильинский А. П. Растительность Советских Карпат / А. П. Ильинский – М. : Бюллетень МОИП, 1945. – 1. – С. 37-44
 61. Зеров К.К. Вища водна рослинність заплавних водойм верхнього і середнього Дніпра // Тр. ін-ту гідробіол. – 1941. - № 20.
 62. Бельгард А. Л. Байрачные леса бывшей порожистой части Днепра / А. Л. Бельгард // Научн. зап. ДГУ. – Д. : ДГУ, 1940. – С. 99-104.
 63. Зеров К.К. Вища водна рослинність водойм Дніпра в околицях заповідника АН УРСР «Гористе» // Тр. ін-ту гідробіол. АН УССР. – 1939. - № 17.
 64. Зоз І.Г. Хорольські болота // Геоботан. збірн. – К., 1939. – № 2. – С. 111-116.
 65. Корещук К. Е. Растительность Обуховско-Каменского массива // Зб. пр. Дніпропетр. бот. саду. – 1939. – № 4. – С. 117–125.
 66. Котов М.І. Флора і рослинність крейдяних відслонень в Донецькому басейні та використання їх в сільському господарстві // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. – 1939. – № 21/22. – С. 221-241.
 67. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту вод. госп-ва. – 1939. – Вип. 9. – С. 65-97.
 68. Шалыт М.С. Материалы к познанию растительности Нижнего Приднепровья // Изв. Крым. пед. ин-та. – 1939. – 8. – С. 12-46.
 69. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів лівобережжя середнього Дінця // Геоботанічний зб. — К.: Вид-во АН УРСР, 1938. — №2.- С. 58-75.
 70. Бельгард А. Л. До типології заплавних лісів Середнього Дніпра / А. Л. Бельгард, Т. Ф. Кириченко // Зб. робіт біол. фак-ту ДДУ, 1938. – Т. IX. – C. 129–141.
 71. Гринь Ф.О. До питання про динаміку рослинності крейдяних відслонень // Геобот. зб. № 2. – К., 1938. – С. 89-110.
 72. Сідельник Н. До рослинності урочища Крутий Пристін // Збірник робіт біологічного факультету Дніпропетровського державного університету. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1938. – Т. IX, вип. 2. – С. 147-157.
 73. Шалыт М.С. Растительность степей Аскании-Нова // Тр. Крым. пед. ин-та. – 1938. – 7. – С.45-129.
 74. АФАНАСЬЄВ Д.Я. (1937). Типи луків та лукові асоціації р. Десни. Геоботанічний збірник. К.: 27-37
 75. Білик Г.І. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботанічний зб. — К.: Вид-во АН УРСР, 1937 — С. 24-31.
 76. Еліашевич О.А. Луки середнього Дніпра (Курилівської плавні) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1937. -№ 2. — С. 57-72.
 77. Кожевников П. П. Eкологiчний нарис дубових лiсiв Лiвобережного Лiсостепу УРСР / П. П. Кожевников // Тр. iн-ту ботан. Харкiв. ун-ту. – 1937. – Т. 2. – С. 117-132.
 78. Котов М.І., Прянішніков О.В. Геоботанічний нарис острова Бірючого в Азовському морі // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. — 1937. — № 13-14. — С. 27-34.
 79. Левина Ф. Я. Болота Черниговской обл. / Ф. Я. Левина // Бот. журн. АН СССР. – 1937. – Т. 22, № 1. – С.13–19.   Повний текст
 80. Підоплічка О.П., Макаревич М.Ф. Про водяну рослинність деяких річок УРСР // Пр. Ін-ту водн. госп.-ва. – 9. – 1937
 81. Пастушко Є.І. Рослинність засолених ґрунтів долин середнього Дніпра (Єлізаветівсько-Курилівський масив) //Зб. праць Дніпропетровського бот. саду. №2. — Дніпропетровськ, 1937. — С. 32-38.
 82. Афанасьєв Д. Я. Луки р. Десни / Д. Я. Афанасьєв // Вісті АН УРСР. – 1936. – № 4. – С.118–122.
 83. Еліашевич О. А. Луки середнього Дніпра / О. А. Еліашевич // Зб. наук. пр. Дніпропетр. бот. саду. – Д., 1936. – № 1. – С. 52–86.
 84. Косець М.І. Рослинність Козачо-Лагерської арени Нижньодніпров’я // Журн. Ін-ту ботан. АН УРСР. – 1936. – № 9. – С. 127-191.   Повний текст
 85. Левицька А.М. Геоботанічний нарис другої тераси Дніпра (Обухівський масив) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. — Дніпропетровськ, 1936. — № 1. — С. 35-47.
 86. Клеопов Ю.Д. Про геоморфологічні мотивації розвитку рослинного вкриття УРСР // Журн. Ін-ту ботан. УАН. — 1935. — № 5. — С. 13—74.   Повний текст
 87. Клеопов Ю. Д. Рослинність Карлівського степового заповідника ВУАН // Вісн. Київ. ботан. саду. – 1934. – 17. – С.41-146.
 88. Клеопов Ю.Д. Геоботанічний ескіз лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Журн. біологіч. циклу ВУАН. — 1934. — №2. — С. 37-66.
 89. Котов М.И. Геоботанический очерк полуострова Тюбек в Сиваше // Ботан. журн. СССР. — 1933. — № 1-2. — С. 95-98.
 90. Котов М.И. Засоленные почвы и их растительность в Донецком бассейне // Природа. — 1933. — № 8-9. — С. 97-98.
 91. Лавренко Є.М., Дохман Г.І. Рослинність Старобільських степів // Журн. біоботан. циклу ВУАН. — 1933. — № 5/6. — С. 23–133.
 92. Котов М.И. Материалы к растительности долины р. Оскола // Журн. рус. ботан. о-ва. — 1931. — № 5-6. — С. 446-455.
 93. Клеопов Ю.Д. До історії рослинного вкриття України / Ю.Д. Клеопов // Четвертинний період. – 1930. – Вип. 1-2. – С. 123-151.
 94. Котов М. Геоботанический очерк буковых лесов по р. Збруч // Журнал Русского ботанического общества. – 1930. – 15, № 1-2. – P. 139-148.
 95. Поплавская Г.И. К растительности Чатырдага // Журн. Рус. ботан. о-ва. – 1930. – 15, № 1/2. – С. 93-137.
 96. Вульф Е. В. Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении флоры Крыма / Е. В. Вульф // Зап. Крымск. об-ва естествоиспыт. – 1929. – № 11. – С. 15–110.
 97. Высоцкий Г. Н. О боровых типах Чугуево-Бабчанского лесничества вблизи Харькова на Северном Донце / Г.Н. Высоцкий // Очерки по фитоценологии. – М., 1929. – С. 7-15.
 98. Шифферс-Рафалович Е. В. Растительность Керченского полуострова / Е. В. Шифферс-Рафалович // Крым. – 1929. – № 1. – С. 41–53.
 99. Іллічевський С.О. Рослинність околиць м. Полтави // Зап. Полтав. с.-г. політехнікуму. – Полтава, 1928. – 11. – С. 101-127.
 100. Котов М. Адвентивна рослинність на Україні // Вісн. природознавст. Природн. секц. Харк. наук. тов.-ва. – Харків, 1928. – С. 1-8.
.