Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  | 

 1. Байрак О. М. Флористична класифікація рослинного покриву Лівобережного Придніпров'я // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, 2. — С. 139—145.   Повний текст
 2. Бондарь Г.С. Влияние антропогенного фактора на сукцессии естественной растительности различных агроэкологических зон Днепропетровской области // Гомеостаз и адаптивный потенциал агроценоза. – Днепропетровск: Пороги, 1998.– С.83–87.
 3. Веденьков Е.П. Специфика растительности Большого Чапельского пода // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.е. Фальц-Фейна: Проблеми екомоніторингу та збереження біорізноманіття. — Асканія-Нова, 1998. — С. 20–25.
 4. Гамуля Ю.Г. Биоэкологические особенности галофитных дубрав долины реки Орель// Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 2. - Дніпропетровськ: ДДУ. -1998. - С. 133-138.
 5. Голубничая С.Н. Распространение группировок высших водных растений в водохранилище- охладителе Кураховской ГРЭС // Вісник Донецького державного університету. – Донецк, 1998. - № 1. - С.127 -131.
 6. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Жмуд О.І., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р.Рослиннисть, флористичні особливості та основні завдання охорони Жебриянського приморського пасма // Укр. ботан. журн. – 1998. - т. 55, - №4.- С. 450-456.   Повний текст
 7. Жуков С. П. Застосування коефіцієнтів подібності при вивченні рослинності відвалів вугільних шахт // Укр. ботан. журн. - 1998. - № 5. - С. 542-545.   Повний текст
 8. Карпенко Ю.О. Болота-"блюдця" в нижній частині межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №5. - С. 528-532.   Повний текст
 9. Карпенко Ю.О. Лісова рослинність нижньої частини межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №3. - С. 257-262.   Повний текст
 10. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності долини Десни в нижній частині межиріччя Десна-Сейм // Укр. ботан. журн. - 1998. -55, №2. - С. 145-150.   Повний текст
 11. Кобечинская В.Г., Отурина И.П. Динамика реликтовых можжевеловых редколесий с учетом различных форм антропогенного воздействия // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 7 (46). 1998. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 32-34. PDF (571.60 KB)
 12. Кондратюк С.Я., Коппінс Б., Зеленко С.Д., Ходосовцев О.Є., Коппінс О., Уолcлі П. До вивчення та охорони лишайників угруповання Lobarion на території регіонального парку «Стужиця» // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4., № 1. – С. 35-49. PDF (858.78 KB)
 13. Корженевская Ю.В. РАЗНООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ФЛИШЕВОМ НИЗКОГОРЬЕ КРЫМА // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1998. – Вып. 80. – С. 17-21.
 14. Коротченко (Бабко) І.А. Синтаксономічна та екологічна диференціація степових угруповань південної частини Лівобережного Лісостепу України // Укр. ботан. журн. - 1998. – 55, № 4. – С. 403- 410.   Повний текст
 15. Коротченко-Бабко І.А., Недоруб О.Ю. Степова рослинність Диканського регіонального ландшафтного парку // Укр. ботан. журн. - 1998. – 55, № 5. – С. 556-561.   Повний текст
 16. Куземко А.А. Водна та повітряно-водна рослинність водойм нижньої течії річки Рось // Укр.фітоценол.зб. – 1998. – Сер.А, Вип.2 (11). – С.15-25.
 17. Мілкіна Л.І. Букові ліси басейну ріки Рибник Майданський у Сколівських Бескидах (Українські Карпати) / Л.І. Мілкіна, Д.П. Воронцов. – К., 1998. – 21 с. – Деп. в ДНТБ України 13.07.98, – № 318-Ук 98.
 18. Онищенко В.А., Оліяр Г.І. // Рідкісні лісові угруповання природного заповідника "Медобори" // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, № 4. — С. 413-416.   Повний текст
 19. Попович С.Ю., Устименко П.М. Синфітосозологічна оцінка лісоценофонду України // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 315-323.   Повний текст
 20. Попович С.Ю., Устименко П.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Карта рослинності Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, N 2. – C. 195-200.   Повний текст
 21. Сорока М.І. Синтаксони рослинності Українського Розточчя // Наук. вісн: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. – Львів: Укр ДЛТУ, 1998. – Вип 9.2. – С. 207-216.
 22. Ткаченко В.С. Рослинність заповідника // Український природний степовий заповідник. − Київ: Фітоцентр, 1998. − С. 90-227.
 23. Ткаченко В.С., Кучерява Л.Ф., Тищенко О.В. Багаторічні зміни та сучасний стан рослинності Обитічної коси // Укр. ботан.журн. - 1998. - Т.55, №6. - С.639-647.   Повний текст
 24. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М. Фітоіндикація змін екологічних факторів, що су- проводжують сукцесію аренних фітоценокомплексів Нижньодніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 3. – С. 234-244.   Повний текст
 25. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.C. ФІТОЕКОЛОГІЯ, ВИП. 1 (10) PDF (4.28 MB)
 26. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (9) PDF (21.06 MB)
 27. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1998. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (11) PDF (16.42 MB)
 28. Устименко П.М., Вакаренко Л.П., Попович С.Ю., Голишева Л.Ф. Ценотаксономічне різноманіття лісів Українського Полісся та їх синфітосозологічна класифікація / Ін-т ботаніки НАН України. – Київ, 1998. – 31 с. – Бібл. 13 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України, 25.08.98, N 379 – Ук. 98.
 29. Багрикова Н.А. Синтаксономия сегетальных сообществ табачных полей Крыма // Труды Никит. ботан. сада. – Ялта, 1997. – Т. 117. – С. 120-133.
 30. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕГЕТАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА // В сборнике: Вопросы биоиндикации и экологии. Запорожский государственный университет. Запорожье, 1997. С. 68-73.
 31. Бакалина Л.В., Продченко А.Л. Основні стадії вторинної сукцесії екосистем нагірної частини Канівського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 48-55. PDF (1.10 MB)
 32. Бондарь Г.С. Зависимость зарастания оврагов от экологической позиции местоположения // Интегрированная защита растений. – Днепропетровск: Наука и образование, 1997. – С. 23–27.
 33. Гамуля Ю.Г. Анализ эдафических условий галофитных дубрав Степной зоны Украины// Биологический вестник. -Т.1.-№ 2. Харьков, 1997.– С. 89-95.
 34. Гамуля Ю.Г. Формирование структуры галофитных дубрав под действием эдафических факторов// Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 1. Дніпропетровськ: ДДУ. -1997. - С. 154-159
 35. Дубина Д.В., Жмуд О.І., Тимошенко П.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Сучасний стан і тенденцiї антропогенних змiн рослинності Стенцiвсько-Жебриянських плавнiв Дунаю // Укр. ботан. журн., 1997.- №6.- С. 551-556.   Повний текст
 36. Дьяченко Т.Н. Смены высшей водной растительности в заливах Килийской авандельты // Гидробиол. ж-л. – 1997. – Т. 33, № 3. – С. 62-69.
 37. Иванова И.Ю., Широкая З.О., Поляков Н.В. Высшая водная растительность Киевского и Каховского водохранилищ после аварии на ЧАЭС // Гидробиол. журн. – 1997. – 33, № 1. – С.97-112.
 38. Корженевская Ю.В. РАЗНООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ НА МОДЕЛЬНОМ ПРОФИЛЕ ВОСТОЧНЫХ ЯЙЛ КРЫМА // // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 5-8.
 39. Корженевский В. В.Класс Crypsietea aculeatae в Крыму / В. В. Корженевский, А. А. Клюкин, Ю.В. Корженевская // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 7–10.
 40. Корженевский В.В. КУСТАРНИКОВЫЕ СООБЩЕСТВА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (КЛАСС URIICO-SAMBUCETEA DOING 1962 EM PASS, 1968) // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 1997. Т. 117. С. 110-120.
 41. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность Керченских оползней (Cl. Agropyretea repentis) // Труды Никит. ботан. сада. 1997. Т. 117. С. 92-110.
 42. Левон А.Ф. Растительные сообщества подпорных стен г. Ялта // Труды Никит. ботан. сада. Структура флоры и растительности Крыма. – 1997. – Т. 117. – С. 134-143.
 43. Лукаш О.В. Лісова рослинність межиріччя Десна – Остер // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 564-568.   Повний текст
 44. Мілкіна Л.І. Фітоценози з сосною кедровою європейською (Pinus cembra L.) на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Деп. в ДНТБ України 12.06.1997. – № 351. – 27 с.
 45. Онищенко В.А. Нарис рослинності заповідника "Медобори" // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 17-20. (для загрузки див. Бакаліна)
 46. Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична організація Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, N 4. – C. 384-387.   Повний текст
 47. Тимошенко П.А. До класифікації рослинності Нижньодніпровських арен// Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 569-574.   Повний текст
 48. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б. та ін. Структурні зміни фітоценокомплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 3. – С. 232-239.   Повний текст
 49. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (6) PDF (20.63 MB)
 50. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (7) PDF (3.95 MB)
 51. Чинкина Т.Б. Антропогенные смены растительности плавней Нижнего Днепра // Абітурієнт: Навч.-інформ. пос. – Херсон: ХДПІ, 1997. – Вип. 7. – С. 90-92.
 52. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 3 PDF (5.21 MB)
 53. Andrienko T.L., Priadko O.I.,. Korotczenko (Babko) I.A Swait roslinny projektowanego Regioіnalnego Parku Krajіobrazowego Pieczenizskie Pole na ukraіnskich stepach // Chronmy przyrode ojczysta. – 1996. R. 52. - N 6. – P. 5-14.
 54. Hadač E., Stoyko S.M., Tasenkevich L., Terray J., Bural M. Notes on the flora and vegetation of the botanical reserve «Stinka» (biosphere reserve «The Eastern Carpathians») // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 1/2. — C. 105–111.   Повний текст
 55. Андриенко Т.Л., Прядко Е.И., Коротченко И.А. Растительный мир проектируемого регионального ландшафтного парка «Печенежское поле» и его научная значимость // Развитие системы меж государственных особо охраняемых природных территорий. – Киев, 1996. – С. 14-20.
 56. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. Синтаксономия сегетальных сообществ Крыма // Укр. ботан. журн. – 1996. – T. 53, № 6. – С. 742-746.   Повний текст
 57. Байрак О.М., Коротченко I.А. Флористична і ценотична характеристика степів Полтавщини // Укр.ботан.журн. – 1996. –Т.53, N5.- С.554-557.   Повний текст
 58. Вакаренко Л.П., Мовчан Я.І., Турута О.Є. Рослинні раритети середньої течії р. Берди // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 5. – С. 598-603.   Повний текст
 59. Гадач Е., Стойко С., Тасенкевич Л., Террай Я., Бураль М. Нотатки про флору і рослинність ботанічного резервату «Стінка» (Біосферний заповідник «Східні Карпати») // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 105-111.   Повний текст
 60. Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності рисових полів України // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 1996. – Сер. А. Вип. 3. – С. 92-104.
 61. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Тенденции антропогенных смен водной растительности плавнево-литоральных геосистем Северного Причерноморья // Гидробиол. ж-л. – 1996. – Т. 32, № 5. – С. 8-14.
 62. Зуб Л.Н. Эколого-ценотические особенности растительного покрова мелководий Среднего и Нижнего Днепра // Вестн. экологии. – 1996. - № 1-2. – С. 78-111.
 63. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності в долині р. Сейм // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта і виховання. Зб. статей. - Чернігів, 1996. - С. 84-92.
 64. Коротченко І.А. Рідкісні угруповання степів Полтавщини // Укр ботан. журн. - 1996. - 53, № 3. - С. 274-277.   Повний текст
 65. Лукаш О.В. Фітоценотична характеристика та созологічна цінність ділянок міжріччя Десна – Остер, які пропонуються для охорони // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта та виховання. Зб. статей. – Чернігів, 1996. – С. 78-84.
 66. Мальцев В.И., Зуб Л.Н. Типизация ландшафтно-ценотических комплексов мелководий Каховского водохранилища // Вестн. экологии. – 1996. – № 1-2. – С. 62-68.
 67. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку "Синевир" // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, N 1-2. – C. 111-117.   Повний текст
 68. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку “Синевир” // Укр ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 111-117   Повний текст
 69. Стецюк Н.О., Бабаніна і.В. Рослинність та флористичні особливості пісків пониззя р. Ворскли. // Укр. ботан. журн. - 1996. - 53, № 1-2. - С. 130-134.   Повний текст
 70. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 PDF (17.56 MB)
 71. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (2) PDF (20.89 MB)
 72. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Проблема охорони рідкісних рослинних угруповань України // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, №3. – С. 260-264.   Повний текст
 73. Якубенко Б.Є., Григора І.М., Алейніков І.М., Балабайко В.Ф., Василюк П.М. Геоботанічна характеристика природних кормових угідь Північного Лісостепу України // Зб. наук. праць НАУ “Захист рослин у сучасних умовах землевпорядкування”. – К.: Вид-во НАУ, 1996. – С. 114 – 124.
 74. Dubyna D.V., Neuhäuslova Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Vegetation of the “Birjucij Island” Spit in Azov Sea. Sand Steppe Vegetation // Folia Geobot. Phytotax. – Praha, 1995. – Vol. 30. – S. 1-31. PDF (1.45 MB)
 75. Єремко І.О. Флористичні особливості фрагментів степу середньої течії р. Інгул // Укр. ботан. журн. — 1995. — 52, № 4. — С. 462—465.   Повний текст
 76. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Сіденко (Мирза-Сіденко) В.М. Рослинний світ гранітних відслонень Кіровоградщини та його охорона // Український ботанічний журнал. – 1995. – 52, №6. – С. 866-873.   Повний текст
 77. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ВИНОГРАДНИКАХ И ТАБАЧНЫХ ПОЛЯХ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ // Экология. 1995. № 6. С. 477-479.
 78. Байрак О.М., Стецюк Н.О., Коротченко (Бабко) І.А. Флора і рослинність степів Полтавщини та їх охорона // Наукові записки. Серія природнича (До 80-річчя Полтавського педагогічного інституту). – Полтава, - 1995. - С. 33-37.
 79. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора Т.І. Типологія заплавних болотистих лук Західного Полісся // Зб. наук. праць НАУ “Технологія захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів”. – К.: Вид-во НАУ, 1995. – С. 170 – 178.
 80. Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52(4). – С. 515–527.   Повний текст
 81. Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. — 1995. — 1(1) — 2. — С. 56 — 73.
 82. Дьяченко Т.Н. Новая ассоциация класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Гидробиол. ж-л. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 109-111.
 83. Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38- 48.   Повний текст
 84. Милкина Л.И. Редкостные лиственно-лесные фитоценозы северо-восточного макросклона Украинских Карпат / Деп. в ГНТБ Украины 10.06. 1995. – № 1451. – 26 с.
 85. Мишнев В.Г., Вахрушева Л.П. Флюктуации травянистой синузии в дубравах Крыма // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 2 (41). 1995. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 172-177. PDF (892.02 KB)
 86. Онищенко В. А. Охоpона дубово-гpабових та гpабових лісів у заповідниках Укpаїни / В. А. Онищенко // Пpобл. становлення і функціонування новоствоpених заповідників. – 1995. – С. 65-66.
 87. Повх В. Н., Жуков С. П. О формировании сообществ высших растений на отвалах угольных шахт // Интродукция и акклиматизация растений.- 1995.- Вып. 22.- С. 89-91 .
 88. Стойко С.М., Надорожняк О.Я., Мазур Б.А., Кулешко М.П. Еколого- фітоценотична характеристика модриново-кедрового резервату «Кедрина» в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – С. 528-536.   Повний текст
 89. Ткаченко В.С. Саморозвиток фітоценозів "Михайлівської цілини" та його прогнозування // Ойкумена: укр. екол. вісник. – 1995. – № 1-2. – С. 79-89.
 90. Ткаченко В.С., Чуприна Т.Т. Зміни в рослинному покриві Стрільцівського степу за даними фітоценологічного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 252-259.   Повний текст
 91. Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. –1995. – 52, № 5. – С. 703-706.   Повний текст
 92. Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, N 3. – C. 414-419.   Повний текст
 93. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonco Yu.R. Coastal vegetation of the «BirjucijIsland» spit in the Azov Sea, Ukraine, Preslia, 1994, 66, pp. 193–216.
 94. Андрієнко Т.Л. Еколого-ценотичні особливості заростання пісків Україн - ського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 34-38.   Повний текст
 95. Голубев В.Н. АНАЛИЗ РИТМИКИ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА "МЫС МАРТЬЯН" НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА // Ботанический журнал. 1994. Т. 79. № 3. С. 93-103.   Повний текст
 96. Гринюк Ю.Г. Деякі особливості рослинних сукцесій в заповіднику "Розточчя" / Гринюк Ю. Г., Сорока М. І., Стрямець Г. В., Ференц Н. М. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 14-19.
 97. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.   Повний текст
 98. Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Рослинність заказника «Городоцька дача» (Хмельницька обл. України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 137-144.   Повний текст
 99. Костильов О.В., Устименко П.М., Попович С.Ю. Рослинний покрив Сивашика // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, N 5. – C. 115-121.   Повний текст
 100. Куковиця Г.С. Синтаксономiя лучних степів Західного Поділля (Україна) / Г.С. Куковиця, Я.I. Мовчан, В.А. Соломаха, Шеляг- Ю.Р. Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1994. – Вип. 51, № 2/3. – С. 35-47.   Повний текст
.