Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1914  |  1916  |  1917  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  | 

 1. Корженевская Ю.В. РАЗНООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ НА МОДЕЛЬНОМ ПРОФИЛЕ ВОСТОЧНЫХ ЯЙЛ КРЫМА // // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 5-8.
 2. Корженевский В. В.Класс Crypsietea aculeatae в Крыму / В. В. Корженевский, А. А. Клюкин, Ю.В. Корженевская // Бюлл. Никит. ботан. сада. – 1997. – Вып. 78. – С. 7–10.
 3. Корженевский В.В. КУСТАРНИКОВЫЕ СООБЩЕСТВА КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА (КЛАСС URIICO-SAMBUCETEA DOING 1962 EM PASS, 1968) // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. 1997. Т. 117. С. 110-120.
 4. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность Керченских оползней (Cl. Agropyretea repentis) // Труды Никит. ботан. сада. 1997. Т. 117. С. 92-110.
 5. Левон А.Ф. Растительные сообщества подпорных стен г. Ялта // Труды Никит. ботан. сада. Структура флоры и растительности Крыма. – 1997. – Т. 117. – С. 134-143.
 6. Лукаш О.В. Лісова рослинність межиріччя Десна – Остер // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 564-568.   Повний текст
 7. Мілкіна Л.І. Фітоценози з сосною кедровою європейською (Pinus cembra L.) на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Деп. в ДНТБ України 12.06.1997. – № 351. – 27 с.
 8. Онищенко В.А. Нарис рослинності заповідника "Медобори" // Заповідна справа в Україні. — 1997. — Т. 3, Вип. 1. — С. 17-20. (для загрузки див. Бакаліна)
 9. Попович С.Ю., Устименко П.М. Ценотична організація Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, N 4. – C. 384-387.   Повний текст
 10. Тимошенко П.А. До класифікації рослинності Нижньодніпровських арен// Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, №6. – С. 569-574.   Повний текст
 11. Ткаченко В.С., Лисенко Г.М., Маяцький Г.Б. та ін. Структурні зміни фітоценокомплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника за даними періодичного картографування // Укр. ботан. журн. – 1997. – 54, № 3. – С. 232-239.   Повний текст
 12. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 (6) PDF (20.63 MB)
 13. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1997. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (7) PDF (3.95 MB)
 14. Чинкина Т.Б. Антропогенные смены растительности плавней Нижнего Днепра // Абітурієнт: Навч.-інформ. пос. – Херсон: ХДПІ, 1997. – Вип. 7. – С. 90-92.
 15. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 3 PDF (5.21 MB)
 16. Andrienko T.L., Priadko O.I.,. Korotczenko (Babko) I.A Swait roslinny projektowanego Regioіnalnego Parku Krajіobrazowego Pieczenizskie Pole na ukraіnskich stepach // Chronmy przyrode ojczysta. – 1996. R. 52. - N 6. – P. 5-14.
 17. Hadač E., Stoyko S.M., Tasenkevich L., Terray J., Bural M. Notes on the flora and vegetation of the botanical reserve «Stinka» (biosphere reserve «The Eastern Carpathians») // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 1/2. — C. 105–111.   Повний текст
 18. Андриенко Т.Л., Прядко Е.И., Коротченко И.А. Растительный мир проектируемого регионального ландшафтного парка «Печенежское поле» и его научная значимость // Развитие системы меж государственных особо охраняемых природных территорий. – Киев, 1996. – С. 14-20.
 19. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. Синтаксономия сегетальных сообществ Крыма // Укр. ботан. журн. – 1996. – T. 53, № 6. – С. 742-746.   Повний текст
 20. Байрак О.М., Коротченко I.А. Флористична і ценотична характеристика степів Полтавщини // Укр.ботан.журн. – 1996. –Т.53, N5.- С.554-557.   Повний текст
 21. Байрак-Смоляр О.М., Коротченко (Бабко) І.А. Флористична і ценотична характеристи- ка степів Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1996.- 53, № 5. - С. 554-561.   Повний текст
 22. Вакаренко Л.П., Мовчан Я.І., Турута О.Є. Рослинні раритети середньої течії р. Берди // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 5. – С. 598-603.   Повний текст
 23. Гадач Е., Стойко С., Тасенкевич Л., Террай Я., Бураль М. Нотатки про флору і рослинність ботанічного резервату «Стінка» (Біосферний заповідник «Східні Карпати») // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 105-111.   Повний текст
 24. Дзюба Т.П. Синтаксономія рослинності рисових полів України // Укр. фітоцен. зб. – Київ, 1996. – Сер. А. Вип. 3. – С. 92-104.
 25. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Тенденции антропогенных смен водной растительности плавнево-литоральных геосистем Северного Причерноморья // Гидробиол. ж-л. – 1996. – Т. 32, № 5. – С. 8-14.
 26. Зуб Л.Н. Эколого-ценотические особенности растительного покрова мелководий Среднего и Нижнего Днепра // Вестн. экологии. – 1996. - № 1-2. – С. 78-111.
 27. Карпенко Ю.О. Розподіл рослинності в долині р. Сейм // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта і виховання. Зб. статей. - Чернігів, 1996. - С. 84-92.
 28. Коротченко (Бабко) І.А. Рідкісні угруповання степів Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1996. - 53, № 3. - С. 274-277.   Повний текст
 29. Лукаш О.В. Фітоценотична характеристика та созологічна цінність ділянок міжріччя Десна – Остер, які пропонуються для охорони // Екологія. Охорона природи. Екологічна освіта та виховання. Зб. статей. – Чернігів, 1996. – С. 78-84.
 30. Мальцев В.И., Зуб Л.Н. Типизация ландшафтно-ценотических комплексов мелководий Каховского водохранилища // Вестн. экологии. – 1996. – № 1-2. – С. 62-68.
 31. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку "Синевир" // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, N 1-2. – C. 111-117.   Повний текст
 32. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку “Синевир” // Укр ботан. журн. – 1996. – 53, № 1/2. – С. 111-117   Повний текст
 33. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 1 PDF (17.56 MB)
 34. УКРАЇНСЬКИЙ ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 1996. - СЕР.А. ФІТОСОЦІОЛОГІЯ, ВИП. 2 (2) PDF (20.89 MB)
 35. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л. Проблема охорони рідкісних рослинних угруповань України // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, №3. – С. 260-264.   Повний текст
 36. Якубенко Б.Є., Григора І.М., Алейніков І.М., Балабайко В.Ф., Василюк П.М. Геоботанічна характеристика природних кормових угідь Північного Лісостепу України // Зб. наук. праць НАУ “Захист рослин у сучасних умовах землевпорядкування”. – К.: Вид-во НАУ, 1996. – С. 114 – 124.
 37. Dubyna D.V., Neuhäuslova Z., Shelyag-Sosonko Yu.R. Vegetation of the “Birjucij Island” Spit in Azov Sea. Sand Steppe Vegetation // Folia Geobot. Phytotax. – Praha, 1995. – Vol. 30. – S. 1-31. PDF (1.45 MB)
 38. Єремко І.О. Флористичні особливості фрагментів степу середньої течії р. Інгул // Укр. ботан. журн. — 1995. — 52, № 4. — С. 462—465.   Повний текст
 39. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І., Сіденко (Мирза-Сіденко) В.М. Рослинний світ гранітних відслонень Кіровоградщини та його охорона // Український ботанічний журнал. – 1995. – 52, №6. – С. 866-873.   Повний текст
 40. Багрикова Н.А., Корженевский В.В. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ВИНОГРАДНИКАХ И ТАБАЧНЫХ ПОЛЯХ ЮЖНОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ // Экология. 1995. № 6. С. 477-479.
 41. Байрак О.М., Стецюк Н.О., Коротченко (Бабко) І.А. Флора і рослинність степів Полтавщини та їх охорона // Наукові записки. Серія природнича (До 80-річчя Полтавського педагогічного інституту). – Полтава, - 1995. - С. 33-37.
 42. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора Т.І. Типологія заплавних болотистих лук Західного Полісся // Зб. наук. праць НАУ “Технологія захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів”. – К.: Вид-во НАУ, 1995. – С. 170 – 178.
 43. Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52(4). – С. 515–527.   Повний текст
 44. Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. — 1995. — 1(1) — 2. — С. 56 — 73.
 45. Дьяченко Т.Н. Новая ассоциация класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941 // Гидробиол. ж-л. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 109-111.
 46. Мельник В.І. Фітоценотичний аналіз місцезростань Daphne cneorum L. (Thymelaeaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 38- 48.   Повний текст
 47. Милкина Л.И. Редкостные лиственно-лесные фитоценозы северо-восточного макросклона Украинских Карпат / Деп. в ГНТБ Украины 10.06. 1995. – № 1451. – 26 с.
 48. Мишнев В.Г., Вахрушева Л.П. Флюктуации травянистой синузии в дубравах Крыма // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Том 2 (41). 1995. Математика. Физика. Химия. Биология. Физическая культура. - С. 172-177. PDF (892.02 KB)
 49. Онищенко В. А. Охоpона дубово-гpабових та гpабових лісів у заповідниках Укpаїни / В. А. Онищенко // Пpобл. становлення і функціонування новоствоpених заповідників. – 1995. – С. 65-66.
 50. Повх В. Н., Жуков С. П. О формировании сообществ высших растений на отвалах угольных шахт // Интродукция и акклиматизация растений.- 1995.- Вып. 22.- С. 89-91 .
 51. Стойко С.М., Надорожняк О.Я., Мазур Б.А., Кулешко М.П. Еколого- фітоценотична характеристика модриново-кедрового резервату «Кедрина» в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – С. 528-536.   Повний текст
 52. Ткаченко В.С. Саморозвиток фітоценозів "Михайлівської цілини" та його прогнозування // Ойкумена: укр. екол. вісник. – 1995. – № 1-2. – С. 79-89.
 53. Ткаченко В.С., Чуприна Т.Т. Зміни в рослинному покриві Стрільцівського степу за даними фітоценологічного моніторингу // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 252-259.   Повний текст
 54. Устименко П.М., Попович С.Ю. Висотна диференціація рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. –1995. – 52, № 5. – С. 703-706.   Повний текст
 55. Устименко П.М., Попович С.Ю. Продромус рослинності Стужицького масиву Карпатського біосферного заповідника // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, N 3. – C. 414-419.   Повний текст
 56. Dubyna D.V., Neuhäuslová Z., Shelyag-Sosonco Yu.R. Coastal vegetation of the «BirjucijIsland» spit in the Azov Sea, Ukraine, Preslia, 1994, 66, pp. 193–216.
 57. Андрієнко Т.Л. Еколого-ценотичні особливості заростання пісків Україн - ського Полісся // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 34-38.   Повний текст
 58. Голубев В.Н. АНАЛИЗ РИТМИКИ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА "МЫС МАРТЬЯН" НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА // Ботанический журнал. 1994. Т. 79. № 3. С. 93-103.   Повний текст
 59. Гринюк Ю.Г. Деякі особливості рослинних сукцесій в заповіднику "Розточчя" / Гринюк Ю. Г., Сорока М. І., Стрямець Г. В., Ференц Н. М. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 14-19.
 60. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Кузярін О.Т. Фітоіндикація екотопів верхів’я Західного Бугу // Укр. ботан. журн. – 1994. – T. 51, № 2/3. – С. 57 – 68.   Повний текст
 61. Ковальчук С.І., Кльоц О.М. Рослинність заказника «Городоцька дача» (Хмельницька обл. України) // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, № 4. – С. 137-144.   Повний текст
 62. Костильов О.В., Устименко П.М., Попович С.Ю. Рослинний покрив Сивашика // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, N 5. – C. 115-121.   Повний текст
 63. Куковиця Г.С. Синтаксономiя лучних степів Західного Поділля (Україна) / Г.С. Куковиця, Я.I. Мовчан, В.А. Соломаха, Шеляг- Ю.Р. Сосонко // Український ботанічний журнал. – 1994. – Вип. 51, № 2/3. – С. 35-47.   Повний текст
 64. Мельник В.І. Залишки корінних дубово-соснових лісів на Лівобережжі Середнього Придніпров’я // Укр. ботан. журн. – 1994. – 51, №2/3. – С. 48-52.   Повний текст
 65. Байрак О.М., Андрiєнко Т.Л. Фiтоценотична характеристика болотних заказникiв Полтавщини // Укр. ботан. журн. - 1993. - Т. 50, N 4. - С. 109-113.   Повний текст
 66. Балашев Л.С. Растительность и природоохранные территории бассейна р. Шостки // Редкол. Укр. ботан. журн. — Киев: УООП, 1993. — 16с. — Депон. в ГНТБ Украины 01.12.93, № 2347.
 67. Балашов Л.С. Растительность и природоохранные территории бассейна р. Шостка. - Киев: УООП, 1993. - Деп. в ГНТБ Украины 1.12.1993 № 2347. - 16 с.
 68. Голубев В.Н. ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАЦИИ РАСТЕНИЙ В РЕЛИКТОВЫХ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ СООБЩЕСТВАХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА // Ботанический журнал. 1993. Т. 78. № 9. С. 21-29.   Повний текст
 69. Дідух Я.П., Плюта П.Г., Каркуцієв Г.М. Екологічні режими фітоценозів на межі: Волинське Плато – М. Полісся – Кременецькі гори (Рівненська обл., Україна) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 5. – С. 23-34.   Повний текст
 70. Калугина­Гутник А.А., Евстигнеева И.К. Многолетняя динамика видового состава и структуры фитоценозов Филлофорного поля Зернова // Экология моря. — 1993. — Вып. 43. — С. 90–97.
 71. Мілкіна Л.І. Мішані смерекові ліси // // Природа Карпатського національного парку –Київ: Наук. думка, 1993. – С. 91-99.
 72. Мілкіна Л.І. Формація букові ліси (Fagetea sylvaticae) // Природа Карпатського національного парку –Київ: Наук. думка, 1993. – С. 70-76.
 73. Мельник В. И. Экстразональная степная растительность Волынской возвышенности и ее ботанико-географические святи с луговыми степями Западной и Восточной Европы // Ботан. журн. – 1993. – Т. 78. – N. 2. – С. 28–38.   Повний текст
 74. Телецька Л.І. Екологічні особливості синантропної рослинності Київського плато (Україна). Укр. ботан. журн., 1993, 50(6): 39–44.   Повний текст
 75. Ткаченко В. С., Генов А. П., Лисенко Г. М. Структура рослинності заповідного степу «Михайлівська цілина» за даними крупно масштабного картування у 1991р. // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 4. – С. 5-15.   Повний текст
 76. Ткаченко В.С., Генов А.П. Ценотична структура заповідника «Крейдяна флора» (Донецька обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 1. – С. 44-51.   Повний текст
 77. Ткаченко В.С., Уманець О.Ю. Фітоценотична характеристика Солоноозерної ділянки Чорноморського заповідника (Херсонська обл.) // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, № 2. – С. 14-23.   Повний текст
 78. Устименко П.М., Попович С.Ю. Состояние растительности как основа функционального зонирования национальных парков (на примере Тростянецкого лесного массива) // География и природные ресурсы. – 1993. – N 2. – C. 89-94.
 79. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Розподіл рослинності на території Гомольшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1993. – 50, N 3. – C. 65 29.   Повний текст
 80. Андрієнко Т.Л., Кофман Й.Ш., Уманець О.Ю., Якушина Л.А. Розподіл рослинності на Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського біосферного заповідника та антропогенний вплив на неї // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 2. – С. 22-26.   Повний текст
 81. Голубев В.Н. ПОДВИЖНЫЙ ПЕТРОФИТОН В ВЫСОКОГОРЬЯХ КРЫМА // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1992. № 74. С. 5-9.
 82. Голубев В.Н., Голубева И.В. СРЕДНЕГОРНЫЙ ПОДВИЖНЫЙ ПЕТРОФИТОН НА ЮЖНОМ МАКРОСКЛОНЕ ГЛАВНОЙ ГРЯДЫ КРЫМСКИХ ГОР // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1992. № 74. С. 9-16.
 83. Дзюба Т. П. Рослинність дамб рисових систем Причорномор’я / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 31–35.   Повний текст
 84. Крамарець В.О., Кучерявий В.О., Соломаха В.А. Паркова та лісопаркова рослинність міст заходу України // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, 3. – С. 12-20   Повний текст
 85. Куковиця Г.С., Мовчан Я.І., Соломаха В.А., Шеляг- Сосонко Ю.Р. Новий синтаксон Poaёtum versicoloris ass. nova степiв Захiдного Подiлля // Укр. ботан. журн. — 1992. — 49, № 1. — С. 27—30.   Повний текст
 86. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р. та ін. Синтаксономія прибережно-водних, болотних, лучних, чагарникових і чагарникових угруповань високогір’я Українських Карпат. Укр. ботан. журн., 1992, 49(4): 5–13   Повний текст
 87. Малиновський К.А., Міркін Б.М., Ішбірдін А.Р., Комендар В.І., Крічфалушій В.В. Флористична класифікація високогірної рослинності // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 3. – С. 5-12.   Повний текст
 88. Попович С. Ю. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку / С. Ю. Попович, П. М. Устименко // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 3. – С. 26-31.   Повний текст
 89. Попович С.Ю., Устименко П.М. Антропогенные изменения травяного покрова в лесах западных отрогов Среднерусской возвышенности // География и природные ресурсы. – 1992. – N 4. – C. 116-121.
 90. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинність і функціональне зонування Сіверськодонецького природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 3. – C. 25-31.   Повний текст
 91. Попович С.Ю., Устименко П.М., Костильов О.В. Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, N 1. – C. 78-82.   Повний текст
 92. Соломаха В. А. Динамiка сегетальної рослинностi України / В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1992. – Т. 49, № 2. – С. 13–16.   Повний текст
 93. Телецька Л.І. Сегетальна рослинність Київського плато. Укр. ботан. журн.,1992, 49(5): 18–22.   Повний текст
 94. Устименко П.М., Попович С.Ю. Растительность проектируемого Славяногорского национального парка и зонирование его территории // Бюл. Гл. ботан. сада РАН. – 1992. – N 164. – C. 76-81.
 95. Korzhenevsky V.V., Kljukin A.A. Vegetation description of mud volcanoes of Crimea // Feddes Repertorium. – 1991. – Bd. 102, Hf. 1-2. – S. 137-150. PDF (698.86 KB)
 96. Андриенко Т.Л., Каркуциев Г.Н., Прядко Е.И. Гидрофильная растительность верховьев р. Прут // Гидробиол. журн. – 1991. – 27, № 5. – С. 16-22.   Повний текст
 97. Балашев Л.С. Антропогенные изменения лугов Украинского Полесья // Экология. — 1991. — № 1. — С. 3–9.
 98. Дiдух Я. П. Флористична структура синтаксонiв сегетальної рослинностi рiвнинноi частини України / Я. П. Дiдух, В. А. Соломаха // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 1. – С. 12–18.   Повний текст
 99. Дубина Д.В. Рослинність долини Дунаю та її геоботанічне районування (в межах СРСР) // Укр ботан. журн. – 1991. – 48, № 3. – С. 55-60.   Повний текст
 100. Карпова Г.А., Ярошевич А.Е. Развитие остаточных водоемов дельты Днепра и особенности их зарастания высшей водной растительностью // Гидроэкол. проблемы внутренних водоемов Украины. – К., 1991. – С. 16-20.
.