Український геоботанічний сайт

Статті за 2017


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Belyakov S., Gofman O., Vyshenska I., Zvegintsev S.: Analysis of grassland ANPP dynamics due to changes in climate variables at Ukrainian Biosphere Reserve ‘Askania-Nova’. Ekológia (Bratislava), Vol. 36, No. 3, p. 235–246, 2017. PDF (351.63 KB)
 2. Kovalenko I., Klimenko A., Yaroshchuk R. Syntaxonomic adaptability of lower layer plants of the forest communities in the North-Eastern Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology, 7(3), 2017. - Р. 84-89. PDF (272.25 KB)
 3. Onyshchenko V.A. Validation of names of some syntaxa of the Fagetalia sylvaticae from Ukraine. Ukr. Bot. J., 2017, 74(1): 35–36.   Повний текст
 4. Peterka, T., Hájek, M., Jiroušek, M., Jiménez-Alfaro, B., Aunina, L., Bergamini, A., Dítě, Felbaba-Klushyna, L, Graf, U., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Ivchenko, T. G., Jansen, F., Koroleva, N. E., Lapshina, E. D., Lazarević, P. M., Moen, A., Napreenko, M. G., Pawlikowski, P., Plesková, Z., Sekulová, L., Smagin, V. A., Tahvanainen, T., Thiele, A., Biţǎ-Nicolae, C., Biurrun, I., Brisse, H., Ćušterevska, R., De Bie, E., Ewald, J., FitzPatrick, Ú., Font, X., Jandt, U., Kącki, Z., Kuzemko, A., Landucci, F., Moeslund, J. E., Pérez-Haase, A., Rašomavičius, V., Rodwell, J. S., Schaminée, J. H.J., Šilc, U., Stančić, Z., & Chytry, M. 2017. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124-142.   Повний текст
 5. Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Claudia Biţă-Nicolae, Botta-Dukát, Z., Čarni A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143-158.   Повний текст
 6. Єременко Н.С. (2017). Рудеральна рослинність України: стан дослідження, проблеми та перспективи. Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 134–151.   Повний текст
 7. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 449–468.   Повний текст
 8. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. Стан галерейних вербово-тополевих лісів у пониззі річки Ворскли. У зб.: Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Ред. кол.: М.М. Барна (відп. ред.) та ін. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С. 57–61. DJVU (333.94 KB)
 9. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОДУКТИВНІСТЬ І СОЗОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ КОРІННИХ ВЕРБОВО-ТОПОЛЕВИХ УГРУПОВАНЬ У ПОНИЗЗІ РІЧКИ ВОРСКЛИ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2017, № 1 (68). - C. 52-58. PDF (1.24 MB)
 10. Бєляков C.O., Гофман O.П., Вишенська І.Г. Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково-ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату // Biosystems Diversity. - 2017. - 25(1). - 16–24. PDF (838.96 KB)
 11. Байрак О.М., Шапаренко І.Є., Коротченко І.А. Еколого-ценотична диференціація рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскла. – Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 26–34.   Повний текст
 12. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В., Устименко П.М. Фітоценотипічна структура степових созофітів та їх представленість в угрупованнях Зеленої книги України // Заповідна справа степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників). Праці Всеукраїнської наук.-практ. конф. (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.). - Вип. 2, т. 2. - Київ, 2017. - С. 48-53.
 13. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха І.В. (2017). Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatarici–Quercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 295–305.   Повний текст
 14. Дідух Я. П., Чусова О.О. Ксерофільні степові та кретофітні біотопи басейну р. Красна (Луганська обл.) // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманіття: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ, 14-15 березня 2016 року). - Київ, 2017. - С. 119-127.
 15. Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів України. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.   Повний текст
 16. Данилик Р.М., Скробала В.М. Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955 // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 81-87. PDF (565.24 KB)
 17. Дмитрук Ю. Г. СУЧАСНИЙ СТАН ЧАГАРНИКОВИХ УГРУПОВАНЬ АРИДНО - СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ ПІВНІЧНОГО - ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР ’ Я // Вісник Черкаського ун-ту. – 2017. – №2. – С.3-10. PDF (484.61 KB)
 18. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Продромус рослинності України в аспекті інтеграції до класифікації рослинності Європи // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). - Київ, 2017. -С. 18-24.
 19. Дубина Д.В., Еннан А.А., ДзюбаТ.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману. Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 562–573.   Повний текст
 20. Козак Ю.В. Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 108-114.   Повний текст
 21. Козир М.С. (2017). Рідкісні рослинні угруповання заплавних лук м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 316–323.   Повний текст
 22. Козир М.С., Жигаленко О.А., Калита Г.О. (2017). Луки заплавних комплексів м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (1): 57-71.   Повний текст
 23. Красова О.А. Типизация растительности известняковых обнажений бассейна реки Ингулец (Украина) / О.А. Красова // Наука и мир. Международный научный журнал. – 2017. – № 5 (45) – С. 36 –38.
 24. Мельник Р.П. , Мойсієнко І.І. , Садова О.Ф. Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку «Олешківські піски» // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С.65-70. PDF (409.28 KB)
 25. Олійник М.П., ПарпанВ.І. Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 276–283.   Повний текст
 26. Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І. Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 360–372.   Повний текст
 27. Рыфф Л.Э. РЕДКИЕ БИОТОПЫ ЭРОЗИОННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2017 № 124. - С. 61-71. PDF (474.05 KB)
 28. Смаглюк О., Смоляр Н., Соломаха В. Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 23-34.   Повний текст
 29. Фіцайло Т.В. Екологія діагностичних видів класу RhamnoPrunetea. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 263–275.   Повний текст
 30. Шапошнiкова А.О. (2017). Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 239–251.   Повний текст
 31. Шапошнікова А.О. (2017). Синфітосозологічні дослідження рослинності острова Джарилгач. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 278–294.   Повний текст
.