Український геоботанічний сайт

Статті за 2015


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Соломаха І.В. СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я // Біологічний вісник МДПУ. - 2015. - Том 5, №3. - С. 130-139. PDF (1.01 MB)
 2. Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A, Polishchuk Yu.V. River valleys as the object of ecological and geobotanical research. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(5): 415—430.   Повний текст
 3. Kuzemko A.A., Didenko I.P., Shvets T.A., Goncharuk L.L., Chikov I.V., Chekanov M.M. Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National Dendrological park “Sofiyivka” NAS of Ukraine // Вісник Черкаського університету. 2015. №2 (335). — C. 134-138.
 4. Landucci F. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe / F. Landucci, M. Řezníčková, K. Šumberová, M. Chytrý, L. Aunina, C. Biţă-Nicolae, A. Bobrov, L. Borsukevych et all. Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, Issue 1–2. – Р. 187 – 194. PDF (287.16 KB)
 5. Škodová I. V. Sub-montane semi-natural grassland communities in the Eastern Carpathians (Ukraine) / I. Škodová, M. Janišová, K. Hegedüšová, L. Borsukevych, J. Smatanová, R. Kish, V. Píš. – Tuexenia. – 2015. – 35. –Р. 355 – 380.   Повний текст
 6. Абдулоєва О., Карпенко Н. Поширеність фітоінвазій у рослинному покриві національного природного парку «Пирятинський». // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2015.- Випуск 69. - С. 191–201.   Повний текст
 7. Абдулоєва О.С., Голубцов О.Г. Розподіл рослинності та видової фіторізноманітності у ландшафтах Національного природного парку "Пирятинський" (Україна) // Заповідна справа. – №. 1(21) - 2015. – С. 10-19. PDF (4.92 MB)
 8. Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А. БОЛОТА СОЮЗУ MAGNOCARICION ELATAE W. KOCH 1926 S. L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ ТА НА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 2. – C. 211-222.   Повний текст
 9. Бєляков С.О., Гофман О.П., Халаїм О.О., Вишенська І.Г. Зв’язок чистої первинної продуктивності рослинних угруповань заповідного степу “Асканія-Нова” та сезонних опадів: аналіз багаторічної динаміки показників // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2015. – Том 6(13), № 1. – С. 293-304. PDF (744.77 KB)
 10. Борсукевич Л.М. Сучасний стан і тенденції розвитку науки про рослинність (за матеріалами щорічного симпозіуму Міжнародної асоціації науки про рослинність – International Association for Vegetation Science, IAVS). – Укр. ботан. журн. – 2015. – T. 72, N3. – C. 272 – 280.   Повний текст
 11. Власенко Н. О. Ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики короткозаплавних лісів зеленої зони м. Полтави // Екологія та ноосферологія. - 2015. - Т. 26, № 3–4. - С. 106-115.   Повний текст
 12. Воробйов Є. О., Олійник М. П., Соломаха І. В. Синтаксономія угруповань дрібнолистяних лісів на заростаючих перелогах // Біологічний вісник МДПУ. – 2015. – Вип. 5, N2. – С. 54-63.   Повний текст
 13. Гайова Ю.Ю. ПСАМОФІТНА РОСЛИННІСТЬ ЧЕРКАСЬКО-ЧИГИРИНСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 131-138.   Повний текст
 14. Гапон С. В. Участь печіночників в утворенні біоценозів мохової рослинності Лісостепу України / С. В. Гапон // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 73-83. PDF (604.82 KB)
 15. Геник Я.В., Заячук В.Я. СУКЦЕСІЇ РОСЛИННОСТІ НА ПОСТТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЯХ КОЛОМИЙСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 119-124.   Повний текст
 16. Гофман О. П. Постпірогенне відновлення рослинних угруповань типчаково-ковилового степу «Асканія-Нова» // Екологія та ноосферологія. - 2015. - Т. 26, № 3–4. - С. 30-41.   Повний текст
 17. Дідух Я.П., Четвертних І.С. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка рослинності Польських Татр, Українських Карпат і Гірського Криму. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(3): 203—217.   Повний текст
 18. Дубина Д. В. Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба, С. М. Ємельянова, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 37-50. PDF (358.73 KB)
 19. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 6. – С. 527-541.   Повний текст
 20. Дубина Д.В., Устименко П.М. Ключові території перспективної екомережі Лісостепу України: основні загрози раритетній фітоценорізноманітності. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 303—309.   Повний текст
 21. Коваленко І. М. Трав'яно-чагарничковий ярус як структурна складова лісових фітоценозів північного сходу України / І. М. Коваленко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 2. - С. 146-155. PDF (376.24 KB)
 22. Козак О. М., Дідух Я. П. Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.) // Наукові записки. - 2015. - Том 171, Біологія та екологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - С. 38-46. PDF (428.94 KB)
 23. Конограй В. А., Осипенко В. В. Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Аrtemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського ун-ту. – 2015. – №2 (335). – С. 48-54. PDF (319.87 KB)
 24. КРАСОВА О. О. РОЗПОДІЛ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ СХИЛІВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ІНГУЛЬЦЯ НА ГРАДІЄНТАХ ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. — 2015. — № 1 (62). - С. 23-29. PDF (920.09 KB)
 25. Красова О.О. Флористична та ценотична характеристика моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя / О.О. Красова, Н.Ю. Шевчук, І.І. Коршиков // Укр. ботан. журн. – 2015. – № 5. – С. 431–441.   Повний текст
 26. Красова О.О., Шевчук Н.Ю., Коршиков І.І. Флористична та ценотична характеристики моніторингових степових ділянок південної частини Криворіжжя. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(5): 431—441.   Повний текст
 27. Куземко А.А., Ковтонюк А.І. Таксономічна та екологічна структура спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України // Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2015. — Вип. 11. — С. 111-120.   Повний текст
 28. Кузярін О., Кузьмішина І., Коцун Л. Болотна рослинність Шацького поозер ’ я // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ І . Ботаніка . 2, 2015. - С. 29-33. PDF (471.51 KB)
 29. Мілевська С.Я. Особливості похідних березових молодняків у низькогір ’ ї Покуття ( Українські Карпати ) Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2015. 23(2). 203–209.   Повний текст
 30. Мілевська С.Я. Особливості похідних березових молодняків у низькогір ’ ї Покуття ( Українські Карпати ) // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2015. 23(2). 203–209.   Повний текст
 31. Матусяк М.В. ФІТОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ОСНОВНИХ ТИПІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 165-170.   Повний текст
 32. Махиня Л.М. Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 310—324.   Повний текст
 33. Омельчук О. С. Екологічна структура рослинного покриву заплавних дубових лісів Закарпаття / О. С. Омельчук // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2015. - Вип. 31. - С. 113-118. PDF (125.59 KB)
 34. Онищенко В., Андрієнко Т. Асоціація Geo rivali-Сaricetum paniculatae J. Školek 2003 в Українських Карпатах // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 74-80.   Повний текст
 35. Онищенко В., Прядко О., Андрієнко Т. Рослинність ділянки Переброди Рівненського природного заповідника. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Біологічні науки, 2015, 13: 32–49. PDF (338.35 KB)
 36. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л. Клас Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946 в Українських Карпатах. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72 (3): 218—228.   Повний текст
 37. Панченко С. Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 47-58.   Повний текст
 38. Прокопук М.С. Вища водна флора та рослинність Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область, Україна) / М.С. Прокопук, Ю. В. Погорєлова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 2. - С. 261-270. PDF (380.48 KB)
 39. Скляр В. Розмірна структура підросту Acer platanoides L. у лісових фітоценозах Лівобережного Полісся України // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 138-143.   Повний текст
 40. Скробала В.М. ЕКОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 170-174.   Повний текст
 41. Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2015. – Вип. 352, №19. – С. 98-109.   Повний текст
 42. Соломаха І. В. Синтаксономія лісової та чагарникової рослинності Північного Причорномор’я // Біологічні системи. – 2015. – Т. 7, Вип. 2. – С. 236-243.   Повний текст
 43. Старовойтова М. Ю. Динаміка рослинного покриву водойм пониззя р. Сули (Україна) / М. Ю. Старовойтова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 4. - С. 422-432. PDF (430.14 KB)
 44. Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(2). – С. 103–115.   Повний текст
 45. Устименко П.М., Дубина Д.В. Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект). – Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(2): 103–115.   Повний текст
 46. Устименко П.М., Дубина Д.В. Лісова раритетна ценорізноманітність України: національний аспект охорони // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2015. – Вип. 352, №19. – С. 127-133.   Повний текст
 47. Устименко П.М., Дубина Д.В. РАРИТЕТНА ФІТОЦЕНОРІЗНОМАНІТНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НОВОГО ВИДАННЯ ″ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ″ // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - том 17, 2015. - С. 60-69. PDF (632.68 KB)
 48. Фельбаба-Клушина Л. М. Рідкісні угруповання видів роду Patamogetion у Східних Карпатах // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 2. - С. 87-94.   Повний текст
 49. ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА Л. М. БОЛОТА І ВОДОЙМИ ВЕРХІВЯ Р. ТИСА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ), ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ НАДАННЯ ЇМ СТАТУСУ РАМСАРСЬКИХ УГІДЬ // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 1. – C. 76-82.   Повний текст
 50. Фельбаба-Клушина Л. М. Реліктові рослинні угруповання водойм союзу Nymphaeion albae Oberdorfer на Закарпатській низовині та причини їх зникання // // Наукові доповіді НУБіП. — 2015. — 4 (53)   Повний текст
 51. Фельбаба-Клушина Л. М. Чорничники Українських Карпат: структура і тенденції розвитку / Л. М. Фельбаба-Клушина, А. С. Бізіля // Біологія та екологія. - 2015. - Т. 1, № 1. - С. 47-56. PDF (2.87 MB)
 52. Фельбаба-Клушина Л.М. ДИНАМІКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ОЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 61-70.   Повний текст
 53. ХАННАНОВА О. Р. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОГО СВІТУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2015. – Т.7, вип. 1. – C. 60-68.   Повний текст
 54. Ходосовцев О.Є. Endocarpo-Xanthocarpion tominii all. nov. та Caloplacetum albolutescentis ass. nov. – нові синтаксони лишайникових угруповань з лесових відслонень півдня України. Чорноморськ. ботан. журн., 2015, 11 (3): 317–326.
 55. Шевчук Н. Ю. Флористична і ценотична характеристика рослинних угруповань штучних лісових насаджень Південного Криворіжжя (Україна) / Н. Ю. Шевчук, І. І. Коршиков // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 3. - С. 307-316. PDF (425.57 KB)
 56. Якубенко Б. Є., Ярмоленко А. К., Чурілов А. М. Cистематичний аналіз флори за умов відтворення лучної рослинності на перелогах різних років демутацій в лісостепу України // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 7, №3-4, 2015. - С. 5-10. PDF (257.52 KB)
.