Український геоботанічний сайт

Статті за 1990


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Kopженевский В.В. Синтаксономический состав растительности флишевого низкогорья юго-восточного Крьма // Биоморфоструктура и классификация растительности Крьма // Бюлл. Гос. Никитск. бот. сада.- 1990.- Т. 110.- С. 80-90.
 2. Дзюба Т. П. Сегетальна рослинність попередників рисової сівозміни в Причорномор’ї / Т. П. Дзюба // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 2. – С. 67–71.   Повний текст
 3. Дубина Д.В. Геоботанічна районування Дніпровсько-Бузької гирлової області // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 2. – С. 54-58.   Повний текст
 4. Корженевский В.В. Растительность флишевого низкогорья юго-восточного Крыма: Ред. журн. биол. наук.- М. 1990, - 27 с. Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, № 1430-590.
 5. Корженевский В.В. Синтаксономический состав растительности низкогорья юго-восточного Крыма // Биоструктура и классификация растительности Крыма: сб. науч. трудов. - 1990. - Т. 110. - С. 80-90.
 6. Корженевский В.В., Клюкин А.А. О синтаксонах–индикаторах склоновых процессов // Тр. Никит. ботан. сада. – 1990. – Т. 110. – С.90-103.
 7. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Очерк растительности грязевых вулканов Крыма: Ред. ж. Биол. науки. - М., 1990. - 23 с. - Деп. в ВИНИТИ 15.03.90, №1429-В90.
 8. Корженевский В.В., Клюкин А.А. Растительность абразионных и аккумулятивных форм рельефа морских побережий и озер Крыма: Никит. бот. сад.- Ялта 1990. - 108 с. Деп. в ВИНИТИ 10.07.90, № 3822-590.
 9. Кости- Костильов О.В. Асоціації рудеральної рослинності Правобережного Причорномор'я України. Укр. бот. журн., 1990, 47(5): 26–31   Повний текст
 10. Мілкіна Л.І. Категоризація та закономірності поширення рідкісних природних хвойних лісових угруповань північно-східного макросхилу Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 1. – С. 75-78.   Повний текст
 11. Мілкіна Л.І. Рідкісні листяні лісові угруповання північно-східного макросхилу Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 3. – С. 73-75.   Повний текст
 12. Соломаха В.А. Синтаксономія сегетальної рослинності Криму // Укр. ботан. журн. – 1990. – Т. 47, № 5. – С. 20–26.
 13. Стойко С.М., Жижин М.П., Кагало О.О. Флороценотична структура та охорона раритетних лісів Pineto-Fageta Sylvaticae на північно-східній межі поширення // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, №3. – С. 68-73.   Повний текст
 14. Ткаченко В.С. Темпи демутації та коригування прогнозу розвитку степової рослинності Провальського степу// Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, №2. – С. 49-54.   Повний текст
 15. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Устименко П.М., Попович С.Ю. Синтаксономічний склад рослинного покриву запроектованого Гомольшанського державного природного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, N 4. – C. 25-29.   Повний текст
.