Український геоботанічний сайт

Статті за 1983


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Андрієнко Т.Л. Рослинність заказника «Городницький» (Житомирське Полісся) // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 2. – С.107-111.   Повний текст
 2. Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинність і будова торф’яних покладів заказника «Почаївський» (Західне Полісся) // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 6. – С. 90-94.   Повний текст
 3. Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Флористическая и доминантная классификации болотной растительности Украинского Полесья // Ботан. журн. – 1983. – 68, № 3. – С. 361-369.   Повний текст
 4. Афанасьєв Д.Я. Про формування та розвиток земноводної рослинності мілководь у заплавинах Дніпра, Прип’яті, Тетерева // Укр. ботан. журн. – 1983. – 30, № 1. – С. 96–103.   Повний текст
 5. Бурда Р.І., Кондратюк Є.М. Матеріали до охорони еталонних, рідкісних і зникаючих фітоценозів у Донбасі // Інтродукція та акліматизація рослин в Україні. - 1983. - Вип. 23. - С. 5-9.
 6. Дидух Я. П. Опыт классификации ксерофильной полу­кустарничковой и травянистой растительности Горного Крыма // Ботан. журн. — 1983. — 68, № 11. — С. 1456— 1466.   Повний текст
 7. Ермоленко Е. Д. Флора и растительность Печенежского государственного охотничьего хозяйства Харьковской области, их охрана и использование / Е. Д. Ермоленко // Вестн. Харьк. ун-та. – 1983. – № 250. – С. 19-21.
 8. Корженевский В.В., Клюкин А.А„, Толстых Е.А. Растительность как индикатор скорости склоновых процессов флишевого низкогорья Крьма// Экология.- 1983.- Т. 4. - С. 24-39.
 9. Корженевский В.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Синтаксономія пухнастодубових лісів південного макросхилу Кримських гір. Укр. ботан. журн., 1983, 40(1): 10–16.   Повний текст
 10. Костильов О. В. Прогноз змін степової рослинності під впливом каналу Дунай – Дніпро / О. В. Костильов // Укр. ботан. журн. – 1983. – Т. 40, № 4. – С. 65–70.   Повний текст
 11. Любченко В.М. Сукцессионные процессы в фитоценозах грабового леса Каневского заповедника // Лесоведение. – 1983. – №5. – С. 41-48.
 12. Панова Л.С. Розподіл рослинного покриву в заповіднику "Кам'яні Могили" залежно від рельєфу // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 3. – С. 76-81.   Повний текст
 13. Попович С.Ю., Балашов Л.С. Природні і антропогенні зміни рослинного покриву боліт Поліського державного заповідника // Український ботанічний журнал. — 1983. — Т. 11, в. 3. — С. 86–92.   Повний текст
 14. Стойко С.М. Экологические основы охраны редких, уникальных и типичных фитоценозов // Ботан. журн. – 1983. – 68, № 11. – С. 1574-1583.   Повний текст
 15. Устименко П.М. Рослинність лісового масиву "Великий Ліс" /Чернігівськe Полісся/. Укр. ботан. журн., 1983, т.40, № 3,с.92-97.   Повний текст
 16. Ященко П.Т., Андрієнко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Стойко С.М. Рослинний покрив запроектованого Шацького при родного національного парку // Укр. ботан. журн. – 1983. – 40, № 4. – С. 71-76.   Повний текст
.