Український геоботанічний сайт

Статті за 1927


Роки:  |  Всі   |  1900  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

  1. Климентов Л. В. Заметка о плавах низовьев р. Днестра / Л. В. Климентов // Зап. Одес. об–ва естествоиспытателей. – 1927. – Вып. 43. – С. 65–66.
  2. Котов М.І. Ботанічно-географічний нарис долини р. Інгульця // Труди сільсько-господарської ботаніки. — 1927. — Т.І. — Вип. 3. — С. 17-61. DJVU (1.73 MB)
  3. Котов М.И. Ботанико-географический очерк растительности меловых обнажений по р. Осколу и его притокам // Журн. Рус. ботан. о-ва. — 1927. — Т. ХІІ. — № 1-2. — С. 173-182.
  4. Лавренко Є. М. Рослиннiсть України / Є. М. Лавренко // Вiсн. природознавства. – 1927 – №1/2. – С. 1-41.
  5. Левітіна Ф.Я., Шалит М.С. Про рослинність островів Чурюка та Чурю-Тюба на Сиваші Мелітопольської округи (колишній Дніпровський повіт Таврії) // Охорона пам'яток природи на Україні. — К., 1927. — С. 15-24.
.