Український геоботанічний сайт

Статті


Роки:  |  Всі   |  1889  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1900  |  1902  |  1903  |  1904  |  1907  |  1909  |  1910  |  1911  |  1916  |  1917  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1933  |  1934  |  1935  |  1936  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  | 

 1. Didukh Y.P., Vasheniak Y.A. Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podillia (Ukraine). Tuexenia, 2018, 38: 1–26.
 2. Didukh Ya., Chusova О., Demina О. Syntaxonomy of chalk outcrop vegetation of the order Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei. Hacquetia, 2018, 17(1): 85–109.
 3. Kapets N.V., Barsukov O.O., Vynokurov D.S., Khomyak I.V. Pioneer lichen communities of the Teteriv river basin (Ukraine). Acta Botanica Hungarica, 2018, 60(3–4): 331–355.
 4. Kuzemko A., Bezrodnova O., Savchenko G., Ronkin V., Valiuk V., & Tsymbaliuk V. Syntaxonomy and scale-dependent species diversity of plant communities on chalk outcrops in the Kharkiv region (Ukraine). Palaearctic Grasslands, 2018, 37: 14–25.
 5. Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу // Український ботанічний журнал – 2018. – 75, №1. - C. 38-49 PDF (1.21 MB)
 6. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae. Укр. ботан. журн., 2018, 75(4): 356–372.   Повний текст
 7. Дідух Я. П. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра / Я. П. Дідух, І. І. Чорней, В. В. Буджак, Ю. А. Вашеняк, В. П. Коржик, Ю. В. Розенбліт, А. І. Токарюк, Т. І. Михайлюк // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 2. - С. 149-159.   Повний текст
 8. Давидова А. О. Номенклатурна ревізія як передумова створення продромусу рослинності (на прикладі Національного природного парку "Джарилгацький")/А. О. Давидова // Український ботанічний журнал. -Київ:Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, 2018. т.Том 75, N 6.-С.525-527   Повний текст
 9. Рыфф Л. Э. Растительность открытых ландшафтов Южного Крыма: современный уровень изученности. Самарская лука: проблемы региональной и глобальной экологии, 2018, 27, 4(1): 69–77.
 10. Чусова О.О. Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз / О. О. Чусова // Український ботанічний журнал. - 2018. - Т. 75, № 3. - С. 260-273.   Повний текст
 11. Belyakov S., Gofman O., Vyshenska I., Zvegintsev S.: Analysis of grassland ANPP dynamics due to changes in climate variables at Ukrainian Biosphere Reserve ‘Askania-Nova’. Ekológia (Bratislava), Vol. 36, No. 3, p. 235–246, 2017. PDF (351.63 KB)
 12. Kovalenko I., Klimenko A., Yaroshchuk R. Syntaxonomic adaptability of lower layer plants of the forest communities in the North-Eastern Ukraine // Ukrainian Journal of Ecology, 7(3), 2017. - Р. 84-89. PDF (272.25 KB)
 13. Onyshchenko V.A. Validation of names of some syntaxa of the Fagetalia sylvaticae from Ukraine. Ukr. Bot. J., 2017, 74(1): 35–36.   Повний текст
 14. Peterka, T., Hájek, M., Jiroušek, M., Jiménez-Alfaro, B., Aunina, L., Bergamini, A., Dítě, Felbaba-Klushyna, L, Graf, U., Hájková, P., Hettenbergerová, E., Ivchenko, T. G., Jansen, F., Koroleva, N. E., Lapshina, E. D., Lazarević, P. M., Moen, A., Napreenko, M. G., Pawlikowski, P., Plesková, Z., Sekulová, L., Smagin, V. A., Tahvanainen, T., Thiele, A., Biţǎ-Nicolae, C., Biurrun, I., Brisse, H., Ćušterevska, R., De Bie, E., Ewald, J., FitzPatrick, Ú., Font, X., Jandt, U., Kącki, Z., Kuzemko, A., Landucci, F., Moeslund, J. E., Pérez-Haase, A., Rašomavičius, V., Rodwell, J. S., Schaminée, J. H.J., Šilc, U., Stančić, Z., & Chytry, M. 2017. Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20: 124-142.   Повний текст
 15. Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Claudia Biţă-Nicolae, Botta-Dukát, Z., Čarni A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). Applied Vegetation Science 20: 143-158.   Повний текст
 16. Єременко Н.С. (2017). Рудеральна рослинність України: стан дослідження, проблеми та перспективи. Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 134–151.   Повний текст
 17. Єременко Н.С. Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris. Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 449–468.   Повний текст
 18. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. Стан галерейних вербово-тополевих лісів у пониззі річки Ворскли. У зб.: Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Ред. кол.: М.М. Барна (відп. ред.) та ін. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С. 57–61. DJVU (333.94 KB)
 19. Іщук Л.П., Смоляр Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОДУКТИВНІСТЬ І СОЗОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ КОРІННИХ ВЕРБОВО-ТОПОЛЕВИХ УГРУПОВАНЬ У ПОНИЗЗІ РІЧКИ ВОРСКЛИ // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2017, № 1 (68). - C. 52-58. PDF (1.24 MB)
 20. Бєляков C.O., Гофман O.П., Вишенська І.Г. Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково-ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату // Biosystems Diversity. - 2017. - 25(1). - 16–24. PDF (838.96 KB)
 21. Байрак О.М., Шапаренко І.Є., Коротченко І.А. Еколого-ценотична диференціація рідкісних видів рослин зональних екосистем басейну річки Ворскла. – Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 26–34.   Повний текст
 22. Вакаренко Л.П., Дубина Д.В., Устименко П.М. Фітоценотипічна структура степових созофітів та їх представленість в угрупованнях Зеленої книги України // Заповідна справа степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників). Праці Всеукраїнської наук.-практ. конф. (с. Урзуф, 14-15 березня 2017 р.). - Вип. 2, т. 2. - Київ, 2017. - С. 48-53.
 23. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха І.В. (2017). Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatarici–Quercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 295–305.   Повний текст
 24. Дідух Я. П., Чусова О.О. Ксерофільні степові та кретофітні біотопи басейну р. Красна (Луганська обл.) // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманіття: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ, 14-15 березня 2016 року). - Київ, 2017. - С. 119-127.
 25. Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів України. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.   Повний текст
 26. Данилик Р.М., Скробала В.М. Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955 // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 81-87. PDF (565.24 KB)
 27. Дмитрук Ю. Г. СУЧАСНИЙ СТАН ЧАГАРНИКОВИХ УГРУПОВАНЬ АРИДНО - СТЕПОВОЇ ПІДЗОНИ ПІВНІЧНОГО - ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР ’ Я // Вісник Черкаського ун-ту. – 2017. – №2. – С.3-10. PDF (484.61 KB)
 28. Дубина Д.В., Дзюба Т.П. Продромус рослинності України в аспекті інтеграції до класифікації рослинності Європи // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності: матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). - Київ, 2017. -С. 18-24.
 29. Дубина Д.В., Еннан А.А., ДзюбаТ.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М. Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману. Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 562–573.   Повний текст
 30. Козак Ю.В. Еколого-ценотична диференціація заплавної рослинності м. Луцька // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С. 108-114.   Повний текст
 31. Козир М.С. (2017). Рідкісні рослинні угруповання заплавних лук м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 316–323.   Повний текст
 32. Козир М.С., Жигаленко О.А., Калита Г.О. (2017). Луки заплавних комплексів м. Київ. Чорноморськ. бот. ж., 13 (1): 57-71.   Повний текст
 33. Красова О.А. Типизация растительности известняковых обнажений бассейна реки Ингулец (Украина) / О.А. Красова // Наука и мир. Международный научный журнал. – 2017. – № 5 (45) – С. 36 –38.
 34. Мельник Р.П. , Мойсієнко І.І. , Садова О.Ф. Біотопи антропогенного типу території Національного природного парку «Олешківські піски» // Біологічні системи. Т. 9 . Вип. 1 . 2017. - С.65-70. PDF (409.28 KB)
 35. Олійник М.П., ПарпанВ.І. Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 276–283.   Повний текст
 36. Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І. Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 360–372.   Повний текст
 37. Рыфф Л.Э. РЕДКИЕ БИОТОПЫ ЭРОЗИОННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА // Бюллетень ГНБС. - 2017 № 124. - С. 61-71. PDF (474.05 KB)
 38. Смаглюк О., Смоляр Н., Соломаха В. Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна) Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 75. С. 23-34.   Повний текст
 39. Фіцайло Т.В. Екологія діагностичних видів класу RhamnoPrunetea. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 263–275.   Повний текст
 40. Шапошнiкова А.О. (2017). Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності національного природного парку «Джарилгацький». Чорноморськ. бот. ж.,13 (2): 239–251.   Повний текст
 41. Шапошнікова А.О. (2017). Синфітосозологічні дослідження рослинності острова Джарилгач. Чорноморськ. бот. ж., 13 (3): 278–294.   Повний текст
 42. Budzhak, V.V., Chorney, I.I., Tokariuk, A.I. & Kuzemko, A.A. 2016: Numeric syntaxonomical analysis of the communities with participation of species from Molinia caerulea complex in the southwest of Ukraine. Hacquetia 15(2): 63-77.   Повний текст
 43. Chytrý M., Hennekens S. M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J. H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J. A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Dajić Stevanović Z., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W. B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R. G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işık Gürsoy D., Jandt U., Janssen J. A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V.y, Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Erenskjold Moeslund J., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M. P., Rodwell John S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P. D., Emin U., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. 2016: European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science. 19: 173–180. PDF (922.85 KB)
 44. Dembicz I., Moysiyenko I.I., Shaposhnikova A., Vynokurov D., Kozub Ł., Sudnik-Woejcikowska B. Isolation and patch size drive specialist plant species density within steppe islands: a case study of kurgans in southern Ukraine // Biodivers Conserv. – 2016. – P. 1-19. DOI 10.1007/s10531-016-1077-y PDF (1.22 MB)
 45. Kolomiychuk V., Vynokurov D. Syntaxonomy of the Festuco-Brometea class vegetation of the Azov sea coastal zone // Hacquetia. - 2016. - 15 (2). - P. 79-104. PDF (2.00 MB)
 46. Kuzemko A., Steinbauer M. J., Becker T., Didukh Y. P., Dolnik C., Jeschke M., Naqinezhad A., Ug˘urlu E., Vassilev K., Dengler J. 2016: Patterns and drivers of phytodiversity in steppe grasslands of Central Podolia (Ukraine). Biodiversity and Conservation 25(12): 2233–2250. PDF (688.60 KB)
 47. Kuzemko A.A. 2016: Classification of the class Molinio-Arrhenatheretea in the forest and forest-steppe zones of Ukraine. Phytocoenologia. 46(3): 241–256. PDF (900.17 KB)
 48. Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., Gavilán García R., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M., Tichý L. Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities // Applied Vegetation Science. – 2016. – Vol. 19, N 1. – 783 p. PDF (15.65 MB)
 49. RYFF L. VALIDATION OF SYNTAXA OF THE LIMESTONE SCREE VEGETATION OF THE CRIMEAN MOUNTAINS // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 185-188. PDF (248.01 KB)
 50. Solomakha V., Smoliar N., Smagliuk O. FLORISTIC CLASSIFICATION OF THE FLOODPLAIN ALDER, WILLOW AND POPLAR FORESTS IN THE BASIN OF THE LOWER SULA (UKRAINE) //ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Біол. - 2016. - 72.2 - 33-44. PDF (380.23 KB)
 51. Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţă-Nicolae, C., Botta-Dukát, Z., Čarni, A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko, I., Kropf, M., Krstivojević-Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Y., Stančić, Z., Vashenyak, Y., Vynokurov, D. and Janišová, M. (2016), A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (Central and Eastern Europe). – Appl Veg Sci. doi:10.1111/avsc.12265 PDF (853.72 KB)
 52. Zajac M., Kish R., Kuzemko A., Smatanová J. & Škodová I. 2016: Semi-natural mesic grasslands of Bystrytsya valley (Ukrainian Carpathians). Thaiszia. J. Bot., Košice, 26 (2): 91-123.   Повний текст
 53. Zajac M., Ujházy K., Škodová I., Kuzemko A., Borsukevych L., Danylyuk K., Duchoň M., Figura T., Kish R., Smatanová J., Turis P., Turisová I., Uhliarová E., Janišová M. 2016: Classification of semi-natural mesic grasslands in the Ukrainian Carpathians and adjacent area. Phytocoenologia. 46(3): 257–293.   Повний текст
 54. Андрєєва О.О. Ліси Північно-Східного Поділля в пізньому голоцені (за даними спорово-пилкового аналізу)// Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C.79-85.   Повний текст
 55. Бєляков С. О., Гофман О. П., Вишенська І. Г. Моделювання показників чистої первинної продуктивності та мортмаси трав'янистих угруповань ділянки "Стара" біосферного заповідника "Асканія-Нова" // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. 2016. Том 184. Біологія та екологія. С. 52-57. PDF (368.84 KB)
 56. БАГРИКОВА Н.А. ИЗУЧЕНИЕ СИНАНТРОПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА С ПОЗИЦИЙ ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, КЛАССИФИКАЦИЯ СООБЩЕСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИ // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 25-58. PDF (780.20 KB)
 57. Вашеняк Ю.А. Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C.108-118.   Повний текст
 58. Волощук М. Зміни лучної рослинності під впливом традиційного господарювання в Карпатському біосферному заповіднику // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2016. – Вип. 72. – С. 101-109.   Повний текст
 59. Воробйов Є.О., Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Синтаксономія евтрофних пухнастоберезових боліт у басейні нижньої Сули // Вісник Черкаського національного університету ім. Б Хмельницького. Сер. Біол. науки. – 2016. – Вип. 1. – С. 26-40.   Повний текст
 60. Гапон С.В. МОХИ ТА МОХОВА РОСЛИННІСТЬ ЛІСОСМУГ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ // Біологія та екологія. - 2016. - Т. 2, № 2. - С. 16-20. PDF (5.19 MB)
 61. Гончаренко І. В. Оцінка якості фітоценотичної класифікації (теоретико-методичний аспект) / І. В. Гончаренко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 1. - С. 41-50. PDF (347.68 KB)
 62. Гончаренко І.В. Застосування методу DRSA – непараметричного кластерного аналізу в класифікації рослинності. – Укр. ботан. журн. – 2016, 73(6): 568–578.   Повний текст
 63. Гофман О. П. Історія досліджень фітомаси степових рослинних угруповань у Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" / О. П. Гофман // Ecology and noospherology. - 2016. - Vol. 27, no. 3-4. - С. 35-46. PDF (351.77 KB)
 64. Дідух Я.П., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об’єктів України (ботанічний аспект) // Український географічний журнал. - 2016. - 2. - С. 13-19. PDF (1.89 MB)
 65. Дзюба Т.П., Дубина Д.В. База даних геоботанічних описів галофітної та літоральної рослинності України // Класифікація рослинності та біотопів України як наукова основа збереження біорізноманітності. Матеріали другої науково-теоретичної конференції (Київ,14-15 березня 2016). Друк. СПД Попов Д.В., - С. 79-88.
 66. Дрозд П.Ю. Розвиток геоботанічних досліджень в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. / П. Ю. Дрозд. // Історія науки і біографістика. - 2016. - № 1. PDF (524.03 KB)
 67. Дубина Д. В. Біоморфологічна структура ценофлор піонерної рослинності України / Д. В. Дубина, Т. В. Дворецький, Т. П. Дзюба, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 107-125. PDF (1.76 MB)
 68. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (1). – С. 3-12.   Повний текст
 69. Жуков О. В., Гофман О. П. Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності Великого Чапельського поду за 2010-2015 рр. // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. - 2016. - Том 184. Біологія та екологія. - С. 40-46. PDF (541.92 KB)
 70. Захарова М. Я. Флороценотична приуроченість рідкісних видів природніх лісів на нижньодніпровських пісках / М. Я. Захарова, І. І. Мойсієнко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 208-215. PDF (311.76 KB)
 71. Кагало О.О., Слободян Л.З. Демутаційні процеси в рослинному покриві техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C. 85-92.   Повний текст
 72. Коваленко І.М. ЕКОЛОГІЧНІ АРЕАЛИ ЛІСОВИХ ТРАВ У ФІТОЦЕНОЗАХ КЛАСУ Querceto-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg // БІОРЕСУРСИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. - Том 8, №1-2, 2016. - С. 27-35. PDF (424.49 KB)
 73. Коломійчук В.П., Мацюра О.В. ФЛОРА ТА РОСЛИННІСТЬ ОСТРОВА МАРТИНЯЧОГО (АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) // Біологічний вісник МДПУ. - 2016. - Том 6, №2. - С. 14-21. PDF (498.04 KB)
 74. Конограй В. А. Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 1. - С. 67-71. PDF (242.54 KB)   Повний текст
 75. Конограй В.А. Синтаксономія рослинності класу PHRAGMITО -MAGNO- СARICETEA Кременчуцького водосховища // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 42-47. PDF (743.61 KB)
 76. Красова О.О. Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну р. Інгулець / О.О. Красова, І.І. Коршиков // Укр. ботан. журн. – 2016. – № 6. – С. 557–567.   Повний текст
 77. Куриляк М.В., Сорока М.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕПІГЕЙНОЇ ЛІХЕНОБІОТИ СУХОГО СОСНОВОГО БОРУ (CLADONIO-PINETUM JURASZEK 1927) ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. - С. 116-123.   Повний текст
 78. Лисогор Л.П., Багрікова Н.О., Красова О.О. Перелогові землі як перспективні відновлювальні елементи екомережі Правобережного степового Придніпров'я. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (2): 116—125.   Повний текст
 79. Мірошник Н.В. Особливості антропогенної трансформації трав’яних фітоценозів лісових екосистем Черкаської області // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C. 71-79.   Повний текст
 80. Мазур І.О. ГАЛОФІТИЗАЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПЛАВНЕВИХ БІОТОПІВ СТЕПОВИХ РІЧОК МЕЖИРІЧЧЯ ТИЛІГУЛУ – ПІВДЕННОГО БУГУ // Природничий альманах. Сер. Біол. науки. – 2016. – Вип. 23. – С. 85-95. PDF (2.79 MB)
 81. Махиня Л.М. Угруповання Bidenti frondosae–Bidentetum connatae ass. nova (поширення, еколого-ценотична характеристика)// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», вип. 27. - 2016. - С. 31-38. PDF (253.65 KB)
 82. Мельник Р.П., Садова О.Ф., Мойсієнко І.І. Біотопи природоохоронного науково-дослідного відділення «Буркути» Національного природного парку «Олешківські піски». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 361—366.   Повний текст
 83. Неграш Ю.М., Воробйов Є.О. Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. I. Синтаксономія лісів за участі Scopolia carniolica. Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(5): 461–473.   Повний текст
 84. Онищенко В.А., Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Рослинність Білоозерської ділянки Рівненського природного заповідника // Вісник Чернівецького Університету. Біологічні системи. – 2016. – Т.8, вип. 1. – C. 98-108.   Повний текст
 85. Панченко С. Рослинність урочища «Литовський бір» Гетьманського національного природного парку Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 74. С. 29-39.   Повний текст
 86. Парпан В.І., Н . В . Шумська , М . Я . Рудейчук - Кобзєва , М . М . Миленька. Синтаксономія рослинності Калуського полігону токсичних відходів гексахлорбензолу ( Івано - Франківська область ) // Вісник Дніпропетровського університету . Біологія , екологія . 2016. 24(2). 364–370.   Повний текст
 87. Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Еколого-ценотичний аналіз трав'яних угруповань Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(6): 579–586.   Повний текст
 88. ПЛУГАТАРЬ Ю.В., КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В. ТИПОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЛЕСОВ КРЫМА // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 164-172. PDF (788.86 KB)
 89. РЫФФ Л.Э. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕТРОФИТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ // Труды Никитского ботанического сада. - 2016. - Том 143. - С. 173-184. PDF (310.39 KB)
 90. Смаглюк Ю.Ю. Класифікація листяних угруповань класу ROBINIETEA JURKO EX HADAC ET SOFRON 1980 басейну Нижньої Сули // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. - 2016. - № 2. - С. 89-98. PDF (1.10 MB)
 91. Сорока М.І. КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИННОСТІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ // Український ліс. - 2016. - №1. - С. 12-28. PDF (323.91 KB)
 92. Фіцайло Т. Чагарникова рослинність Подільсько-Бессарабського Придністров’я // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2016. – Вип. 71. – С. 72-84.   Повний текст
 93. Хом'як І.В. Характеристика асоціацій Agrostio-Populetum tremulae та Epilobio-Salicetum capreae класу Epilobietea angustifolii для Правобережного Полісся. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(3): 239—254.   Повний текст
 94. Ярова О.А. Лісова рослинність Національного природного парку «Білоозерський». – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 355—360.   Повний текст
 95. Яроцька М.А., Яроцький В.Ю. Територіальний розподіл лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах Лісостепової зони. – Укр. ботан. журн., 2016, 73(4): 367–377.   Повний текст
 96. Соломаха І.В. СОЗОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я // Біологічний вісник МДПУ. - 2015. - Том 5, №3. - С. 130-139. PDF (1.01 MB)
 97. Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A, Polishchuk Yu.V. River valleys as the object of ecological and geobotanical research. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(5): 415—430.   Повний текст
 98. Kuzemko A.A., Didenko I.P., Shvets T.A., Goncharuk L.L., Chikov I.V., Chekanov M.M. Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National Dendrological park “Sofiyivka” NAS of Ukraine // Вісник Черкаського університету. 2015. №2 (335). — C. 134-138.
 99. Landucci F. WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe / F. Landucci, M. Řezníčková, K. Šumberová, M. Chytrý, L. Aunina, C. Biţă-Nicolae, A. Bobrov, L. Borsukevych et all. Phytocoenologia. – 2015. – Vol. 45, Issue 1–2. – Р. 187 – 194. PDF (287.16 KB)
 100. Škodová I. V. Sub-montane semi-natural grassland communities in the Eastern Carpathians (Ukraine) / I. Škodová, M. Janišová, K. Hegedüšová, L. Borsukevych, J. Smatanová, R. Kish, V. Píš. – Tuexenia. – 2015. – 35. –Р. 355 – 380.   Повний текст
.