Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Т. ТРАВ’ЯНІ БІОТОПИ

Т5 Трав’яні узлісся та галявини

Т5.2 Мезофільні узлісся та галявини

Т5.2.1 Мезофільні узлісся та галявини на нейтральних і слабколужних ґрунтах / Mesophilous fringes and glades on neutral and base-rich soils

EUNIS: Е5.22 Mesophile fringes / Мезофільні узлісся.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop: Е:4.13 Різнотравні післялісові біотопи.

Зелена книга України:

Синтаксономія: Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962, Origanetalia vulgaris T. Müller 1962, Trifolion medii T. Müller 1962.

Характерні види: вищі судинні рослиниAgrimonia eupatoria, A. procera, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Campanula glomerata, C. trachelium, Galium album, G. mollugo, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Lathyrus sylvestris, Melampyrum nemorosum, Poa nemoralis, Rubus caesius, Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Vicia dumetorum, Vicia sepium, Vicia sylvatica. Всього характерних видів – 19; порогове значення – 5.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Trifolium medium, Melampyrum nemorosum, Astragalus glycyphyllos, Vicia sylvatica.

Екологічна характеристика. Мезофільні і мезоксерофільні, достатньо затінені, слабконітрофільні узлісcя дубово-грабових і букових лісів, формуються в мезо- та еумезотрофних умовах на свіжих суглинистих сірих лісових або буроземних ґрунтах. Часто займають дещо рудералізовані місцезростання: вздовж лісосмуг, польових меж, придорожних канав тощо; формують кайму по зовнішній межі чагарникових заростей.

Поширення: в Європі – Континентальний і Паннонський біогеографічний регіони; в Україні – Паннонська лісостепова, Східноєвропейська лісова, Східноєвропейська лісостепова, Центральноєвропейська широколистянолісова провінція широколистяних лісів.

Репрезентативність: В. Ступінь збереженості: С.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниFestuca heterophylla, Fritillaria ruthenica, Platanthera bifolia; з Резолюції 6 Бернської конвенціїне виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директивине виявлені.

Загрози: заростання деревно-чагарниковою рослинністю, рудералізація, інвазії неаборигенних видів.

Менеджмент: екстенсивний випас або сінокосіння раз на кілька років, розрідження чагарників, видалення самосіву дерев та кущів.

Автор: Д.М. Якушенко.

 

 

.