Український геоботанічний сайт

Ємельянова Світлана Миколаївна

Кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник
відділу геоботаніки та екології

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Ємельянова Світлана Миколаївна

Закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «екологія та охорона навколишнього середовища». У 2006 році вступила до аспірантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. З 2007 року працює у відділі геоботаніки та екології цього ж Інституту. У 2015 році захистила дисертаційну роботу «Вища водна та болотна рослинність долини р. П. Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона)» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Автор понад 50 наукових публікацій.

Наукові інтереси: синтаксономія та екологія рослинності, охорона рослинного світу.

Член Міжнародної асоціації науки про рослинність (International Association for Vegetation Science). Учасник проекту WetVegEurope. Менеджер Національної фітосоціологічної бази даних України – (UkrVeg).

 

Публікації

Монографії

 1. Продромус рослинності Україн // Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова, О.В. Борисова, Л.М. Борсукевич, Д.С. Винокуров, С.В. Гапон, Ю.В. Гапон, Д.А. Давидов, Т.В. Дворецький, Я.П. Дідух, О.І. Жмуд, М.С. Козир, В.В. Коніщук, А.А. Куземко, Н.А. Пашкевич, Л.Е. Рифф, В.А. Соломаха, Л.М. Фельбаба-Клушина, Т.В. Фіцайло, Г.А. Чорна, І.І. Чорней, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Д.М. Якушенко. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. PDF (2.99 MB)
 2. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с. PDF (4.65 MB)
 3. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с. PDF (7.95 MB)

Статті

 1. Dziuba, Tetiana & Dubyna, Dmytro & Iemelianova, Svitlana & Tymoshenko, Pavlo. (2022). Vegetation of the railways of the Kyiv urban area (Ukraine). Biologia, 2022, № 4, p. 931-952. PDF (2.87 MB)
 2. Dubyna D.V., Iemelianova S.M., Dziuba T.P., Yeremenko N.S., Tymoshenko P.A. 2021. Ruderal vegetation of Kyiv City. I. Class Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 1950. Ukrainian Botanical Journal, 78(3): 176–200.   Повний текст
 3. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дзюба Т.П., Устименко П.М., Фельбаба-Клушина Л.М., Давидова А.О., Давидов Д.А., Тимошенко П.А., Барановський Б.О., Борсукевич Л.М., Вакаренко Л.П., Винокуров Д.С., Дацюк В.В., Єременко Н.С., Іванько І.А., Лисогор Л.П., Казарінова Г.О., Кармизова Л.О., Махиня Л.М., Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В., Шевера М.В., Ширяєва Д.В. (2021). Рудеральна рослинність України:синтаксономічна різноманітність і територіальна диференціація. Чорноморськ. бот. ж., 17 (3): 253–275.   Повний текст
 4. Кучер О.О., Мойсієнко І.І., Ємельянова С.М., Вашеняк Ю.А., Буджак В.В., Куземко А.А. (2021). Аналіз синантропізації трав’яних біотопів України. Чорноморськ. бот. ж., 17 (4): (4): 316–330.   Повний текст
 5. Dubyna, Dmytro & Dziuba, Tetiana & Iemelianova, Svitlana & Felbaba-Klushina, Lubov. (2021). Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine Classes: Isoëto-Nanojuncetea, Bidentetea. Environmental & Socio-economic Studies. 9. 32-52. PDF (2.59 MB)
 6. Dubyna, Dmytro & Iemelianova, Svitlana & Dziuba, Tetiana & Tymoshenko, Pavlo & Protopopova, Vira & Shevera, Myroslav. (2021). Alien plant invasion in the ruderal vegetation of Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies. 9. 57-70. PDF (2.64 MB)
 7. Ємельянова С.М., Винокуров Д.С. (2020). Національна інфраструктура зберігання фітосоціологічних даних України: теоретичні аспекти. Чорноморськ. бот. ж., 16 (4): 303–311.   Повний текст
 8. Дубина Д.В., Ємельянова С.М., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. 2019. Адвентизація ценофлор класів піонерної рослинності України. Український ботанічний журнал, 76(5): 499–510.   Повний текст
 9. Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу // Український ботанічний журнал – 2018. – 75, №1. - C. 38-49   Повний текст
 10. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73 (1). – С. 3-12.   Повний текст
 11. Дубина Д. В. Порівняльно-структурний аналіз ценофлори класу Phragmito-Magno-Caricetea України / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба, С. М. Ємельянова, П. А. Тимошенко // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. - Т. 11, №. 1. - С. 37-50. PDF (358.73 KB)
 12. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Давидов Д.А., Ємельянова С.М. Сучасний стан синтаксономії та актуальні завдання вивчення піонерної рослинності України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 6. – С. 527-541.   Повний текст
 13. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, № 3. – С. 263-274.   Повний текст
 14. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 4. – С. 429-449.   Повний текст
 15. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті // Чорноморський ботанічний журнал – том 7, №3 (2011). - С. 205-214.   Повний текст
 16. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Розвиток синтаксономічних досліджень приморської рослинності України за методом Браун-Бланке // Чорноморський ботанічний журнал – том 6, №4 (2010). - С. 428-438.   Повний текст
 17. Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Приморська ценофлора України та її аналіз // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова». – 2010. – Т.12. – С. 56-67. PDF (338.86 KB)
 18. Ємельянова С.М. Порівняльно-структурний аналіз вищої водної флори долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг // Чорномор. ботан. журн. – 2009. – Т.5, № 3 – С. 376-383.   Повний текст
 19. Ємельянова С.М. Сучасний стан та актуальні питання досліджень болотної рослинності долини верхньої та середньої течії р. Південний Буг // Чорноморський ботанічний журнал – том 4, №1 (2008). - С. 44-51.   Повний текст

Автореферати та дисертації

 1. Ємельянова С.М. ВИЩА ВОДНА ТА БОЛОТНА РОСЛИННІСТЬ ДОЛИНИ р. ПІВДЕННИЙ БУГ (СИНТАКСОНОМІЯ, АНТРОПОГЕННА ДИНАМІКА, ОХОРОНА)   Повний текст
 2. Ємельянова С.М. Вища водна та болотна рослинність долини р. Південний Буг (синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона): дис...канд. біол. наук. - Київ 2015. PDF (4.39 MB)
.